Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 16:28, 8 October 2019 by Lop (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

15 жовтня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Чернобривцевим Олександром Петровичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль генетичного поліморфізму у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу

Науковий керівник: Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ Ураїни.

Офіційні опоненти:

  • Савицький Іван Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології ім. В.В. Підвисоцького, ДВНЗ «Одеський національний медичний університет МОЗ України». Електронна версія відгуку.
  • Портніченко Алла Георгіївна, доктор медичних наук, ст. наук. співр., Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України, заст. директора з наук. роботи Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

15 жовтня 2019 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Ступчук Марією Сергіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварини. Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника

Науковий керівник: Вознесенська Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Офіційні опоненти:

  • Співак Микола Якович, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Електронна версія відгуку.
  • Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії імунології (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України) Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Архів

Список засідань спецради

17 вересня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Шароповим Біжаном Рашидовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – Біофізика. Експресія та функція капсаїцинового рецептора TRPV1 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології

Науковий керівник: Шуба Ярослав Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

  • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
  • Шатурський Олег Ярославович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України. [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Shaturskyy.pdf Електронна версія відгуку].

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: zaxist@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions