Спеціалізована вчена рада

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(17 вересня 2019 р. о 14:00)
(47 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями ''03.00.02 – Біофізика, 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин, 14.03.04 – Патологічна фізіологія'' - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні.
+
=== Загальна інформація ===
  
Згідно з Порядком формування, функціонування спецради, проведення захистів дисертаційних робіт у спецрадах та ін., що визначається "Положенням про спеціалізовану вчену раду", затвердженим Наказом № 1059 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908 персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників ІФБ та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.
+
Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.
  
Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це перший вівторок кожного місяця о 14 годині. Проведення засідань повинно відповідати вимогам Розділу IV «Положення про спеціалізовану вчену раду».
+
Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями
  
== Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
+
* ''03.00.02 – Біофізика (біологічні науки) [http://biph.kiev.ua/images/6/6d/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_біофізика.doc паспорт спеціальності]'',
 +
* ''03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки) [http://biph.kiev.ua/images/1/1b/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_фізіологія.doc паспорт спеціальності]'',
 +
* ''14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні науки) [http://biph.kiev.ua/images/5/54/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_патофізіологія.doc паспорт спеціальності]''
  
==== 22.04.2014 о 14:00 ====
+
Згідно з «[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 '''Положенням про спеціалізовану вчену раду''']», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.
  
Публічний захист дисертації <u>'''ХОМУЛОЮ Євгеном Валерійовичем'''</u> на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.
+
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.
  
'''«Особливості функціонування потенціалкерованих кальцієвих каналів Т-типу та ванілоїдних рецепторів TRPV1 при різних типах периферичної діабетичної нейропатії у щурів»'''
+
День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.
  
Науковий керівник: '''Войтенко Нана Володимирівна''', доктор біологічних наук, заступник директора, завідувач лабораторії сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 
  
Офіційні опоненти:
+
== Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 ==
*'''Жолос Олександр Вікторович''', професор, доктор біологічних наук, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка.
+
*'''Соловйов Анатолій Іванович''', професор, доктор медичних наук, завідувач відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ»
+
  
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.''
 
<hr/>
 
Публічний захист дисертації <u>'''ЧЕРКАСОМ Володимиром Петровичем'''</u> на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.
 
  
'''«Клітинна сигналізація гіпокальцину у нейронах гіпокампа»'''
+
==== 17  вересня  2019 р. о 14:00 ====
 +
Публічний захист дисертації '''Шароповим Біжаном Рашидовичем''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – ''Біофізика''.
 +
'''''Експресія та функція капсаїцинового рецептора TRPV1 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології'''''
  
Науковий керівник: '''Білан Павло Володимирович''', доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
+
Науковий керівник: '''Шуба Ярослав Михайлович''', член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу  Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
  
 
Офіційні опоненти:
 
Офіційні опоненти:
*'''Корогод Сергій Михайлович''', професор, доктор біологічних наук, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України.
+
* '''Жолос Олександр Вікторович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. [http://biph.kiev.ua/images/a/ac/Vidguk_Zholos.pdf Електронна версія відгуку].
*'''Філоненко Валерій Вікторович''', професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
+
* '''Шатурський Олег Ярославович''', доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України. [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Shaturskyy.pdf Електронна версія відгуку].
 +
''З [http://biph.kiev.ua/images/a/a7/Dissertation_Sharopov.pdf дисертацією] та [http://biph.kiev.ua/images/e/e5/Autoref_Sharopov.pdf авторефератом] можна ознайомитися на сайті Інституту''.
  
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.''
+
=== Архів ===
 
+
[[Список засідань спецради]]
<span class="xpand">[[#?|Попередні події &#9658;]]</span>
+
<div id="arch" style="display:none">
+
==== 25.02.2014 о 14:00 ====
+
 
+
Публічний захист дисертації <u>'''ПОРТНИЧЕНКО Аллою Георгіївною'''</u> на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія – на тему:
+
 
+
'''"Молекулярні механізми кардіопротекції при прекондиціюванні міокарда"'''
+
 
+
Науковий консультант: '''Мойбенко Олексій Олексійович''', академік НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
* '''Колесник Юрій Михайлович''', доктор медичних наук, професор, ректор, завідувач кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету
+
* '''Соловйов Анатолій Іванович''', доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
+
* '''Ігрунова Ксенія Миколаївна''', доктор медичних наук, професор, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України
+
 
+
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця''
+
 
+
==== 14.01.2014 о 14:00 ====
+
 
+
Публічний захист дисертації <u>'''ГОРКОВЕНКОМ Андрієм Васильовичем'''</u> на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:
+
 
+
'''"Дослідження нелінійної динаміки передачі сигналів в системі мотонейрони-м’яз"'''
+
 
+
Науковий керівник:
+
'''Костюков Олександр Іванович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*<u>Мірошниченко Микола Степанович</u>, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор, кафедра біофізики КНУ ім. Тараса Шевченка
+
*<u>Сливко Еммануїл Ілліч</u>, доктор медичних наук, завідувач кафедрою медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізький державний медичний університет
+
 
+
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця''
+
 
+
<hr/>
+
 
+
Публічний захист дисертації <u>'''СТРОЄМ Дмитром Олександровичем'''</u> на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія - на тему:
+
 
+
'''"Комплексний аналіз асоціації генетичних факторів із ризиком розвитку серцево-судинної патології"'''.
+
 
+
Наукові керівники:
+
*'''Мойбенко Олексій Олексійович''', доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
+
*'''Настенко Євген Арнольдович''', доктор біологічних наук, завідувач відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*<u>Братусь Віктор Васильович</u>, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» Академії медичних наук України
+
*<u>Россоха Зоя Іванівна</u>, кандидат медичних наук, директор Державного закладу «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я»
+
 
+
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця''
+
 
+
==== 10.12.2013 о 14:00 ====
+
 
+
Публічний захист дисертації <u>'''КУЗЬМЕНКО Марією Олексіївною'''</u> на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:
+
 
+
'''"Системні та молекулярно-генетичні механізми ремоделювання серця та його експериментальна терапія за допомогою біофлавоноїдів".'''
+
 
+
Науковий керівник: '''Мойбенко Олексій Олексійович''', академік НАН України, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ.
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*<u>Лановенко Іван Іванович</u>, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії патофізіології крові Державної установи «Інститут гематології та трансфузіології НАМН»,
+
*<u>Янчук Петро Іванович</u>, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
+
 
+
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.''
+
 
+
==== 12.11.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації '''МЕЛЬНИКОМ Ігорем Васильовичем''' на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:<br/>
+
"'''Електрична активність вторинних сенсорних нейронів больової чутливості в спинному мозку: механізми та регуляція'''"
+
 
+
Науковий консультант:
+
* Костюк Платон Григорович , академік НАН України та АМН України.
+
* Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
* Федірко Наталія Вікторівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету ім. Івана Франка.
+
* Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, завідувач Дніпропетровсь-кого відділення Міжнародного центру молекулярної фізіології НАНУ.
+
* Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця</div>
+
 
+
==== 08.10.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації ''' ЗАМОРСЬКОЮ Тетяною Михайлівною ''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за. спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:<br/>
+
"'''Дослідження впливу екзогенного мелатоніну та зміненого парціального тиску кисню на показники ремоделювання кісткової тканини'''".
+
 
+
Науковий керівник: Березовський Вадим Якимович, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор медичних наук, завідувач відділом клінічної патофізіології (Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
* Макарчук Микола Юхимович, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри фізіологія людини і тварин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Навчально-науковий центр «Інститут біології»
+
* Магомедов Олександр Магомедович, професор, доктор біологічних наук, керівник лабораторії біохімії Інституту травматології та ортопедії НАМН
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця <hr/>
+
 
+
Публічний захист дисертації ''' НОВОСЬОЛОВОЮ Наталією Сергіївною ''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему:<br/>
+
"'''Десенситизація Р2Х3 рецепторів: залежність від структури рецептора та фармакологічна чутливість'''".
+
 
+
Науковий керівник:
+
* Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, доктор біологічних наук, директор інституту (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця)
+
* Гініатуллін Рашид Асхатович, професор, доктор медичних наук, завідувач лабораторії клітинної біології (Інститут молекулярних наук ім. А.І. Віртанена, Куопіо, Фінляндія)
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
* Тишкін Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу експериментальної терапії Державна Установа «Інститут Фармакології і Токсикології НАМН України»
+
* Мірошниченко Микола Степанович, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології», Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця</div>
+
 
+
==== 10.09.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації ''' ШИПШИНОЮ Марією Сергіївною ''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за. спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему: "'''Властивості нейропередачі в синапсах первинних аферентних нейронів на нейронах дорсальних рогів спинного мозку щурів у кокультурі'''".
+
 
+
Науковий керівник: Веселовський Микола Сергійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу фізіології нейронних мереж Інституту фізіології (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*Романенко Олександр Вікторович, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою біології НМУ ім. О.О. Богомольця
+
*Ямінський Юрій Ярославович, доктор медичних наук, науковий співробітник, лікар-нейрохірург відділення відновлюваної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» АМН України
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця<hr/>
+
 
+
Публічний захист дисертації '''КУЗНЕЦОВИМ Кирилом Ігоровичем''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему: "'''Модуляція Kv3 каналами тонічної імпульсації та динаміки внутрішньоклітинного кальцію в гангліозних клітинах сітківки ока щура'''".
+
 
+
Науковий керівник: Федулова Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, зав. лабораторією біофізики синаптичної передачі відділу фізіології нейронних мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*Говорун Дмитро Миколайович, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
+
*Жолос О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця</div>
+
 
+
==== 11.06.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації '''Жуковської Анни Сергіївни''' на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за. спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія - на тему:
+
"'''Вплив модифікації жирнокислотного складу клітинних мембран на механізми порушення функції серця при експериментальному цукровому діабеті'''".
+
 
+
Науковий керівник: Мойбенко Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*Талаєва Тетяна Володимирівна, доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патофізіології (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» АМН України)
+
*Приступюк Олександр Максимович, кандидат мед. наук, доцент кафедри ендокринології (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця).
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця<hr/>
+
 
+
Публічний захист дисертації '''Вятченко-Карпінського В’ячеслава Юрійовича''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему:
+
"'''Модуляція функціонування Р2Х3-рецепторів аналогами діаденозинових поліфосфатів в сенсорних нейронах щурів при больових синдромах'''".
+
 
+
Науковий керівник: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біол. наук, завідувач лабораторії сенсорної сигналізації відділу загальної фізіології нервової системи (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*Жолос О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка
+
*Соловйов А.І., доктор медичних наук, професор, зав. відділом, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ»
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця</div>
+
 
+
==== 21.05.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації '''ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ Тетяни Юріївни''' на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:
+
"''' Функціонування органів репродуктивної системи в умовах експериментального імунного ушкодження яєчників '''".
+
 
+
Науковий консультант:<br/>
+
Янчій Роман Іванович – доктор біол. наук, професор, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
+
 
+
Офіційні опоненти:<br/>
+
*Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою фізіології людини і тварин Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка<br/>
+
*Носенко Надія Дмитрівна, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії нейрогормональної регуляції репродукції і адаптації Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України<br/>
+
*Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунології НДІ педіатрії акушерства і гінекології АМН України
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця</div>
+
 
+
==== 23.04.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації ''' Кулагіної Ірини Борисівни''' на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему:
+
"''' Структурно-залежні особливості просторово-часової картини авторитмічної активності нейронів '''".
+
 
+
Науковий консультант:<br/>
+
Корогод Сергій Михайлович – доктор біол. наук, професор, завідувач Дніпропетровским відділенням МЦМФ НАНУ
+
 
+
Офіційні опоненти:
+
*Веселовський Микола Сергійович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач Відділу нервових мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
+
*Говорун Дмитро Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
+
*Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця</div>
+
 
+
==== 02.04.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації ''' Дорофеєвої Наталі Олександрівни ''' на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія - на тему:
+
"''' Роль сірководню в зміні функціонування серця гіпертензивних тварин '''".
+
 
+
Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович –чл.-кор. НАН України,<br />
+
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу фізіології кровообігу, Інститут фізіології ім.. Богомольця НАНУ
+
 
+
Офіційні опоненти:<br />
+
Талаєва Т.В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патофізіології, Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеско АМН України <br />
+
Кришталь М.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патофізіології, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця <br />
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця</div>
+
 
+
==== 05.03.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації '''Фучко Оксаною Любомирівною''' на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія - на тему:
+
"'''ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ФУНКЦІЯМИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ «НАФТУСЯ»'''".
+
 
+
Науковий керівник: д.м.н., професор Івасівка Степан Васильович,<br />
+
Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник лабораторії експериментальної бальнеології
+
 
+
Офіційні опоненти:<br />
+
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Талько Вікторія Василівна,<br />
+
ДУ „Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, директор Інституту експериментальної радіології<br />
+
д.б.н., доктор біологічних наук, професор Янчій Роман Іванович, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток</div>
+
 
+
==== 05.02.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації '''Розовою Катериною Всеволодівною''' на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини та тварин - на тему:
+
"'''Структурні та функціональні зміни біологічних бар’єрів і мітохондріального апарату легень і серця та їх роль у забезпеченні організму киснем при гіпоксії та стресі'''".
+
 
+
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології  ім. О.О.Богомольця.<br />
+
Науковий консультант: д.б.н., професор Маньковська І.М., Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ.
+
 
+
Офіційні опоненти:<br />
+
д.м.н., проф.Березовський В.Я., Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ<br />
+
д.б.н., Лябах К.Г., Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ<br />
+
д.б.н., проф. Квітницька-Рижова Т.Ю., ДУ „Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України”</div>
+
 
+
==== 15.01.2013 о 14:00 ====
+
 
+
<div class="spc">Публічний захист дисертації '''Мазниченком Андрієм Володимировичем''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини та тварин -  на тему:
+
"'''Зміни активності в нейронних мережах спинного мозку при розвитку втоми та запаленні скелетних м'язів'''".
+
 
+
Науковий керівник: д.б.н., професор Костюков О.І.
+
 
+
Офіційні опоненти:<br />
+
д.б.н., проф. Федулова С.А., Міжнародний центр молекулярної фізіології НАНУ, пров. н.с.<br />
+
д.б.н., Півнева Т.А., Інститут фізіології НАНУ, пров. н.с.<br />
+
к.б.н.,  Ноздренко Д. М., с.н.с. НД Сектору біофізики відділення експериментальної біології ННЦ Інститут біології, КНУ ім. Тараса Шевченка</div>
+
</div>
+
  
 
== Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
 
== Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
Line 272: Line 40:
 
| 1 || Кришталь Олег Олександрович,<br />голова || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
| 1 || Кришталь Олег Олександрович,<br />голова || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 2 || Мойбенко Олексій Олексійович,<br />заст. голови || Академік НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 2 || Сагач Вадим Федорович,<br />заст. голови || Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 +
|-
 +
| 3 || Веселовський Микола Сергійович || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 3 || Любанова Ольга Петрівна,<br />вчений секретар || К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 4 || Любанова Ольга Петрівна,<br />вчений секретар || к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 4 || Березовський Вадим Акимович|| Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 5 || Білан Павло Володимирович|| д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 5 || Білан Павло Володимирович|| Д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 6 || Василенко Дмитро Артурович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 6 || Василенко Дмитро Артурович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 7 || Войтенко Нана Володимирівна || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 7 || Веселовський Микола Сергійович || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 8 || Демченко Олександр Петрович|| д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 8 || Войтенко Нана Володимирівна || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 9 || Досенко Віктор Євгенович || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 9 || Досенко Віктор Євгенович || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 10 || Жолос Олександр Вікторович || д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 10 || Костюков Олександр Іванович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 11 || Зябліцев Сергій Володимирович || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 11 || Кришталь Микола Васильович || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 12 || Костюков Олександр Іванович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 12 || Магура Ігор Сильвестрович || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 13 || Левашов Михайло Іванович || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 13 || Макарчук Микола Юхимович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 14 || Лук'янець Олена Олександрівна || д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 14 || Маньковська Ірина Микитівна || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 15 || Макарчук Микола Юхимович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 15 || Резніков Олександр Григорович || Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 16 || Маньковська Ірина Микитівна || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 16 || Сагач Вадим Федорович || Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 17 || Резніков Олександр Григорович || Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 17 || Скибо Галина Григорівна || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 18 || Скибо Галина Григорівна || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 18 || Соловйов Анатолій Іванович || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
+
| 19 || Соловйов Анатолій Іванович || д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 19 || Тишкін Сергій Михайлович || Д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 20 || Соляник Галина Іванівна|| д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 20 || Федулова Світлана Анатоліївна|| Д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 21 || Сулаєва Оксана Миколаївна || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 21 || Шаповал Людмила Миколаївна || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 22 || Шаповал Людмила Миколаївна || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 22 || Шуба Ярослав Михайлович || Д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 23 || Шуба Ярослав Михайлович || д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 23 || Янчій Роман Іванович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 24 || Янчій Роман Іванович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 24 || Янчук Петро Іванович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 25 || Янчук Петро Іванович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|}
 
|}
 
=== Контакти ===
 
=== Контакти ===
Вчений секретар '''Любанова Ольга Петрівна''', к. 201. тел. 044 256 2446 (вн. 14-46, 10-48)<br />
+
Вчений секретар '''Любанова Ольга Петрівна''', к. 201.<br /> тел. (044)256 2446, (044)256 2048  (вн. 14-46, 10-48)<br />
email: [mailto:lop@biph.kiev.ua lop@biph.kiev.ua]
+
email: [mailto:lop@biph.kiev.ua zaxist@biph.kiev.ua]
  
 
== Інформація для здобувачів наукових ступенів ==
 
== Інформація для здобувачів наукових ступенів ==
[[File:Nakaz_MON.jpg|272px|thumb|upright|Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України]]
+
* [http://biph.kiev.ua/images/1/10/Nakaz_SR_11.10.17.doc Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України]
* [http://biph.kiev.ua/images/d/d9/Положення_про_спецраду_1059.doc Положення про спеціалізовану вчену раду ]
+
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 Положення про спеціалізовану вчену раду ]
 
* [[Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України]]
 
* [[Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України]]
* [http://biph.kiev.ua/images/b/b1/Poryadok_prusygh_nayk_stypeniv_2013.doc Порядок  присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ]
+
* [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів]
* [http://biph.kiev.ua/images/7/7b/Vumogy_dysert.pdf Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій ]
+
* [http://biph.kiev.ua/images/b/b1/Poryadok_prusygh_nayk_stypeniv_2013.doc?new Порядок  присудження наукових ступенів ]
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17/print1474380280361836 Вимоги до оформлення дисертацій - 2017]
 +
* [http://biph.kiev.ua/images/7/7b/Vumogy_dysert.pdf Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій] та [http://biph.kiev.ua/images/2/27/Bibliografichni_posilannya_2016.PDF нові стандарти бібліографічних посилань]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/1/19/Додаток_2.doc Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду)] [http://biph.kiev.ua/images/d/dd/Особова_картка_(Форма_П-2ДС).rtf Особова картка обліку кадрів]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/1/19/Додаток_2.doc Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду)] [http://biph.kiev.ua/images/d/dd/Особова_картка_(Форма_П-2ДС).rtf Особова картка обліку кадрів]
 +
* [http://biph.kiev.ua/images/5/50/Біоетичний_комітет_ВИМОГИ.doc Вимоги біоетичного комітету ІФБ]
 
* [http://pedpresa.com.ua/blog/36718-do-uvahy-zdobuvachiv-naukovyh-zvan-kandydat-i-doktor-nauk-ta-chleniv-vchenyh-rad.html Порядок подання Повідомлення про захист дисертації для публікації в спеціальному випуску газети «Освіта України»]
 
* [http://pedpresa.com.ua/blog/36718-do-uvahy-zdobuvachiv-naukovyh-zvan-kandydat-i-doktor-nauk-ta-chleniv-vchenyh-rad.html Порядок подання Повідомлення про захист дисертації для публікації в спеціальному випуску газети «Освіта України»]
* [http://biph.kiev.ua/images/c/c7/Rassulka_dlya_kievlyan.doc Реєстр розсилки авторефератів.]
+
* [http://biph.kiev.ua/images/f/f1/Реєстр_розсилки_ЗРАЗОК.doc Реєстр розсилки авторефератів.]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/bb/Nmo1112_zminy.doc Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових  ступенів доктора і кандидата наук  (Наказ МОН МС № 1112)]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/bb/Nmo1112_zminy.doc Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових  ступенів доктора і кандидата наук  (Наказ МОН МС № 1112)]
* [http://biph.kiev.ua/images/0/0d/Загальний_перелік_фахових_видань.pdf Загальний перелік фахових видань]
+
* [http://biph.kiev.ua/images/0/0b/Перелік_наукових_фахових_видань_06.03.2015.doc Загальний перелік фахових видань]
 
* Інформація про Міжнародні наукометричні  бази.<br />Ознайомитись з реєстром фахових  видань наукометричних баз можна за посиланнями:<br />http://www.scimagojr.com/index.php<br />http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists<br />Докладна інформація щодо пошуку журналів, які належать до наукометричних баз можна знайти за посиланням:<br />http://panbibliotekar.blogspot.com/2012/11/scopus-thomson-reuters.html#more
 
* Інформація про Міжнародні наукометричні  бази.<br />Ознайомитись з реєстром фахових  видань наукометричних баз можна за посиланнями:<br />http://www.scimagojr.com/index.php<br />http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists<br />Докладна інформація щодо пошуку журналів, які належать до наукометричних баз можна знайти за посиланням:<br />http://panbibliotekar.blogspot.com/2012/11/scopus-thomson-reuters.html#more
 
* [http://biph.kiev.ua/images/9/92/Normativni_dokumenti_z_pitan_atestacii.pdf Правила оформлення атестаційної справи]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/9/92/Normativni_dokumenti_z_pitan_atestacii.pdf Правила оформлення атестаційної справи]

Revision as of 18:31, 11 September 2019

Contents

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

17 вересня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Шароповим Біжаном Рашидовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – Біофізика. Експресія та функція капсаїцинового рецептора TRPV1 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології

Науковий керівник: Шуба Ярослав Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

  • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
  • Шатурський Олег Ярославович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України. [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Shaturskyy.pdf Електронна версія відгуку].

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: zaxist@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions