Відділ наукової інформації

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Contents

Відділ наукової інформації

Відділ забезпечує організацію доступу співробітників та здобувачів вищої освіти Інституту до ряду інформаційних ресурсів.

Наукова бібліотека

Бібліотека Інституту була заснована 1931 року. На початку зібрання вона базувалася на особистій науковій бібліотеці Олександра Богомольця. Вона вміщує як старовинні раритетні видання, так і сучасну наукову літературу, присвячену проблемам фізіології, молекулярної та клітинної біології, нейрофізіології. В бібліотеці надається вільний безкоштовний доступ до мережі Інтернет та працює міжбібліотечна служба. Фонд налічує понад 100 тисяч одиниць зберігання, з яких понад дві третини — наукові періодичні видання. Частина створена завдяки подарункам співробітників.

Із електронним каталогом бібліотеки та новими виданнями можна ознайомитися за цим посиланням.

Бібліотека розташована на третьому поверсі лабораторного корпусу, працює в робочі дні з 10 до 17. В разі потреби є можливість зробити ксерокопії документів.

Читальна зала обладнана wi-fi доступом до мережі.

Довідки за телефоном 256-24-17 (або внутр. 14-17).

Патентна служба

Інженер-патентознавець забезпечує супровід заявок співробітників на винаходи та корисні моделі, а також підтримку наявних патентів.

Серед об'єктів інтелектуальної власності, що створені співробітниками інституту, зокрема, є:

 • спосіб моделювання дисфункції гематоенцефалічного бар'єру щурів in vivo
 • роботизований пристрій для реалізації нав'язаних рухових програм
 • спосіб моделювання цукрового діабету другого типу для оцінки його впливу на репродуктивну функцію самців мишей
 • спосіб створення нових активаторів АТФ-залежних калієвих каналів клітинних мембран
 • спосіб покращення гладеньких м'язів судин
 • спосіб моделювання системної ендотоксемії у мишей
 • пристрої для реєстрації електрокортикограми головного мозку щурів
 • спосіб гіпоксичної індукції протекторних білків
 • спосіб превентивної цитопротекції при важкому гіпоксичному ураженні
 • спосіб немедикаментозної корекції метаболічних порушень
 • спосіб запобігання функціональних порушень серця при фокальній ішемії-реперфузії головного мозку за допомогою рекомбінантних білків
 • спосіб усунення ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті
 • спосіб встановлення спряження конститутивної NO-синтази і синтезу NO у тканинах серцево-судинної системи старих тварин
 • спосіб оцінки впливу суспензії антигену нирки на чоловічу репродуктивну функцію у мишей

Порядок подачі заявки про створення ОІВ


Меморіальний музей Олександра Богомольця

Музей створено 1947 року, а реконструйовано та відкрито повторно 1 червня 1981 року на честь століття з дня народження Олександра Богомольця. Музей облаштовано у колишньому кабінеті директора, де працював Олександр Богомолець. У ньому збережено аутентичні меблі, зокрема робочий письмовий стіл з чорнильницею, мікроскопом та щоденником, до якого внесено й останній день життя вченого, який він провів на робочому місці. Також у демонстрації власноруч виготовлені Богомольцем мікропрепарати, оригінал диплому Всесвітньої виставки в Парижі 1937 року, фотографії та наукові праці вченого.


IT група

IT група забезпечує функціонування локальної мережі Інституту, веб та поштового серверів.


Архів

Забезпечує збереження документації. Фонд містить ряд документів 1930-х років.


Інформаційні ресурси

Інформація про інститут

Відділ забезпечує функціонування інститутського поштового сервера. Якщо у вас немає адреси в домені @biph.kiev.ua або не знаєте, як отримати до неї доступ, звертайтеся до infdep@biph.kiev.ua

Пошукові бази

За підтримки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського співробітники інституту мають безкоштовний доступ до баз даних:

А також доступ до повних текстів:

 • ScienceDirect - постійний доступ до 2088 найменувань, перелік за посиланням, а також повний доступ до ScienceDirect для підтримки українських вчених під час війни; для доступу необхідно зареєструватися у системах, використовуючи поштову адресу в домені @biph.kiev.ua та обрати на сайті організацію "Complementary ScienceDirect, Access Ukraine"
 • платформа Research4Life, яка надає доступ до академічної та професійної літератури установам з країн із низьким та середнім рівнями економічного розвитку; доступ з локальної мережі інституту відбувається автоматично, в інших випадках потрібні логін і пароль, для отримання яких напишіть запит з інститутської адреси на infdep@biph.kiev.ua
 • Bentham Science - повнотекстовий доступ до кінця 2023 року (з мережі Інституту)

Корпоративний Google

Співробітники інституту мають безкоштовний доступ до сервісів Google Workspace:

 • електронна пошта
 • хмарне сховище Google Drive
 • документи (текстові, таблиці, презентації), форми, нотатки
 • необмежені в часі відеоконференції Google Meet
 • календар
 • classroom для освіти

Ці сервіси подібні за функціоналом до "звичайних" безкоштовних, але мають ряд розширених можливостей. Крім того, створені документи та збережені файли не використовують квоту персонального Google акаунту.

Якщо у вас немає акаунта @biph.kiev.ua, зверніться до нашого відділу infdep@biph.kiev.ua.

Поліграфія

Інститут має корпоративну знижку на поліграфічні послуги компанії KPI PRINT. З цього приводу звертайтеся до завідувача відділу Андрія Чернінського: infdep@biph.kiev.ua, 256-24-18 (14-18), телеграм @uablacknick

Корисні документи

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions