Конкурс на заміщення вакантних посад 02.24

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
З 26 лютого 2024 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

старшого наукового співробітника відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: кандидат (доктор філософії) біологічних наук за спеціальністю біофізика.
2. Наявність наукових публікацій у галузі біофізики та фармакології у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних баз (Scopus, Web Science), не менше 5 за останні 5 років.
3. Кваліфікації: виділення пірамідних нейронів та нейронів Пуркін’є; культивування клітинної лінії CHO; вміння використовувати спеціалізоване обладнання для реєстрації електрофізіологічних параметрів; планування та проведення електрофізіологічних експериментів; проведення поведінкових тестів; знання сучасних комп’ютерних методик статистичної обробки результатів досліджень за допомогою Python, R, Matlab. Досвід у забезпеченні підготовки публікацій, наукових звітів, презентацій, плануванні, координації, ефективності та успішності виконання наукових проектів.
4. Досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років.

старшого наукового співробітника відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: кандидат (доктор філософії) біологічних наук за спеціальністю фізіологія людини і тварин.
2. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних баз (Scopus, Web Science), не менше 7 за останні 5 років.
3. Кваліфікації: виділення та культивування стовбурових клітин різного ґенезу; моделювання травми спинного мозку у гризунів; проведення поведінкових тестів; імуноцитохімія та імуногістохімія з подальшою оцінкою на світлооптичному та флуоресцентному рівнях, включаючи роботу на лазерному скануючому конфокальному мікроскопі; статистична обробка результатів досліджень.
4. Досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років.

старшого наукового співробітника відділу клінічної фізіології сполучної тканини

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю фізіологія людини і тварин.
2. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології та біохімії у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science), не менше 6 за останні 5 років.
3. Володіння методиками: моделювання ендогенної та екзогенної пневмонії, моделювання опікової травми шкіри, реєстрація патерну дихання та газообміну у малих лабораторних тварин (щурів), виділення свіжоізольованих фібробластів шкіри, розділення малих лабораторних тварин за їхньою стійкістю до гіпоксії.
4. Досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років.


Список документів, які необхідно надати до конкурсної комісії, можна одержати у відділі кадрів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ з 26 лютого 2024 року.
Заяви приймаються до 26 березня (включно) 2024 року.
Адреса: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Київ, 01024, вул. Богомольця, 4, http://biph.kiev.ua/ тел. відділу кадрів: (044) 256-24-07

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions