Перелік наукових професійних видань України

Bogomoletz Institute of Physiology
Jump to: navigation, search
 Перелік наукових професійних видань України,
 в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Contents

Біологічні науки

ЖУРНАЛИ

 1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет, Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).
 2. Аграрний вісник Причорномор’я. (Одеський сільськогосподарський інститут).
 3. Агроекологічний журнал (Інститут агроекології та біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарськоїї мікробіології УААН).
 4. Альгологія (Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України, Дніпротелепрескорпорація).
 5. Архив клинической и экспериментальной медицины. (Донецький державний медичний університет).
 6. Биополимеры и клетка. (Інститут молекулярної біології та генетики НАН України).
 7. Біологічний вісник. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).
 8. Біологія тварин (Інститут землеробства і біології тварин УААН).
 9. Бюлетень Інституту сільськогосподарської мікробіології УААН.
 10. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада.
 11. Вестник зоологии. (Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).
 12. Вісник аграрної науки.
 13. Вісник гігієни і епідеміології. (Донецький державний медичний університет).
 14. Вісник Державного агроекологічного університету.
 15. Вісник морфології. (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова).
 16. Вісник Національної академії наук України (Президія НАН України).
 17. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія).
 18. Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: біологія.
 19. Вісті Біосферного заповідника "Асканія Нова".
 20. Гидробиологический журнал. (Інститут гідробіології НАН України).
 21. Грунтознавство (Дніпропетровський національний університет МОН України, ТОВ "Агенство "Телепресінформ").
 22. Довкілля та здоров’я (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України, Українське відділення міжнародного центру наукової культури - Всесвітня лабораторія).
 23. Доповіді НАН України.
 24. Досягнення біології і медицини (Одеський державний медичний університет МОН України).
 25. Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний університет, ТОВ "Агенство "Телепресінформ").
 26. Експериментальна і клінічна медицина. (Харківський державний медичний університет).
 27. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).
 28. Ендокринологія. (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України).
 29. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).
 30. Заповідна справа в Україні (Київський університет ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник, Канівське відділення Української молодіжної екологічної ліги).
 31. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН України).
 32. Известия Харьковского энтомологического общества.
 33. Імунологія та алергологія. (Інститут урології та нефрології АМН України).
 34. Інтродукція рослин (Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка НАН України).
 35. Клінічна та експериментальна патологія (Буковинська державна медична академія МОЗ України).
 36. Клінічна фармація (Національний фармацевтичний університет МОЗ України).
 37. Космічна наука і технологія. (НКА України).
 38. Лікарська справа (МОЗ України, видавництво "Здоров"я").
 39. Львівський медичний часопис (АСТА МЕDIСА LЕОРОLIЕNSIА). (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького).
 40. Медична хімія. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця).
 41. Мікробіологічний журнал. (Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України).
 42. Морський екологічний журнал (Інститут біології південних морів НАН України).
 43. Науковий вісник Волинського державного університету ім.Л.Українки.
 44. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія.
 45. Нейрофизиология. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).
 46. Онкологія. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).
 47. Питання біоіндикації та екології. (Запорізький державний університет).
 48. Проблеми ендокринної патології ( АМН України, МОЗ України, Інститут проблем ендокринної патології АМН України).
 49. Проблеми старіння та довголіття (Інститут геронтології АМН України).
 50. Проблеми харчування (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України), (гігієна).
 51. Проблемы криобиологии. (Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України).
 52. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).
 53. Садівництво. (Інститут садівництва УААН).
 54. Современные проблемы токсикологии. (Інститут екогігієни та токсикології).
 55. Таврический медико-биологический вестник. (Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгієвського).
 56. Украинский биохимический журнал. (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)
 57. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України).
 58. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).
 59. Український радіологічний журнал. (Харківський НДІ медичної радіології).
 60. Ученые записки Симферопольского государственного университета
 61. Учёные записки Таврического университета им. В.И.Вернадского .
 62. Физиология и биохимия культурных растений. (Інститут фізіології рослин і генетики НАН України).
 63. Фізика живого (НДЦ квантової медицини МОЗ України).
 64. Фізіологічний журнал. (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).
 65. Фізіолого-біохімічна оцінка дії техногенних факторів та рослин. (Львівський національний університет ім. Івана Франка).
 66. Фітотерапія (Медичний інститут Української асоціації народної медицини, Комітет з питань народної та нетрадиційної медицини при МОЗ України).
 67. Фотобіологія та фотомедицина. (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна).
 68. Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України).
 69. Цитология и генетика. (Інститут клітинної біології і генетики НАН України).
 70. Экспериментальная онкология. (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України).

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. Агроекологія і біотехнологія (Інститут агроекології та біотехнології УААН).
 2. Агрохімія і грунтознавство (Інститут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН).
 3. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. (Луганський державний медичний університет).
 4. Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди).
 5. Бранта: Збірник наукових праць Азово-Чорноморської орнітологічної станції (Мелітопольський державний педагогічний університет МОН України, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України).
 6. Ветеринарна біотехнологія (Інститут ветеринарної медицини УААН).
 7. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.
 8. Вісник Державної агроекологічної академії України.
 9. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія “Біологія і екологія”.
 10. Вісник Донецького державного університету.
 11. Вісник Запорізького державного університету. Серія: фізико-математичні науки, біологічні науки.
 12. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Біологія”.
 13. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Інтродукція та збереження рослинного різноманіття”.
 14. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія “Проблеми регуляції фізіологічних функцій”.
 15. Вісник Луганського державного педагогічного університету. Серія “Біологічні науки”.
 16. Вісник Львівського університету. Серія біологічна.
 17. Вісник Одеського державного університету.
 18. Вісник Харківського державного університету.
 19. Гематологія і переливання крові. (Київський НДІ гематології та переливання крові МОЗ України).
 20. Гигиена населённых мест (Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України).
 21. Екологія моря. (Інститут біології південних морів ім. О.О. Ковалевського НАН України).
 22. Збірник наукових праць Інституту ядерних досліджень.
 23. Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету. Серія: біологічні науки.
 24. Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г.Короленка. Серія: Екологія. Біологічні науки.
 25. Лісівництво і агролісомеліорація (Український НДІ лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького).
 26. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З Гжицького.
 27. Науковий вісник Національного аграрного університету.
 28. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.
 29. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія.
 30. Наукові записки Державного природознавчого музею НАН України.
 31. Наукові записки НаУКМА. Серія: Біологія та екологія (Національний університет "Києво-Могилянська академія").
 32. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: біологія.
 33. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель (Дніпропетровський держ. університет).
 34. Праці Наукового товариства ім. Тараса Шевченка. (м. Львів).
 35. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. (Луганський державний медичний університет).
 36. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології (Науковий центр радіаційної медицини АМН України).
 37. Проблеми Чорнобильської зони відчуження. (Адміністрація зони відчуження).
 38. Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона (Донецький державний університет Міносвіти і науки України).
 39. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. (Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського).
 40. Промислова ботаніка (НАН України, Донецький ботанічний сад НАН України).
 41. Труды Никитского ботанического сада.
 42. Український журнал гематології та трансфузіології (Інститут гематології та трансфузіології АМН України).
 43. Фізіологічно активні речовини (НАН України, Інститут органічної хімії, МОЗ України, Національна фармацевтична академія України).
 44. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа (Морський гідрофізичний інститут.....).
 45. Экосистемы Крыма, их оптимизация и охрана (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського МОН України).

Медичні науки

 1. Агапіт (Національний музей медицини України)
 2. Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики (Запорізький державний медичний університет МОЗ України)
 3. Актуальні проблеми сучасної медицини (Українська медична стоматологічна академія МОЗ України)
 4. Архив клинической и экспериментальной медицины (Донецький державний медичний університет)
 5. Архів психіатрії (Український НДІ соціальної та судової психіатрії)
 6. Астма та алергія (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г Яновського АМН України, Асоціація спеціалістів з проблем бронхіальної астми та алергії України)
 7. Біль, знеболювання та інтенсивна терапія (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика)
 8. Буковинський медичний вісник (Буковинський державний медичний університет)
 9. Бюлетень української асоціації нейрохірургів (Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України)
 10. Вестник физиотерапии и курортологии (Кримський медичний університет)
 11. Вестник гигиены и эпидемиологии (Донецький державний медичний університет)
 12. Військова медицина України (Українська військово-медична академія України Міноборони України)
 13. Вісник невідкладної і відновної медицини (Інститут невідкладної і відновної хірургії АМН України)
 14. Вісник Вінницького державного медичного університету
 15. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України (Український інститут громадського здоров'я МОЗ України)
 16. Вісник морфології (Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова)
 17. Вісник морської медицини (ДП "Український НДІ морської медицини", м. Одеса)
 18. Вісник стоматології (Одеський НДІ стоматології)
 19. Вісник наукових досліджень (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського)
 20. Вісник Сумського державного університету. Серія: Медицина
 21. Вісник ортопедії, травматології та протезування (Український НДІ травматології та ортопедії МОЗ України. Українська асоціація ортопедів - травматологів, Українська асоціація спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії)
 22. Вісник проблем біології і медицини (Українська медична стоматологічна академія)
 23. Вісник фармації (Українська фармацевтична академія)
 24. Галицький лікарський вісник (Івано-Франківська державна медична академія)
 25. Гастроентерологія (Український НДІ гастроентерології МОЗ України)
 26. Довкілля і здоров'я (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України)
 27. Доповіді Національної академії наук України (Президія НАН України)
 28. Дерматология, косметология, сексопатология (Дніпропетровська державна медична академія)
 29. Експериментальна і клінічна медицина (Харківський державний медичний університет)
 30. Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія (Львівський державний медичний університет)
 31. Ендокринологія (Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка АМН України)
 32. Экспериментальная онкология (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України)
 33. Журнал дерматовенерології і косметології ім. М.О. Торсуєва (Донецький державний медичний університет, Асоціація дерматовенерологів та косметологів "Здоровий світ")
 34. Журнал Академії медичних наук України
 35. Журнал вушних, носових і горлових хвороб (Інститут отоларингології АМН України)
 36. Журнал дерматологии и венерологии (Український НДІ дерматології та венерології)
 37. Журнал психиатрии и медицинской психологии (Донецький державний медичний університет)
 38. Запорожский медицинский журнал (Запорізький державний медичний університет, ТОВ "Ледум")
 39. Здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, ТОВ "Експериментальні психологічні розробки")
 40. Здоровье женщины (Інститут педіатрії акушерства і гінекології АМН України, ТОВ "Експерт ЛТД")
 41. Здоровье мужчины. (Інститут урології АМН України)
 42. Імунологія та алергологія (Інститут урології АМН України)
 43. Клінічна фармація (Українська фармацевтична академія)
 44. Клінічна хірургія (Інститут клінічної та експериментальної хірургії АМН України, Наукове товариство хірургів України)
 45. Лабораторная диагностика (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського)
 46. Лікарська справа (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика)
 47. Ліки України (Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості )
 48. Ліки (Інститут фармакології та токсикології АМН України)
 49. Львівський медичний часопис - АСТА МЕОІСА LEOPOLIENSIA (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького)
 50. Лікування та діагностика (АМН України)
 51. Літопис травматології та ортопеді. (МОЗ України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Українська асоціація травматологів-ортопедів)
 52. Медична освіта (Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського)
 53. Медичні перспективи (Дніпропетровська державна медична академія)
 54. Медицина сьогодні і завтра (м. Харків)
 55. Международный медицинский журнал (м. Харків)
 56. Мікробіологічний журнал (Інститут мікробіології, та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України)
 57. Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия (Український НДІ медичної реабілітації та курортологи)
 58. Медична хімія (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)
 59. Нейрофизиология (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
 60. Одеський медичний журнал (Одеський державний медичний університет)
 61. Онкология (Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України)
 62. Охорона здоров'я України (МОЗ України, Український центр науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи)
 63. Ортопедия, травматология и протезирование (Харківський НДІ ортопедії та травматології)
 64. Педіатрія, акушерство та гінекологія (Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України)
 65. Перинатологія та педіатрія (м. Київ)
 66. Практична медицина (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького, ПП "ПМ")
 67. Проблеми медичної науки та освіти (Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Фоліо-принт")
 68. Офтальмологічний журнал (Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України)
 69. Проблеми екології та медицини (Українська медична стоматологічна академія, Українська академія наук національного прогресу)
 70. Проблеми остеології (Інститут геронтології АМН України)
 71. Проблемы старения и долголетия (Інститут геронтології АМН України)
 72. Проблемы криобиологии (Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України)
 73. Репродуктивное здоровье женщины (Київська медична академія пі- слядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Видавничий центр І РА "Професіонал")
 74. Сімейна медицина (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Українська асоціація сімейної медицини)
 75. Современные проблеми токсикологии (Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України)
 76. Сучасна стоматологія (м. Київ)
 77. Сучасні інфекції. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)
 78. Сучасна гастроентерологія (Інститут терапії АМН України, Український НДІ гастроентерологи МОЗ України, ТОВ "ВІТ-А-ПОЛ")
 79. Таврический журнал психиатрии (Кримський державний медичний університет)
 80. Таврический медико-биологический вестник (Кримський державний медичний університет)
 81. Травма. (Донецький державний медичний університет, НДІ травматології та ортопедії)
 82. Урологія (Дніпропетровська державна медична академія)
 83. Український вісник психоневрології (Український НДІ клінічної та експериментальної неврології і психіатрії)
 84. Український журнал медичної техніки і технології (Український науково-інженерний центр медичної техніки та промислових технологій МОЗ України)
 85. Український кардіологічний журнал (Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска АМН України)
 86. Український нейрохірургічний журнал (Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, Українська асоціація нейрохірургів)
 87. Український медичний альманах (Луганський державний медичний університет)
 88. Український медичний часопис (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика)
 89. Український науково-медичний молодіжний журнал (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)
 90. Український ревматологічний журнал (Інститут кардіології ім. М.Д. Стражеска АМН України, Асоціація ревматологів України)
 91. Український терапевтичний журнал (Інститут терапії АМН України)
 92. Український журнал екстремальної медицини їм. ГО. Можаєва (Луганський державний медичний університет)
 93. Український стоматологічний альманах (Українська медична стоматологічна академія)
 94. Український хіміотерапевтичний журнал (Інститут фтизіатрії та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України)
 95. Український біохімічний журнал (Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України)
 96. Український пульмонологічний журнал (Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України)
 97. Український радіологічний журнал (Харківський НДІ медичної радіології)
 98. Український бальнеологічний журнал (Львівський державний медичний університет ім. Данила Галицького)
 99. Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії (Головне військово-медичне управління МО України)
 100. Український журнал гематології та трасфузіології (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, Інститут гематології та трасфузіології АМН України, Науковий" центр радіаційної медицини АМН України, Інститут патології крові та трансфузійної медицини АМН України, ТОВ Темаком")
 101. Український журнал дерматології, венерології, косметології (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України, Українська асоціація лікарів-дерматовенерологів і косметологів, ТОВ "ВІТ- А-ПОЛ")
 102. Український судово-медичний вісник (м. Київ)
 103. Фотобіологія та фотомедицина (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна)
 104. Ультразвукова перинатальна діагностика (м. Харків)
 105. Фізіологічний журнал (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)
 106. Харківська хірургічна школа (Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України)
 107. Хірургія України (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Щупика, Асоціація хірургів-гепатологів України)
 108. Шпитальна хірургія (Тернопільський державний медичний університет)
 109. Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики (Луганський державний медичний університет)
 110. Актуальные вопросы курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации (Кримський республіканський НДІ фізичних методів лікування і медичної кліматології ім. І.М. Сєченова)
 111. Актуальні проблеми нефрології (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)
 112. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Серія: Медицина.
 113. Гематологія і переливання крові (Київський НДІ гематології та переливання крові)
 114. Гигиена населенных мест (Український науковий гігієнічний центр МОЗ України)
 115. Гігієна праці (Інститут медицини праці АМН України)
 116. Дитячі інфекції (Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.І. Громашевського)
 117. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім П.Л. Шупика (Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика)
 118. Медико-социальные проблемы семьи (Донецький державний медичний університет)
 119. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина.
 120. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології (Луганський державний медичний університет)
 121. Проблеми радіаційної медицини (Науковий центр радіаційної медицини АМН України)
 122. Проблемы достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения (Кримський медичний університет ім. С.І. Георгієвського)
 123. Серцево-судинна хірургія (Інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України)
 124. Современные аспекты военной медицины (Головний військовий клінічний госпіталь МО України)
 125. Актуальные проблемы медицины и биологии (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця)
 126. Променева діагностика, променева терапія (Український НДІ онкології та радіологи МОЗ України, м. Київ)
 127. Проблеми військової охорони здоров'я (Українська військово-медична академія)

Примітка

назви деяких наукових та навчальних закладів наведені на момент атестації видань

Джерела

 1. http://dissua.com/izd/ist-17--idz-ax90.html
Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions