Силабуси

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Силабус - це документ, який надається студенту для того, щоб він розумів що ми будемо викладати, чого він навчиться, які правила гри (за що його будуть оцінювати, за що будуть “карати”, за яку академічну доброчесність...(Михайло Винницький - керівник секретаріату НАЗЯВО)

091 Біологія (біофізика, фізіологія людини і тварин, патофізіологія)

спеціалізація "Біофізика"

Загальні курси
Обов'язкові
ОК1 Іноземна мова
ОК2 Філософія
ОК3 Статистичні методи в біомедичних дослідженнях
ОК4 Робота з інформаційними ресурсами
Вибіркові (обрати 1 курс):
ВК1 Вибрані розділи біології
ВК2 Історія фізіології та патофізіології

Методичні курси
Обов'язкові
ОК5 Розробка та презентація дисертаційного проекту
Вибіркові (обрати 2 курси):
ВК3 Основи фізіологічного та патофізіологічного експерименту
ВК4 Основи електрофізіологічного експерименту
ВК5 Методи культивування клітин
ВК6 [[Media: |Основи мікрофлуоресцентного експерименту]]
ВК7 [[Media: |Основи молекулярно-біологічного експерименту]]
ВК8 Основи морфологічних досліджень

Спеціалізовані курси
Обов’язкові:
ОК6 [[Media: |Біофізика (екзамен із спеціальності)]]
Вибіркові (обрати 3 курси):
ВК9 [[Media: |Біофізика клітинних процесів]]
ВК10 [[Media: |Клітинні рецептори у фізіологічних та патологічних процесах]]
ВК11 Біофізика м'язевого скорочення
ВК12 Біофізика синаптичної передачі
ВК13 Чисельні методи моделювання нейронів
ВК14 [[Media: |Біофізика мембранних структур]]

Семінари
ОК7 Аспірантський дослідницький семінар

спеціалізація "Фізіологія людини і тварин"
Загальні курси
Обов'язкові
ОК1 Іноземна мова
ОК2 Філософія
ОК3 Статистичні методи в біомедичних дослідженнях
ОК4 Робота з інформаційними ресурсами
Вибіркові (обрати 1 курс):
ВК1 Вибрані розділи біології
ВК2 Історія фізіології та патофізіології

Методичні курси
Обов'язкові
ОК5 Розробка та презентація дисертаційного проекту
Вибіркові (обрати 2 курси):
ВК3 Основи фізіологічного та патофізіологічного експерименту
ВК4 Основи електрофізіологічного експерименту
ВК5 Методи культивування клітин
ВК6 [[Media: |Основи мікрофлуоресцентного експерименту]]
ВК7 [[Media: |Основи молекулярно-біологічного експерименту]]
ВК8 Основи морфологічних досліджень

Спеціалізовані курси
Обов’язкові:
ОК8 Фізіологія людини і тварин (екзамен із спеціальності)
Вибіркові (обрати 3 курси):
ВК15 Фізіологія нервової системи
ВК16 Фізіологія серцево-судинної системи
ВК17 Імунологія та репродуктивна система
ВК18 Фізіологія дихання та гіпоксичні стани
ВК19 Фізіологія ендокринної системи
ВК20 Структурні особливості нервової тканини в нормі та патології
ВК10 [[Media:|Клітинні рецептори у фізіологічних та патологічних процесах|]]
ВК21 Біохімія сигналювання у тваринній клітині
ВК22 Молекулярні аспекти функціональних процесів

Семінари
ОК7 Аспірантський дослідницький семінар

спеціалізація "Патологічна фізіологія"
Загальні курси
Обов'язкові
ОК1 Іноземна мова
ОК2 Філософія
ОК3 Статистичні методи в біомедичних дослідженнях
ОК4 Робота з інформаційними ресурсами
Вибіркові (обрати 1 курс):
ВК1 Вибрані розділи біології
ВК2 Історія фізіології та патофізіології

Методичні курси
Обов'язкові
ОК5 Розробка та презентація дисертаційного проекту
Вибіркові (обрати 2 курси):
ВК3 Основи фізіологічного та патофізіологічного експерименту
ВК4 Основи електрофізіологічного експерименту
ВК5 Методи культивування клітин
ВК6 [[Media: |Основи мікрофлуоресцентного експерименту]]
ВК7 [[Media: |Основи молекулярно-біологічного експерименту]]
ВК8 Основи морфологічних досліджень

Спеціалізовані курси
Обов’язкові:
ОК9 Патологічна фізіологія (екзамен із спеціальності)
ОК7 Аспірантський дослідницький семінар
Вибіркові (обрати 3 курси):
ОК9 [[Media:|Молекулярна патофізіологія]]
ОК10 Патофізіологія клітини
ВК10 [[Media:|Клітинні рецептори у фізіологічних та патологічних процесах|]]
ВК15 Фізіологія нервової системи
ВК16 Фізіологія серцево-судинної системи
ВК17 Імунологія та репродуктивна система
ВК18 Фізіологія дихання та гіпоксичні стани
ВК19 Фізіологія ендокринної системи
ВК20 Структурні особливості нервової тканини в нормі та патології
ВК21 Біохімія сигналювання у тваринній клітині
ВК22 Молекулярні аспекти функціональних процесів

Семінари
ОК7 Аспірантський дослідницький семінар

222 Медицина (патологічна фізіологія)

спеціалізація патофізіологія
Загальні курси
Обов'язкові
ОК1 Іноземна мова
ОК2 Філософія
ОК3 Статистичні методи в біомедичних дослідженнях
ОК4 Робота з інформаційними ресурсами
Вибіркові (обрати 1 курс):
ВК1 Вибрані розділи біології
ВК2 Історія фізіології та патофізіології

Методичні курси
Обов'язкові
ОК5 Розробка та презентація дисертаційного проекту
Вибіркові (обрати 2 курси):
ВК3 Основи фізіологічного та патофізіологічного експерименту
ВК4 Основи електрофізіологічного експерименту
ВК5 Методи культивування клітин
ВК6 [[Media: |Основи мікрофлуоресцентного експерименту]]
ВК7 [[Media: |Основи молекулярно-біологічного експерименту]]
ВК8 Основи морфологічних досліджень

Спеціалізовані курси
Обов’язкові:
ОК10 Патологічна фізіологія (екзамен із спеціальності)
ОК11 [[Media:|Молекулярна патофізіологія]]
ОК12 Патофізіологія клітини
Вибіркові (обрати 3 курси):
ВК10 [[Media:|Клітинні рецептори у фізіологічних та патологічних процесах|]]
ВК15 Фізіологія нервової системи
ВК16 Фізіологія серцево-судинної системи
ВК17 Імунологія та репродуктивна система
ВК18 Фізіологія дихання та гіпоксичні стани
ВК19 Фізіологія ендокринної системи
ВК20 Структурні особливості нервової тканини в нормі та патології
ВК21 Біохімія сигналювання у тваринній клітині
ВК22 Молекулярні аспекти функціональних процесів

Семінари
ОК7 Аспірантський дослідницький семінар

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions