Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 11:47, 21 July 2020 by Lop (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Contents

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.

Інформація для здобувачів наукових ступенів

 • ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ !

ПОДАЧА ДИСЕРТАЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ ДО ЗАХИСТУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ, ОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДЗАХИСТУ ТА ЗБИРАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ЗА СПИСКОМ НИЖЧЕ:

Вимоги до оформлення дисертації та автореферату (чинні):

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

УВАГА! Шановні колеги! Захист перенесених у зв'язку з карантином дисертацій відбудеться 23 червня 2020 року.

23 червня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Котик Оленою Адамівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Електрофізіологічні властивості катіонних каналів великої провідності та інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів ядерної мембрани кардіоміоцитів

Науковий керівник: Котлярова Анна-Малгожата Борисівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; Електронна версія відгуку.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЕлектронна версія відгуку.
 • Шатурський Олег Ярославович, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України Електронна версія відгуку .

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

23 червня 2020 р. о 12:00

Публічний захист дисертації Забенько Єлизаветою Юріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Морфофункціональні зміни в головному мозку мишей після повторюваної легкої черепно-мозкової травми та їх корекція корвітином

Науковий керівник: Півнева Тетяна Андріївна, доктор біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко. Електронна версія відгуку.
 • Медведєв Володимир Вікторович, доктор мед.наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

30 червня 2020 р. о 12:00

Публічний захист дисертації Лучкової Аліни Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Роль сірководню (H2S) у регуляції кальцієвого гомеостазу та функцій мітохондрій серця дорослих і старих щурів

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, професор, доктор медичних наук, член-кор. НАН України, завідувач відділу фізіології кровообігу, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; Електронна версія відгуку.
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка Електронна версія відгуку.
 • Натрус Лариса Валентинівна, доктор медичних наук, професор, директор НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

30 червня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Грищенко Олексія Вадимовича на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Вплив мутацій кальційзв’язуючих білків та змін депо-залежного входу іонів кальцію на функціювання збудливих та незбудливих клітин

Науковий консультант: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Електронна версія відгуку.
 • Толстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка науковою частиною КНУ імені Тараса Шевченка Електронна версія відгуку.
 • Панова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця Електронна версія відгуку.,

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

9 липня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Копач Ольги Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Клітинні та молекулярні спінальні механізми ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових синдромів

Науковий консультант: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сенсорної сигналізації, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Костерін Сергій Олексійович, , академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України) Електронна версія відгуку.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Електронна версія відгуку.
 • Натрус Лариса Валентинівна,доктор медичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини (Національний мед. університет імені О.О. Богомольця) Електронна версія відгуку.,

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

09 липня 2020 р. о 12:00

Публічний захист дисертації Тимошенко Катериною Русланівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Структурно-функціональні перебудови мікрогемодинаміки при адаптації до фізичного навантаження

Науковий керівник: Розова Катерина Всеволодівна, доктор біол. наук, провідний науковий співробітник відділу гіпоксії , Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

 • Філіппов Михайло Михайлович, доктор біологічних наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України Електронна версія відгуку.
 • Асанов Ервін Османович, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів («Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»).Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.


Шановні колеги! На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу директора Інституту фізіології ім. Богомольця № 39-к від 18 березня 2020 повідомляємо:

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. Богомольця НАН України, призначене на 21 квітня 2020 року, переноситься. Про дату захисту буде повідомлено пізніше. УВАГА! Захист перенесених у зв'язку з карантином дисертацій відбудеться 23 червня 2020 року.

21 квітня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Котик Оленою Адамівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Електрофізіологічні властивості катіонних каналів великої провідності та інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів ядерної мембрани кардіоміоцитів

Науковий керівник: Котлярова Анна-Малгожата Борисівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; Електронна версія відгуку.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЕлектронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

21 квітня 2020 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Забенько Єлизаветою Юріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Морфофункціональні зміни в головному мозку мишей після повторюваної легкої черепно-мозкової травми та їх корекція корвітином

Науковий керівник: Півнева Тетяна Андріївна, доктор біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко. Електронна версія відгуку.
 • Медведєв Володимир Вікторович, доктор мед.наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

4 лютого 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Горячим Олексієм Володимировичем на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Патогенетичне обґрунтування та розробка технології катетерного лікування фібриляції передсердь в залежності від структурно-функціонального та електрофізіологічного ремоделювання лівого передсердя

Науковий консультант: Гоженко Анатолій Іванович, доктор мед. наук, професор, ДП «Український науково- дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, директор, м. Одеса.

Офіційні опоненти:

 • Хара Марія Романівна, доктор мед. наук, професор кафедри патологічної фізіології, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Електронна версія відгуку.
 • Резніков Олександр Григорович, доктор мед.наук, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації, м. Київ.Електронна версія відгуку.
 • Бородай Артем Олександрович, доктор мед.наук, старший науковий співробітник відділу аритмій серця, ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска"» Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: zaxist@biph.kiev.ua


Нормативні документи МОН та Кабінету міністрів України, з якими варто ознайомитись кожному здобувачеві.

Оформлення документів після захисту:

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions