ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

У 2016 році Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця (ІФБ) НАН України отримав ліцензії МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія та 222 Медицина.

Ліцензіі на освітню діяльність


Нормативні документи та посиланняПоложення


Освітні програми


Силабуси


Академічна мобільність


Матеріально-технічне забезпечення ІФБ НАН України (презентація)


Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions