Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 23:37, 14 October 2020 by Lop (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Загальна інформація

До уваги здобувачів наукового ступеня КАНДИДАТА НАУК та керівників !

Згідно Наказу МОН № 946 від 22.07.2020 р. термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 подовжено до 15 травня 2021 р. Це продовжує можливість подати до захисту кандидатські дисертації, які були заплановані до вересня 2016 р. Останній термін прийому заяв на захист кандидатських дисертацій з відповідним пакетом документів, дисертацією і авторефератом 24 грудня 2020 року.


Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.

Інформація для здобувачів наукових ступенів

 • ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ !

ПОДАЧА ДИСЕРТАЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ ДО ЗАХИСТУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ, ОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДЗАХИСТУ ТА ЗБИРАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ЗА СПИСКОМ НИЖЧЕ:

Вимоги до оформлення дисертації та автореферату (чинні):

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

20 жовтня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Федорюком Михайлом Петровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Роль протон-чутливих іонних каналів в електричній активності гіпокампа та поведінці щурів у моделі індукованої епілепсії

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Крилова Вікторія Юріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

20 жовтня 2020 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Боговиком Русланом Ігоровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Роль протеазаактивованих рецепторів першого типу у розвитку епілептичного статусу та його наслідків у щурів

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Берченко Ольга Григорівна, доктор біологічних наук, с.н.с, ДУ «Інститут неврології психіатрії та наркології НАМН України», зав. відділом нейрофізіології, імунології та біохімії; Електронна версія відгуку
 • Гурмач Василь Васильович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник, Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Архів

22 вересня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Шереметом Євгенієм Юрійовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Експресія та просторовий розподіл нейронного кальцієвого сенсорного білка гіпокальцину в субклітинних компартментах

Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Сиволоб Андрій Володимирович, доктор біологічних наук, професор кафедри загальної та медичної генетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

22 вересня 2020 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Агашковим Кирилом Сергійовичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Клітинні й мережеві механізми обробки ноцицептивних сигналів у спинному мозку та їх генно-інженерне модулювання як засіб терапії хронічного больового синдрому

Науковий керівник: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Білошицький Вадим Васильович, доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”; Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМН України”; Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48) моб. 050-964 10 02
email: zaxist@biph.kiev.ua


Нормативні документи МОН та Кабінету міністрів України, з якими варто ознайомитись кожному здобувачеві.

Оформлення документів після захисту:

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions