Спеціалізована вчена рада

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Contents

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з наказом МОН України № 894 від 10.10.2022 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальностями:


Персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 13 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться зазвичай один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, звання, місце роботи, спеціальність
1 Веселовський Микола Сергійович,
голова
д.б.н., акад. НАН України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.02 – біофізика
2 Кришталь Олег Олександрович,
заст. голови
д.б.н., акад. НАН України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.02 – біофізика
3 Шуба Ярослав Михайлович,
заст. голови
д.б.н., проф., акад. НАН України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.02 – біофізика
4 Літовка Ірина Георгіївна,
вчений секретар
д.б.н., Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.13 – фізіологія людини та тварин
5 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 03.00.02 – біофізика
6 Костюков Олександр Іванович д.б.н., проф., Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.13 – фізіологія людини та тварин
7 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., проф., Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.02 – біофізика
8 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 03.00.13 – фізіологія людини та тварин
9 Нурищенко Наталія Євгенівна д.б.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка; 03.00.02 – біофізика
10 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., проф., ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України"; 03.00.13 – фізіологія людини та тварин
11 Сторожук Максим Вікторович д.б.н., Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.13 – фізіологія людини та тварин
12 Федулова Світлана Анатоліївна д.б.н., проф., Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.02 – біофізика
13 Янчій Роман Іванович д.б.н., проф., Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України; 03.00.13 – фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Літовка Ірина Георгіївна
Приймальні години: вівторок, четверг з 10.00 до 14.00
Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, вул. Богомольця, 4
к. 201 (адміністративний корпус) або 1210 (висотний корпус)
тел. +380 44 2562446, +380 44 2562502 (вн. 14-46, 15-02)
моб. +380 50 6164688
email: zaxist@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

  • 18 червня 2024 року відбудеться публічний захист дисертації Шкриля В’ячеслава Михайловича на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика, назва роботи: "Ріанодин рецептор опосередкована кальцієва сигналізація в м’язових і нервових клітинах". Детальна інформація та документи на цій сторінці.

Архів

Список засідань спецради

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions