About Academic mobility

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Revision as of 15:39, 6 August 2022 by Elena (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Академі́чна мобі́льність — можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) на території України чи поза її межами. Суб’єктами академічної мобільності, згідно з програмними документами Болонського процесу, виступають аспіранти, викладачі, науковці та управлінський персонал.

Академічна мобільність в Україні

В Україні учасниками академічної мобільності є вітчизняні суб’єкти освітнього процесу й виші (наукові установи) та іноземні учасники освітнього процесу і навчальні заклади (наукові установи), що беруть участь у програмах академічної мобільності. Право на академічну мобільність реалізується на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм і проектів, договорів про співробітництво між такими сторонами: а) українськими вишами, науковими установами; б) між вітчизняними та іноземними вишами (науковими установами); також може реалізуватися вітчизняним учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією вітчизняного вишу (наукової установи), де він постійно навчається чи працює, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. За місцем реалізації права на академічну мобільність розрізняють внутрішню і міжнародну академічну мобільність.

Основними видами академічної мобільності в Україні є:

а) ступенева мобільність — навчання у виші, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття ступеня вищої освіти, що підтверджується документом (документами) про вищу освіту або про здобуття ступеня вищої освіти від двох або більше вищих навчальних закладів;

б) кредитна мобільність — навчання у виші, відмінному від постійного місця навчання учасника освітнього процесу, для здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та / або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), які будуть визнані у виші постійного місця навчання вітчизняного чи іноземного учасника освітнього процесу.

Формами академічної мобільності учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені доктора філософії у вітчизняних вишах, є:
а) навчання за програмами академічної мобільності;
б) мовне стажування;
в) наукове стажування.

Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають науковий ступінь доктора наук, педагогічних працівників та інших учасників освітнього процесу є:
а) участь у спільних проектах;
б) викладання;
в) наукові дослідження;
г) наукове стажування;
ґ) підвищення кваліфікації.

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions