Спеціалізована вчена рада

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Revision as of 21:31, 9 September 2021 by Lop (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

NEW!!!

Contents

14 вересня 2021 р. о 16:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88585082587 Meeting ID: 88585082587

 • Публічний захист дисертації Ткаченко Вікторії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
 • МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТИМУСА, НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ І ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ НА ТЛІ МЕХАНІЧНОЇ РАНИ ПРИ ТЮТЮНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ЇХНІХ БАТЬКІВ

Науковий керівник: Комісова Тетяна Євгенівна, кандидат біологічних наук, професор кафедри анатомії і фізіології людини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 • Офіційні опоненти:
 • Вознесенська Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О О. Богомольця НАН України; Електронна версія відгуку
 • Фалюш Оксана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ‘‘Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

14 вересня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88585082587 Meeting ID: 88585082587 Публічний захист дисертації Ганжі Віти Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Дослідження впливу нейропротективних та ушкоджуючих факторів на культивовані з бета-амілоїдом нейрони гіпокампу щурів

Науковий керівник: Лук’янець Олена Олександрівна, професор, доктор біологічних наук , завідувач відділу біофізики іонних каналів, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

 • Офіційні опоненти:
 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Берченко Ольга Григорівна, доктор біологічних наук , професор, завідувач лабораторії нейрофізіології, імунології та біохімії, «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»."Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

21 вересня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Федічкіної Раїси Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Роль різних шляхів метаболізму L-цистеїну в реакціях серця на навантаження

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, професор, доктор мед. наук, член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

 • Офіційні опоненти:
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин, ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка; [Електронна версія відгуку]
 • Коваленко Станіслав Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і здоров’я. ."[Електронна версія відгуку]

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

21 вересня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Мамотенко Алли Віталіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Нові підходи до корекції розладів адренокортикальної та репродуктивної систем щурів за умов змін режиму освітлення

Науковий керівник: Комісова Тетяна Євгенівна, кандидат біологічних наук, професор кафедри анатомії і фізіології людини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 • Офіційні опоненти:
 • Янчій Роман Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач Відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О О. Богомольця НАН України; [Електронна версія відгуку]
 • Сачинська Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ‘‘Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"[Електронна версія відгуку]

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

21 вересня 2021 р. о 16:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Легедзи Олексія Віталійовича на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Активація м’язів руки людини в умовах зорового відстеження базових параметрів двосуглобових рухів

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, професор, доктор біол. наук, зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

 • Офіційні опоненти:
 • Ільїн Володимир Миколайович, доктор біологічних наук, професор, член-кор. Української академії наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного Університету фізичного виховання та спорту ."[Електронна версія відгуку]
 • Ноздренко Дмитро Миколайович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, с.н.с. НДС “Біофізика”, відділення експериментальної біології, ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка."[Електронна версія відгуку]

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

 • Натепер прийом заяв на захист дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 26.198.01 закінчено.

Інформація для здобувачів наукових ступенів

 • ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ !

ПОДАЧА ДИСЕРТАЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ ДО ЗАХИСТУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ, ОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДЗАХИСТУ ТА ЗБИРАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ЗА СПИСКОМ НИЖЧЕ:

Обов'язковим документом також є Витяг з Протоколу комітету з біоетики (один примірник), який оформлюється згідно вимог:

Вимоги до оформлення дисертації та автореферату (чинні):

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович Чл.-кор. НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48) моб. 050-964 10 02
email: zaxist@biph.kiev.ua


Нормативні документи МОН та Кабінету міністрів України, з якими варто ознайомитись кожному здобувачеві.

Оформлення документів після захисту:

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions