Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 12:40, 13 January 2021 by Lop (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Загальна інформація

До уваги здобувачів наукового ступеня КАНДИДАТА НАУК та керівників !

Згідно Наказу МОН № 946 від 22.07.2020 р. термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 подовжено до 15 травня 2021 р. Це продовжує можливість подати до захисту кандидатські дисертації, які були заплановані до вересня 2016 р. Останній термін прийому заяв на захист кандидатських дисертацій з відповідним пакетом документів, дисертацією і авторефератом був 24 грудня 2020 року.

 • Натепер прийом заяв на захист дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 26.198.01 закінчено.


Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.

Інформація для здобувачів наукових ступенів

 • ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ !

ПОДАЧА ДИСЕРТАЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ ДО ЗАХИСТУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ, ОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДЗАХИСТУ ТА ЗБИРАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ЗА СПИСКОМ НИЖЧЕ:

Обов'язковим документом також є Витяг з Протоколу комітету з біоетики (один примірник), який оформлюється згідно вимог:

Увага! У звязку з переходом роботи спецради в онлайн режим не треба приносити документи особисто, надсилайте їх електронною поштою у сканованому вигляді на адресу секретаря спецради zaxist@biph.kiev.ua Всі свої питання також задавайте поштою. На момент подачі документів висилається файл дисертації та автореферату. Друковані автореферати у форматі А4 подаються лише за вимогою членів комісії спецради. Перед розсилкою автореферату подається переплетена дисертація в одному екземплярі.

Вимоги до оформлення дисертації та автореферату (чинні):

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

9 лютого 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/85606203359 Meeting ID: 856 0620 3359

Публічний захист дисертації Панасюк Ольги Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Вплив складових фосфоліпідів на функціональний стан ендотелію і мітохондрій серця

Науковий керівник: Бондаренко Олександр Іванович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка ; [Електронна версія відгуку]
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ». [Електронна версія відгуку]

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

19 січня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/85606203359 Meeting ID: 856 0620 3359

Публічний захист дисертації Лапікової-Бригінської Тетяни Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Роль інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF1) у молекулярно-генетичних механізмах розвитку гіпертрофії міокарда

Науковий керівник: Портниченко Алла Георгіївна, доктор медичних наук, завідувачка відділом гіпоксичних станів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Дроздовська Світлана Богданівна, доктор біологічних наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України, завідувач лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у спорті вищих досягнень Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України; Електронна версія відгуку
 • Лабунець Ірина Федорівна, доктор медичних наук, завідувачка лабораторії експериментального моделювання відділу клітинних та тканинних технологій, «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України». .Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

19 січня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/85606203359 Meeting ID: 856 0620 3359

Публічний захист дисертації Романовим Артуром Костянтиновичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Роль протон-чутливих іонних каналів у модуляції активності нейронних мереж гіпокампа щурів у нормі та за умов патологічної синхронізації

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Каспіржний Антон Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри клінічних дисциплін ПЗВО Дніпровський Інститут медицини та громадського здоров’я.Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович Чл.-кор. НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48) моб. 050-964 10 02
email: zaxist@biph.kiev.ua


Нормативні документи МОН та Кабінету міністрів України, з якими варто ознайомитись кожному здобувачеві.

Оформлення документів після захисту:

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions