Аспірантура

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 5: Line 5:
 
*222 - "Медицина" (патологічна фізіологія).  
 
*222 - "Медицина" (патологічна фізіологія).  
 
**Ліцензійний обсяг 7 місць
 
**Ліцензійний обсяг 7 місць
*<span style="color:red"> У 2022 році за державним замовленням : біологія (09): 9 місць, медицина (22): 2 місця</span>
+
*<span style="color:red"> У 2022 році за державним замовленням : біологія (09): 10 місць, медицина (22): 2 місця</span>
 
*Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом від виробництва (4 роки), так і без відриву від виробництва (4 роки).  
 
*Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом від виробництва (4 роки), так і без відриву від виробництва (4 роки).  
  
Line 36: Line 36:
 
----
 
----
  
У 2022 році вступні екзамени до аспірантури відбудуться у вересні: спеціальність у приміщенні Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (буде вказано), іноземна мова (буде вказано) -  в приміщенні ЦНДВІМ ( Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)).  [[File:New.png|30px]]
+
У 2022 році вступні екзамени до аспірантури відбудуться у вересні: спеціальність у приміщенні Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (12.09.2022 о 10:00), іноземна мова (23.09.22 о 10:00) -  в приміщенні ЦНДВІМ ( Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)).  [[File:New.png|30px]]
 
----
 
----
  

Revision as of 17:59, 10 August 2022

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за спеціальностями:

 • 091 - "Біологія" (біофізика, фізіологія людини та тварин та патологічна фізіологія)
  • Ліцензійний обсяг 15 місць

та

 • 222 - "Медицина" (патологічна фізіологія).
  • Ліцензійний обсяг 7 місць
 • У 2022 році за державним замовленням : біологія (09): 10 місць, медицина (22): 2 місця
 • Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом від виробництва (4 роки), так і без відриву від виробництва (4 роки).
 • Форма навчання: денна (бютжет) або заочна (на контрактній основі)
 • Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть вступати до аспірантури: другий освітній рівень (магістр)

Підготовка здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - понад державне замовлення;

Прийом та навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених інститутом з юридичними та фізичними особами.

Коротка довідка про аспірантуру - Завантажити

довідки за тел. (044) 2562425


Керівниками пошукувачів можуть бути керівники відділів або співробітники відділів зі ступенем доктора або кандидата наук за узгодженням із завідувачами відділів інституту.

Contents

Останні новини

З липня 2022 відкрито прийом електронних заявок для вступу до аспірантури ІФБ НАН України. У вас є можливість завчасно заповнити та надіславши ФОРМУ


Прийом друкованих документів триває з 22 серпня до 10 вересня (включно). Візьміть до уваги, якщо у період вступної кампанії у Вас немає можливості надати друковані документи особисто за адресою установи, їх можна переслати у сканованому виді на e-mail: graddep@biph.kiev.ua


У 2022 році вступні екзамени до аспірантури відбудуться у вересні: спеціальність у приміщенні Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (12.09.2022 о 10:00), іноземна мова (23.09.22 о 10:00) - в приміщенні ЦНДВІМ ( Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)). New.png


В період з 5 по 30 серпня 2022 заяву про вступ в аспірантуру необхідно здавати у відділ кадрів Інституту у робочий час (тел. 044-2562407). Інші документи будуть прийматися з 1 по 10 вересня (додаткова інформація за телефоном 0977453877)Правила прийому до аспірантури

Згідно з ПОЛОЖЕННЯМ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність та інформаційного листа НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Перевага надається особам, що мають стаж роботи за спеціальністю або рекомендацію з вищого навчального закладу.

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:

 • 1. заяву; (приклади форми заяви для спеціальності 091 Біологія Скачати Doc або 222 Медицина Скачати Doc
 • 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений відділом кадрів за місцем роботи;
 • 3. 2 фотокартки 3x4;
 • 4. список опублікованих наукових праць і винаходів та копії статей (за наявності); при відсутності див п.5.
 • 5. реферат з обраної наукової спеціальності (за відсутністю статей) Скачати Перша сторінка реферату;
 • 6. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у;
 • 7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);
 • 8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • 9. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • 10. характеристика з останнього місця роботи, якщо стаж роботи перевищує 6 місяців або з двох останніх місць роботи, якщо стаж роботи на останньому місці складає менше 6 місяців;
 • 11. направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (у випадку держзамовлення);
 • 12. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 • 13. автобіографія (форма у відділі кадрів)
 • 14. засвідчену копію трудової книжки (за наявності)
 • 15. довідку про середньомісячний заробіток (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 • 16. Копії паспорту, та військового приписного свідотства.
 • 17. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі (у випвадку зарахування до аспірантури денної форми навчання).
 • 18 Сертифікат що відповідає рівню В2 знань з іноземної мови (за наявності)
 • Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера) або військове приписне свідотство, представляються вступником особисто.


Документи подаються у швидкозшивачі з 2 конвертами.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 25 червня до 10 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 10:00 до 16:00. Секретарю-методисту Випускової кафедри - Дробній Олені Леонтіївні к. 221 Лабораторного корпусу або к.115 Адмінкорпусу. тел. 2562425 (моб. 097 7453877), ел. пошта: graddep@biph.kiev.ua (або інформація за телефонами тел. 2562493, 2562430). З 13 серпня 2021 по 31 серпня документи приймаються Розовою Катериною Всеволодівною к. 318 Адміністративного корпусу тел.256-24-93.

У разі наявності відповідного сертифікату по іноземній мові , вступний екзамен зараховується автоматично (про відповідність сертифікату можна дізнатись завчасно (до іспиту) в [центрі ЦНДВІМ]

Допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією інституту за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України із розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Всі вступники до аспірантури інституту складають вступний іспит з спеціальності в обсязі навчальної програми МОН державного іспиту для магістра або спеціаліста відповідної спеціальності, затвердженої Вченою радою інституту, з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі навчальної програми для вищого учбового закладу. Якщо вступник раніше склав кандидатський іспит, то він звільняється від здачі відповідного іспиту. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та реферату. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою інституту, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Конкурс буде проводитися на основі отриманих оцінок під час складання вступних іспитів.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
 • користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці (липень, серпень), які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, згідно з умовами контракту.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 4 роки, без відриву від виробництва - 4 роки (на контрактній основі). Для іноземних громадян навчання на контрактній основі.

Оплата за навчання на контрактній основі складає 20 000 грн на рік (у 2021-2022 навчальному році). Сплачувати можна двома частинами на протязі навчального року. Окремо сплачується англійська мова (вступний іспит і навчання (в разі потреби)).

Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада.


Приклади документів, що подаються


Інформація про вступні іспити


Кандидатскі іспити

Кандидатські іспити аспірантів (іноземна мова, спеціальність) проводяться згідно наукової програми доктора філософії

Приклад заяви для допущення до здачі кандидатського екзамену за спеціальністюФорми документів з біомедичної етики, які необхідні для оформлення дисертації

(необхідно зробити на першому або другому році навчання)


Захист дисертації

Постанова КМ від 6 березня 2019 р. № 167 про "ПОРЯДОК проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії "

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions