Атестаційна комісія

Bogomoletz Institute of Physiology
(Redirected from Attestation)
Jump to: navigation, search

Contents

Інформаційний Лист

Керівникам підрозділів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Згідно із наказом директора Інституту №84-К від 22 квітня 2011 року, з метою визначення необхідності проведення позачергової атестації працівників створена експертна Комісія, метою якої є збирання документів щодо відповідності працівника займаній посаді, виконанням ним своїх посадових обов’язків та заключення щодо необхідності атестації працівника. Зібрані документи працівників, що підляають атестації, будуть передані на розгляд Атестаційній комісії та дирекції Інституту. Розгляду підлягають ВСІ штатні працівники Інституту. Для отримання інформації щодо працівників, завідувачам відділами необхідно подати до експертної Комісії наступні документи оформлені за наданими формами, для кожного працівника підрозділу, включаючи завідуючого підрозділом. Для наукових підрозділів (в цю категорію також включаються науковці-контрактники, аспіранти та студенти останніх курсів які входять в штатний розклад Інституту):

 1. заповнену Анкету науковця
 2. список публікацій за 2006-2011рр.
 3. Резюме (Curriculum Vitae)

Для адміністративних підрозділів, допоміжного персоналу, редакції журналів (в цю категорію також включаються лаборанти, інженери (можуть включатись аспіранти та студенти старших курсів) та провідні інженери (які не займаються безпосередньо науковими дослідженнями')')

 1. Заповнену Анкету

Надані форми заповнюються працівником і завіряються завідувачем підрозділу, який несе відповідальність за достовірність інформації. У разі не подання вчасно анкети, співробітник підлягає атестації на Атестаційній Комісії та Дирекції.

Анкети можна отримати у електронному вигляді на вебсайті Інституту http://wiki.biph.kiev.ua/en/attestation

Вказану документацію завідуючі відділами повинні передати до Комісії (секретарю Комісії Філіпову І.Б. к. 1109 тел. 2531331 ) не пізніше 20 травня 2011 року (термін продовжено).


члени Національної Академії Наук України заповнють анкети по бажанню

Співробітники, які знаходяться у довгостроковому відрядженні (більше 2 місяців) не розглядаються


Комісія також приймає зауваження, пропозиції та скарги у письмовому вигляді із підписом.


З повагою, Голова Комісії д.б.н. Лук’янець О.О.

Погоджено

Директор Інституту Кришталь О.О. академік НАН України • Члени експертної Комісії
  • д.б.н. Лук’янець О.О. - Голова
  • к.б.н. Філіпов І.Б. - Секретар
  • д.б.н. Майський В.О. - голова профкому
  • Коваленко С.О. - юрист
  • д.б.н. Сорокіна-Маріна З.О. учений секретар Спеціалізованої Вченої Ради Інституту
  • д.б.н. Серебровська Т.В. Голова Комітету Біомедичної етики Інституту
  • д.б.н. Марченко С.М. в.о. зав. відділом
  • к.б.н. Вознесенская Т.Ю. п.н.с.
  • к.б.н. Пурнинь О.Е. с.н.с.

ФОРМИ

Форми необхідно заповнити в електронному вигляді, роздрукувати, підписати тому хто заповнює, завірити у керівника підрозділу та здати в комісію див. вище.

Для наукових співробітників

В Анкету науковця та форму списку публікацій заносити дані які стосуються ТІЛЬКИ періоду 2006-2011 рр.

в Анкеті науковця розділі "5. Участь у проектах", "Бюджетна тема відділу" та "геном" вписувати тільки поточну назву, попередні закінченні теми не враховуються

Для адміністративних підрозділів, допоміжного персоналу та служби забезпечення


Тут можна скачати програму, яка дозволяє подивитись свої публікації, посилання на них, h-фактор та ін.

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions