Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 12:32, 17 February 2021 by Lop (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Загальна інформація

До уваги здобувачів наукового ступеня КАНДИДАТА НАУК та керівників !

Згідно Наказу МОН № 946 від 22.07.2020 р. термін повноважень спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 подовжено до 15 травня 2021 р. Це продовжує можливість подати до захисту кандидатські дисертації, які були заплановані до вересня 2016 р. Останній термін прийому заяв на захист кандидатських дисертацій з відповідним пакетом документів, дисертацією і авторефератом був 24 грудня 2020 року.

  • Натепер прийом заяв на захист дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 26.198.01 закінчено.


Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.

Інформація для здобувачів наукових ступенів

  • ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ !

ПОДАЧА ДИСЕРТАЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ ДО ЗАХИСТУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ, ОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДЗАХИСТУ ТА ЗБИРАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ЗА СПИСКОМ НИЖЧЕ:

Обов'язковим документом також є Витяг з Протоколу комітету з біоетики (один примірник), який оформлюється згідно вимог:

Увага! У звязку з переходом роботи спецради в онлайн режим не треба приносити документи особисто, надсилайте їх електронною поштою у сканованому вигляді на адресу секретаря спецради zaxist@biph.kiev.ua Всі свої питання також задавайте поштою. На момент подачі документів висилається файл дисертації та автореферату. Друковані автореферати у форматі А4 подаються лише за вимогою членів комісії спецради. Перед розсилкою автореферату подається переплетена дисертація в одному екземплярі.

Вимоги до оформлення дисертації та автореферату (чинні):

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

16 березня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Мись Лідії Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

  • Роль активації синтезу ендогенного сірководню у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи у старих щурів

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, професор, доктор мед. наук, член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Офіційні опоненти:

  • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин, ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка; [Електронна версія відгуку]
  • Шатило Валерій Броніславович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з науково-лікувальної роботи, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Державної установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». [ Електронна версія відгуку]

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

9 лютого 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Панасюк Ольги Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

  • Вплив складових фосфоліпідів на функціональний стан ендотелію і мітохондрій серця

Науковий керівник: Бондаренко Олександр Іванович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

  • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка ; Електронна версія відгуку
  • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович Чл.-кор. НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48) моб. 050-964 10 02
email: zaxist@biph.kiev.ua


Нормативні документи МОН та Кабінету міністрів України, з якими варто ознайомитись кожному здобувачеві.

Оформлення документів після захисту:

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions