Спеціалізована вчена рада

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(17 вересня 2019 р. о 14:00)
(20 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями ''03.00.02 – Біофізика (біологічні науки) [http://biph.kiev.ua/images/6/6d/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_біофізика.doc паспорт спеціальності]'', ''03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки) [http://biph.kiev.ua/images/1/1b/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_фізіологія.doc паспорт спеціальності], 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні та біологічні науки) [http://biph.kiev.ua/images/5/54/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_патофізіологія.doc паспорт спеціальності]'' -  є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та працює згідно з Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 р.
+
=== Загальна інформація ===
  
Згідно з «[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 '''Положенням про спеціалізовану вчену раду''']», персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім.. Богомольця НАН України (ІФБ НАНУ)  та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.
+
Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.
  
Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.
+
Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями
 +
 
 +
* ''03.00.02 – Біофізика (біологічні науки) [http://biph.kiev.ua/images/6/6d/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_біофізика.doc паспорт спеціальності]'',
 +
* ''03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки) [http://biph.kiev.ua/images/1/1b/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_фізіологія.doc паспорт спеціальності]'',
 +
* ''14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні науки) [http://biph.kiev.ua/images/5/54/ПАСПОРТ_СПЕЦІАЛЬНОСТІ_патофізіологія.doc паспорт спеціальності]''
 +
 
 +
Згідно з «[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 '''Положенням про спеціалізовану вчену раду''']», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.
 +
 
 +
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.
 +
 
 +
День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.
  
  
 
== Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 ==
 
== Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 ==
  
{{:Список_засідань_спецради}}
+
 
 +
==== 17  вересня  2019 р. о 14:00 ====
 +
Публічний захист дисертації '''Шароповим Біжаном Рашидовичем''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – ''Біофізика''.
 +
'''''Експресія та функція капсаїцинового рецептора TRPV1 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології'''''
 +
 
 +
Науковий керівник: '''Шуба Ярослав Михайлович''', член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу  Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
 +
 
 +
Офіційні опоненти:
 +
* '''Жолос Олександр Вікторович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. [http://biph.kiev.ua/images/a/ac/Vidguk_Zholos.pdf Електронна версія відгуку].
 +
* '''Шатурський Олег Ярославович''', доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України. [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Shaturskyy.pdf Електронна версія відгуку].
 +
''З [http://biph.kiev.ua/images/a/a7/Dissertation_Sharopov.pdf дисертацією] та [http://biph.kiev.ua/images/e/e5/Autoref_Sharopov.pdf авторефератом] можна ознайомитися на сайті Інституту''.
 +
 
 
=== Архів ===
 
=== Архів ===
 
[[Список засідань спецради]]
 
[[Список засідань спецради]]
Line 19: Line 40:
 
| 1 || Кришталь Олег Олександрович,<br />голова || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
| 1 || Кришталь Олег Олександрович,<br />голова || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 2 || Сагач Вадим Федорович,<br />заст. голови || Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
+
| 2 || Сагач Вадим Федорович,<br />заст. голови || Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
 
| 3 || Веселовський Микола Сергійович || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
| 3 || Веселовський Микола Сергійович || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 4 || Любанова Ольга Петрівна,<br />вчений секретар || К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 4 || Любанова Ольга Петрівна,<br />вчений секретар || к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 5 || Березовський Вадим Акимович|| Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
+
| 5 || Білан Павло Володимирович|| д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 6 || Білан Павло Володимирович|| Д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 6 || Василенко Дмитро Артурович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 7 || Василенко Дмитро Артурович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 7 || Войтенко Нана Володимирівна || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 8 || Войтенко Нана Володимирівна || Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
+
| 8 || Демченко Олександр Петрович|| д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 9 || Досенко Віктор Євгенович || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
+
| 9 || Досенко Віктор Євгенович || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
 
| 10 || Жолос Олександр Вікторович || д.б.н., 03.00.02,  біофізика
 
| 10 || Жолос Олександр Вікторович || д.б.н., 03.00.02,  біофізика
 
|-
 
|-
| 11 || Корогод Сергій Михайлович || д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 11 || Зябліцев Сергій Володимирович || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 12 || Костюков Олександр Іванович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 12 || Костюков Олександр Іванович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 13 || Кришталь Микола Васильович || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
+
| 13 || Левашов Михайло Іванович || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 14 || Левашов Михайло Іванович || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
+
| 14 || Лук'янець Олена Олександрівна || д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 15 || Магура Ігор Сильвестрович || Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
+
| 15 || Макарчук Микола Юхимович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 16 || Макарчук Микола Юхимович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 16 || Маньковська Ірина Микитівна || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 17 || Маньковська Ірина Микитівна || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
+
| 17 || Резніков Олександр Григорович || Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 18 || Резніков Олександр Григорович || Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
+
| 18 || Скибо Галина Григорівна || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 19 || Скибо Галина Григорівна || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
+
| 19 || Соловйов Анатолій Іванович || д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 20 || Соловйов Анатолій Іванович || Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
+
| 20 || Соляник Галина Іванівна|| д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 21 || Шаповал Людмила Миколаївна || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 21 || Сулаєва Оксана Миколаївна || д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
 
|-
 
|-
| 22 || Шейко Віталій Ілліч || Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
+
| 22 || Шаповал Людмила Миколаївна || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 23 || Шуба Ярослав Михайлович || Д.б.н., 03.00.02, патологічна фізіологія, біол.
+
| 23 || Шуба Ярослав Михайлович || д.б.н., 03.00.02, біофізика
 
|-
 
|-
| 24 || Янчій Роман Іванович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 24 || Янчій Роман Іванович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|-
 
|-
| 25 || Янчук Петро Іванович || Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
+
| 25 || Янчук Петро Іванович || д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
 
|}
 
|}
 
=== Контакти ===
 
=== Контакти ===
 
Вчений секретар '''Любанова Ольга Петрівна''', к. 201.<br /> тел. (044)256 2446, (044)256 2048  (вн. 14-46, 10-48)<br />
 
Вчений секретар '''Любанова Ольга Петрівна''', к. 201.<br /> тел. (044)256 2446, (044)256 2048  (вн. 14-46, 10-48)<br />
email: [mailto:lop@biph.kiev.ua lop@biph.kiev.ua]
+
email: [mailto:lop@biph.kiev.ua zaxist@biph.kiev.ua]
  
 
== Інформація для здобувачів наукових ступенів ==
 
== Інформація для здобувачів наукових ступенів ==
[[File:Nakaz_2015.jpg|272px|thumb|upright|Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України]]
+
* [http://biph.kiev.ua/images/1/10/Nakaz_SR_11.10.17.doc Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України]
 
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 Положення про спеціалізовану вчену раду ]
 
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 Положення про спеціалізовану вчену раду ]
 
* [[Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України]]
 
* [[Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України]]
 
* [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів]
 
* [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/b1/Poryadok_prusygh_nayk_stypeniv_2013.doc?new Порядок  присудження наукових ступенів ]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/b1/Poryadok_prusygh_nayk_stypeniv_2013.doc?new Порядок  присудження наукових ступенів ]
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17/print1474380280361836 Вимоги до оформлення дисертацій - 2017]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/7/7b/Vumogy_dysert.pdf Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій] та [http://biph.kiev.ua/images/2/27/Bibliografichni_posilannya_2016.PDF нові стандарти бібліографічних посилань]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/7/7b/Vumogy_dysert.pdf Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій] та [http://biph.kiev.ua/images/2/27/Bibliografichni_posilannya_2016.PDF нові стандарти бібліографічних посилань]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/1/19/Додаток_2.doc Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду)] [http://biph.kiev.ua/images/d/dd/Особова_картка_(Форма_П-2ДС).rtf Особова картка обліку кадрів]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/1/19/Додаток_2.doc Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду)] [http://biph.kiev.ua/images/d/dd/Особова_картка_(Форма_П-2ДС).rtf Особова картка обліку кадрів]

Revision as of 18:31, 11 September 2019

Contents

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

17 вересня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Шароповим Біжаном Рашидовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – Біофізика. Експресія та функція капсаїцинового рецептора TRPV1 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології

Науковий керівник: Шуба Ярослав Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

  • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
  • Шатурський Олег Ярославович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України. [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Shaturskyy.pdf Електронна версія відгуку].

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: zaxist@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions