LSS:2

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search
About Research Members Selected Publications Achievement

Генетична корекція больової чутливості у щурів з хронічним болем

LSS1.jpg Figure 1. Блокада протеїн кінази С у люмбальному відділі спинного мозку восстановлює параметри синаптичних струмів в нейронах желатинозної субстанції дорсального рогу та відновлює больову чутливість, яка була порушена периферійним запаленням задньої кінцівки щура.

Діабет-індуковані зміни у функціонуванні кальцієвих каналів Т-типу в нейронах ДКГ

LSS2.jpg Figure 1. Розвиток як гіпер- так і гіпоалгезії у щурів з STZ-діабетом відображає наявність різних типів нейропатії. В, Реєстрації кальцієвого струму Т-типу в малих нейронах ДКГ. C, Потенціал-залежність стаціо-нарної інактивації Т-каналів. D, Потенціал-залежність віконного струму через Т-канали. E, Реєстрації транзиєнтів [Ca2+]i, викликаних активацією Т-каналів. F, Базовий рівень [Ca2+]i в малих нейронах ДКГ.

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions