Спеціалізована вчена рада

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
(Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01)
Line 16: Line 16:
  
 
</div>
 
</div>
 +
 +
=== 21.06.2016 р. о 14:00 ===
 +
Публічний захист дисертації '''Топал Інною Олександрівною''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.14 – ''патологічна фізіологія''.
 +
 +
'''''«Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори»'''''.
 +
 +
Науковий керівник: '''Камишний Олександр Михайлович''', доктор медичних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету.
 +
 +
Офіційні опоненти:
 +
* '''Зябліцев Сергій Володимирович''', доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин  МОЗ України
 +
* '''Блашків Тарас Вірославович''', доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України
 +
 +
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.''
 +
 +
=== 21.06.2016 р. о 16:00 ===
 +
2. Публічний захист дисертації '''Болдирєвим Олексієм Ігоровичем''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – ''біофізика''.
 +
 +
'''''«Експресія та функція низькопорогових кальцієвих каналів у таламусі та соматосенсорній корі головного мозку щурів в онтогенезі та в експериментальній моделі абсансної епілепсії»'''''.
 +
 +
Науковий керівник: '''Шуба Ярослав Михайлович''', доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України.
 +
 +
Офіційні опоненти:
 +
* '''Жолос Олександр Вікторович''', доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри біофізики, ННЦ «Інститут біології» Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 +
* '''Філоненко Валерій Вікторович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.
 +
 +
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.''
  
 
== Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
 
== Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==

Revision as of 22:38, 21 May 2016

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 – Біофізика (біологічні науки), 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки), 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні та біологічні науки) - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та працює згідно з Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім.. Богомольця НАН України (ІФБ НАНУ) та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Contents

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

Попередні події ►

21.06.2016 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Топал Інною Олександрівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.14 – патологічна фізіологія.

«Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори».

Науковий керівник: Камишний Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету.

Офіційні опоненти:

  • Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України
  • Блашків Тарас Вірославович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.

21.06.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Болдирєвим Олексієм Ігоровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Експресія та функція низькопорогових кальцієвих каналів у таламусі та соматосенсорній корі головного мозку щурів в онтогенезі та в експериментальній моделі абсансної епілепсії».

Науковий керівник: Шуба Ярослав Михайлович, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України.

Офіційні опоненти:

  • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри біофізики, ННЦ «Інститут біології» Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
  • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Березовський Вадим Акимович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
6 Білан Павло Володимирович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
7 Василенко Дмитро Артурович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Войтенко Нана Володимирівна Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
9 Досенко Віктор Євгенович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Корогод Сергій Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
12 Костюков Олександр Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Кришталь Микола Васильович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
14 Левашов Михайло Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
15 Магура Ігор Сильвестрович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
16 Макарчук Микола Юхимович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
17 Маньковська Ірина Микитівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
18 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
19 Скибо Галина Григорівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
20 Соловйов Анатолій Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
21 Шаповал Людмила Миколаївна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
22 Шейко Віталій Ілліч Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
23 Шуба Ярослав Михайлович Д.б.н., 03.00.02, патологічна фізіологія, біол.
24 Янчій Роман Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: lop@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions