18.06.2024-ШкрильВМ

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Публічний захист дисертації докторанта Шкриля В’ячеслава Михайловича на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика. Назва роботи: "Ріанодин рецептор опосередкована кальцієва сигналізація в м’язових і нервових клітинах"

Науковий консультант: Лук’янець Олена Олександрівна, заст. директора з наукової роботи, завідувач відділу біофізики іонних каналів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Київ, Україна  Електронна версія відгуку

Офіційні опоненти:

  • Костерін Сергій Олексійович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, заст. директора з наукової роботи, завідувач відділу біохімії м’язів Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України 

Електронна версія відгуку

  • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та нейробіології ННЦ “Інститут біології та медицини” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) 

Електронна версія відгуку

  • Фафула Роман Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, Україна 

Електронна версія відгуку

Захист відбудеться 18 червня 2024 р. о 12:00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.198.01 при Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України за адресою місто Київ, вулиця Богомольця 4 в кім. 212
Дата розміщення оголошення – 9 травня 2024 р.

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions