Гранти ти стипендії

Bogomoletz Institute of Physiology
Jump to: navigation, search

Contents

Щорічні стипендії Інституту

У грудні кожного року відбувається конкурс стипендій іміені Воронцова, Сиротиніна та Костюка. Стипендія призначається за конкурсом, який проводить РМВ, а результати затверджує Вчена Рада.

Детальніше - на сторінці Стипендії для молодих вчених Інституту Фізіології ім. О.О.Богомольця.

Іноземні гранти

Стажування у Франції

Інститут підвищення кваліфікації LE STADIUM (Франція) запрошує взяти участь у стипендіальній програмі «Smart Loire Valley Programme» на 2019-2020 рік.

Програма надає можливість іноземним ученим, які мають щонайменше 5-річний досвід постдокторантури, вести наукову роботу в лабораторії високого рівня регіону Centre-Val de Loire протягом одного року.

За умовами програми перебування іноземних учених визначається з 1 вересня 2019 р. по 30 червня 2020 р.

Кінцевий термін подання документів – 7 лютого 2019 року, 05:00 (за Паризьким часом).

Докладніша інформація доступна за адресою: http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship.

Стипендії Президента та НАН України для молодих вчених

Конкурс щодо присудження Стипендій Президента та НАН України проводить РМВ, а затверджує результати Вчена рада Інституту.

Для участі в конкурсі кандидати подають голові РМВ список власних публікацій та готують невеликий виступ (3-5 хвилин) на засіданні РМВ.

Згідно з Положенням про стипендію Президента обов’язковою умовою для здобуття стипендії Президента України є наявність у претендента наукових результатів у вигляді наукових статей, зокрема опублікованих у виданнях, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus, а також у виданнях з імпакт-фактором.

Стипендії присуджуються молодим вченим, які мають найбільшу кількість публікацій у журналах з імпакт-фактором

Щорічні гранти, премії та стипендії для молодих вчених в Україні

Нагорода Назва нагороди За що нагороджується Вимоги Посилання Останній строк подачі
1. Грант Президента України Надається на проведення нових наукових досліджень До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років. Наукова молодь НАН України [1] 20 лютого
2. Премія Верховної Ради України За наукову працю, опубліковану у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення Наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів Наукова молодь НАН України [2] 6 березня
3. Премія Кабінету Міністрів України За розвиток суспільно-економічного життя України та утвердженню її міжнародного авторитету Молоді вчені до 35 років державних вищих навчальних закладів Наукова молодь НАН України [3] 2 лютого 2015 р.
4. Премія Президента України За цикл наукових праць, опублікованих у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення Наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів Наукова молодь НАН України [4] 6 лютого
5. Стипендія Верховної Ради України Для підтримки проведення фундаментальних наукових досліджень Молоді учені, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації, прийняті до розгляду спеціалізованою вченою радою із захисту докторських дисертацій Наукова молодь НАН України [5] 2 лютого
6. Стипендія Кабінету Міністрів України Наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження Комітет з Державних Премій [6] 2 лютого
7. Стипендія Київського Міського Голови Молоді (віком до 35 років) науковці НАН України, що мешкають у м. Києві. Наукова молодь НАН України [7] 2 березня
8. Стипендія НАН України
9. Стипендія Президента України Комітет з Державних Премій [8] 25 квітня та 25 вересня
10. Академічна Стипендія ім.М.С.Грушевського За найбільшу відзнаку в навчальній та науковій роботі, починаючи з другого року навчання аспірантури Аспіранти державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації з відривом від виробництва Комітет з Державних Премій [9]
11. Стипендія Фонду Віктора Пінчука За наукову діяльність та соціальну активність Студенти державних вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації 3-6 року денної форми навчання Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука [10] Жовтень.

Назад до Ради молодих вчених

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions