Конкурс на заміщення вакантних посад 07.05

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:


  • старшого наукового співробітника відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран

Вимоги до кандидата:

1. Науковий ступінь: кандидат (доктор філософії) біологічних наук за спеціальністю біофізика.

2. Наявність наукових публікацій у галузі біофізики та фармакології у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних баз (Scopus, Web Science), не менше 5 за останні 5 років.

3. Кваліфікації: виділення пірамідних нейронів та нейронів Пуркін’є; культивування клітинної лінії CHO; вміння використовувати спеціалізоване обладнання для реєстрації електрофізіологічних параметрів; планування та проведення електрофізіологічних експериментів; проведення поведінкових тестів; знання сучасних комп’ютерних методик статистичної обробки результатів досліджень за допомогою Python, R, Matlab. Досвід у забезпеченні підготовки публікацій, наукових звітів, презентацій, плануванні, координації, ефективності та успішності виконання наукових проектів.

4. Досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років.

  • наукового співробітника відділу фізіології рухів

Вимоги до кандидата:

1. Науковий ступінь: Кандидат (доктор філософії) біологічних наук за спеціальністю фізіологія людини та тварин.

2. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології чи біомеханіки у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science) не менше 3х за останні три роки та/або бути автором (співавтором) діючого патенту на винахід або корисну модель.

3. Володіння методиками для проведення електрофізіологічних та біомеханічних досліджень скелетних м’язів людей: використання робото-мехатронного пристрою для створення нав`язаних рухів руки людини, відведення та аналіз потенціалів ЕМГ, вміти працювати з сучасними пакетами програм по аналізу даних експериментів та статистичній обробці даних.

4. Досвід роботи за спеціальністю не менше 3х років.


Список документів, які необхідно надати до конкурсної комісії, можна одержати у відділі кадрів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ з 7 травня 2024 року. Заяви приймаються до 5го червня (включно) 2024 року. Адреса: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Київ, 01024, вул. Богомольця, 4, http://biph.kiev.ua/ тел. відділу кадрів: (044) 256-24-07

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions