Спеціалізована вчена рада

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
== Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
 
== Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
  
 +
==== 14.10.2014 о 14:00 ====
 +
 +
1. Публічний захист дисертації '''Борисюк Анною Леонідівною''' на здобуття  наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю  03.00.02 – біофізика:
 +
 +
'''«Визначення параметрів кінетичних моделей іонних каналів з макроскопічних синаптичних струмів»'''
 +
 +
Науковий керівник: '''Білан Павло Володимирович''', доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 +
 +
Офіційні опоненти:
 +
*'''Корогод Сергій Михайлович''', професор, доктор біологічних наук, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України.
 +
*'''Жолос Олександр Вікторович''', професор,  доктор біологічних наук, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський  національний університет ім. Т. Шевченка.
 +
 +
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.''
 +
 +
==== 14.10.2014 о 16:00 ====
 +
 +
2. Публічний  захист  дисертації '''Опанасенко Ганною Валеріївною''' на здобуття  наукового ступеня кандидата медичних  наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія:
 +
 +
'''"Стрес-індуковані порушення транспорту кисню і киснезалежних процесів у тканинах пародонта та їх фармакологічна корекція"'''
 +
 +
Науковий керівник – '''Маньковська Ірина Микитівна''', доктор медичних наук, професор, завідувач відділу з вивчення гіпоксичнихстанів Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
 +
 +
Офіційні опоненти:   
 +
* '''Горчакова Надія Олександрівна''', доктор медичних наук, професор кафедри фармакології  з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.
 +
* '''Непорада Каріне Степанівна''', доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної, біологічної  та біоорганічної хімії  ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» .
 +
 +
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.''
 +
 +
 +
<span class="xpand">[[#?|Попередні події &#9658;]]</span>
 +
<div id="arch" style="display:none">
 
==== 16.09.2014 о 14:00 ====
 
==== 16.09.2014 о 14:00 ====
  
Line 22: Line 53:
 
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАНУ.''
 
''З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАНУ.''
  
<span class="xpand">[[#?|Попередні події &#9658;]]</span>
 
<div id="arch" style="display:none">
 
 
==== 24.06.2014 о 14:00 ====
 
==== 24.06.2014 о 14:00 ====
  

Revision as of 18:57, 7 October 2014

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 – Біофізика, 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин, 14.03.04 – Патологічна фізіологія - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні.

Згідно з Порядком формування, функціонування спецради, проведення захистів дисертаційних робіт у спецрадах та ін., що визначається "Положенням про спеціалізовану вчену раду", затвердженим Наказом № 1059 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908 персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників ІФБ та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це перший вівторок кожного місяця о 14 годині. Проведення засідань повинно відповідати вимогам Розділу IV «Положення про спеціалізовану вчену раду».

Contents

Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01

14.10.2014 о 14:00

1. Публічний захист дисертації Борисюк Анною Леонідівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика:

«Визначення параметрів кінетичних моделей іонних каналів з макроскопічних синаптичних струмів»

Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

  • Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України.
  • Жолос Олександр Вікторович, професор, доктор біологічних наук, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.

14.10.2014 о 16:00

2. Публічний захист дисертації Опанасенко Ганною Валеріївною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія:

"Стрес-індуковані порушення транспорту кисню і киснезалежних процесів у тканинах пародонта та їх фармакологічна корекція"

Науковий керівник – Маньковська Ірина Микитівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу з вивчення гіпоксичнихстанів Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

  • Горчакова Надія Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.
  • Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» .

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.


Попередні події ►

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Мойбенко Олексій Олексійович,
заст. голови
Академік НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
4 Березовський Вадим Акимович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
5 Білан Павло Володимирович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
8 Войтенко Нана Володимирівна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
9 Досенко Віктор Євгенович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Костюков Олександр Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
11 Кришталь Микола Васильович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Магура Ігор Сильвестрович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
13 Макарчук Микола Юхимович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
14 Маньковська Ірина Микитівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
15 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
16 Сагач Вадим Федорович Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Скибо Галина Григорівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Соловйов Анатолій Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Тишкін Сергій Михайлович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
20 Федулова Світлана Анатоліївна Д.б.н., 03.00.02, біофізика
21 Шаповал Людмила Миколаївна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
22 Шуба Ярослав Михайлович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
23 Янчій Роман Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
24 Янчук Петро Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201. тел. 044 256 2446 (вн. 14-46, 10-48)
email: lop@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions