Курс інформаційні ресурси

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 13:59, 12 February 2021 by Jva (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Матеріали до курсу лекцій по роботі з інформаційними ресурсами

Презентації до курсу лекцій

список лекцій
№ п/п Назва лекції
1 Визначення основних термінів
2 Пошуково-інформаційні системи
3 Моделі пошуку. Метакраулери
4 Pubmed
5 Формати відео та кодеки
6 Бібліографічні додатки
7 Робота з відео
8 Оцінка наукової діяльності
9 Академічна доброчесність і авторське право
10 Наукові проекти


Здача завдань та їх обговорення за домовленістю.

Після здачі завдань аспіранти допускаються до виконання залікової роботи - відеопрезентації своєї наукової роботи із використанням інформаційних технологій, які розглянуті в курсі лекцій (творчий проект на 5 -10 хвилин).

Допоміжні матеріали

  • File:VideoHTML5Format.zip * приклад запису відеозвернення до завдання Лекції 2. Розархівувати zip файл, перегляд webm формату додатком VLC або Firefox

Завдання по курсу "Робота з інформаційними ресурсами"

Кількість балів за поточні завдання - 60

Для допуску до дифзаліку необхідно набрати не менше 70% (42 бали)

Кількість балів за завдання з дифзаліку - 40

Максимальна оцінка за курс - 100, мінімальна - 60

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions