NMP:Історія

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Історія

Історія
відділу
М.Ф. Шуба (1928-2007)

Відділ нервово-м'язової фізіології (НМФ) було створено у 1969 р. Його організатором і незмінним керівником до 2007 р. був засновник вітчизняної школи з вивчення гладких м'язів (ГМ), академік НАН України (з 1990 р.) Михайло Федорович Шуба (1928-2007). Гладкі м'язи є одним із трьох типів м'язової тканини вищих організмів, яку, як відомо, поділяють на скелетну, серцеву і гладку. Саме остання утворює скорочувальний апарат стінок всіх внутрішніх порожнинних органів – судин, шлунку, кишківника, сечового міхура, матки. На час створення відділу дослідження серцевих і скелетних м'язів вже знаходилися на достатньо високому рівні, тоді як дослідження ГМ все ще знаходилися у стадії становлення і розвитку. Основними напрямками наукової роботи відділу нервово-м'язової фізіології (НМФ) стали:

 • з'ясування іонних механізмів електрогенезу та скорочення різних типів ГМ;
 • ідентифікація внутрішньоклітинних сигнальних шляхів спряження збудження та скорочення ГМ;
 • встановлення нейромедіаторної природи збудження-гальмування та скорочення-розслаблення різних типів ГМ.

За час каденції М.Ф. Шуби відділ перетворився у міжнародно визнаний центр по дослідженню ГМ, в якому були зроблені відкриття світового значення, серед яких:

 • встановлення електричного зв'язку між окремими гладкомязовими клітинами (ГМК), що дозволяє всій ГМ тканині функціонувати як єдиний електричний синцитій ( див. відповідні публікації ►);
 1. Шуба МФ. Влияние адреналина на электротон гладких мышц. Физиол Журн СССР им Сеченова, 1961; 47(8):109-13.
 2. Шуба МФ. Влияние ионов натрия на физический электротон гладких мышц. Биофизика, 1962; 7:193-200.
 3. Шуба МФ. Вплив ацетилхоліну на фізіологічний електротон гладеньких м’язів. Фізіол журн., 1962; 8:449-55.
 4. Шуба МФ. До проблеми спонтанної активності гладеньких м’язів. Фізіол журн., 1963; 9(1):48-55.
 5. Артеменко ДП, Шуба МФ. Метод дослідження електричних властивостей нервових та м'язових волокон при допомозі зовнішніх поверхневих електродів. Фізіол журн., 1964; 10:403-7.
 6. Шуба МФ. Об электрических свойствах гладких мышц. Биофизика, 1965; 10:64-71.
 7. Воронцова Д., Шуба МФ. Физический електротон нерва и мьшцы. Киев, Нукова думка, 1966, 216 с.
 8. Шуба МФ, Клевець МЮ. Іонні механізми гальмівної дії адреналіну та норадреналіну на гладеньком’язові клітини. Фізіол журн., 1967; 13(1):3-11.
 9. Шуба МФ. Електрофізіологічні властивості гладеньких м’язів. Фізіол журн., 1969; 15(2):211-21.
 10. Boev KK, Shuba MF, Taranenko VM. Physical electrotone from the smooth muscle of cat stomach. Izv Inst Fiziol (Sofiia), 1970; 13:251-6
 11. Boev KK, Shuba MF, Taranenko VM. Physical electrotone from the smooth muscle of cat stomach. Izv Inst Fiziol (Sofiia), 1970; 13:251-6
 12. Shuba MF. The mechanism of the excitatory action of catecholamines and histamine on the smooth muscle of guinea-pig ureter. J Physiol., 1977; 264(3):853-64.
 13. Shuba MF. The effect of sodium-free and potassium-free solutions, ionic current inhibitors and ouabain on electrophysiological properties of smooth muscle of guinea-pig ureter. J Physiol., 1977; 264(3):837-51.
 14. Шуба МФ, Кочемасова НГ. Физиология сосудистых гладких мышц. Киев, Нукова думка, 1988, 252 с.
 15. Шуба МФ, Гокина НИ, Гурковская АВ. Механизмы возбуждения и сокращения гладких мышц мозговых сосудов. Киев, Нукова думка, 1991, 168 с.
 • відкриття апаміну – поліпептиду із бджолиної отрути, як ефективного і зворотного модулятора нервово-м'язової синаптичної передачі в ГМ шлунково-кишкового тракту ( див. відповідні публікації ►);
 1. Владимирова И, Шуба МФ. Влияние стрихнина, гидразина и апамина на синаптическую передачу в гладких мышцах. Нейрофизиология, 1978; 10:295-9.
 2. Shuba MF, Vladimirova IA. Effect of apamin on the electrical responses of smooth muscle to adenosine 5'-triphosphate and to non-adrenergic, non-cholinergic nerve stimulation. Neuroscience, 1980; 5(5):853-9.
 • визначення внеску механізмів входу і вивільнення кальцію у скорочення і підтримання тонусу гладенької мускулатури ( див. відповідні публікації ►).
 1. Ganitkevich VYa, Shuba MF, Smirnov SV. Potential-dependent calcium inward current in a single isolated smooth muscle cell of the guinea-pig taenia caeci. J Physiol., 1986; 380:1-16.
 2. Ganitkevich VYa, Shuba MF, Smirnov SV. Calcium-dependent inactivation of potential-dependent calcium inward current in an isolated guinea-pig smooth muscle cell. J Physiol., 1987; 392:431-49.
 3. Бурый ВА, Гурковская АВ, Гокина НИ, Шуба МФ. Роль внутри- и внеклеточного кальция в активации сокращения гладких мышц легочной артерии серотонином. Бюл Экспер Биол Мед., 1988; 106(9):261-4.
 4. Ganitkevich VYa, Shuba MF, Smirnov SV. Saturation of calcium channels in single isolated smooth muscle cells of guinea-pig taenia caeci. J Physiol., 1988; 399:419-36.
 5. Ganitkevich VYa, Shuba MF, Smirnov SV. Inactivation of calcium channels in single vascular and visceral smooth muscle cells of the guinea-pig. Gen Physiol Biophys., 1991; 10(2):137-61.
 6. Zholos AV, Baidan LV, Shuba MF. The inhibitory action of caffeine on calcium currents in isolated intestinal smooth muscle cells. Pflugers Arch., 1991; 419(3-4):267-73.
 7. Жолос АВ, Шуба МФ. Регенеративное кальций-индуцированное освобождение кальцыя из внутриклеточных депо в гладкомышечных клетках. Докл Акад Наук СССР, 1991; 317(3):735-8.
 8. Zholos AV, Baidan LV, Shuba MF. Properties of the late transient outward current in isolated intestinal smooth muscle cells of the guinea-pig. J Physiol., 1991; 443:555-74.
 9. Smirnov SV, Zholos AV, Shuba MF. Potential-dependent inward currents in single isolated smooth muscle cells of the rat ileum. J Physiol., 1992; 454:549-71.
 10. Smirnov SV, Zholos AV, Shuba MF. A potential-dependent fast outward current in single smooth muscle cells isolated from the newborn rat ileum. J Physiol. 1992 Aug;454:573-89.
 11. Zholos AV, Baidan LV, Shuba MF. Some properties of Ca2+-induced Ca2+ release mechanism in single visceral smooth muscle cell of the guinea-pig. J Physiol., 1992; 457:1-25.
 12. Shapovalov AN, Shuba MF. Activation of the non-actomyosin component of aortic wall contraction by phorbol ester. Biochem Biophys Res Commun., 1994; 199(2):944-8.
Едіт Бюлбрінг та список її найближчих співробітників, серед яких значиться М.Ф. Шуба

Становленню високої міжнародної репутації відділу в дослідженнях ГМ сприяла робота М.Ф. Шуби в лабораторії найбільшого світового авторитета цього напрямку фізіологічної науки проф. Едіт Бюлбрінг (1903-1990) в Оксфорді у 1973-74 рр. та проведення у жовтні 1974 р. в Києві на базі відділу представницького міжнародного симпозіуму, присвяченого підсумовуванням тогочасних досягнень у вивченні ГМ (Physiology of smooth muscles. Ed. by Edith Bulbring and M.F. Shuba. Raven Press, New York, 1976).

Співробітники і вихованці відділу – д.б.н. Н.А. Владимирова (1934-2015), д.б.н. О. Жолос, к.б.н. Д. Гордієнко, к.б.н. В. Ганіткевич (1957-2014), к.б.н. С. Смірнов, к.б.н. Л. Зима, к.б.н. І. Філіпов та інші гідно підхопили високий рівень дослідницької роботи на гладких м'язах, заданий у відділі, і з успіхом перенесли його на нові місця своєї наукової діяльності.

Свій сучасний вигляд відділ набув у 2007 р. після злиття із лабораторією біофізики іонних каналів, очолюваної д.б.н., проф. Ярославом Михайловичем Шубою, який одночасно став новим завідувачем відділу. Входження в склад відділу вказаної лабораторії і зміна його персонального складу привели до деякого переформатування наукової тематики в плані більшого акценту на напрямки, пов'язані із біофізичними властивостями іонних каналів та визначення їх ролі в патологічних процесах. Цими напрямками стали:

en:NMP:History

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions