Рада молодих вчених

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

У відповідності до Статуту Інституту, для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, забезпечення захисту їх прав та інтересів діє Рада молодих вчених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об'єднує молодих вчених Інституту та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор після погодження з Вченою радою Інституту.

Рада молодих вчених здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих учених Інституту у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту та реалізації їхніх прав та інтересів.

Інститут сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проєкти, що ініціюються Радою молодих вчених.

Голова Ради молодих вчених є членом Вченої ради Інституту.

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions