Спеціалізована Вчена Рада ДФ 26.198.001

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.198.001

Bookshelf.png Одноразова Спеціалізована вчена рада ДФ 26.198.001 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України (надалі - ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України ) утворена наказом МОН України від 06.07.2020 № 897 у складі:

голова ради – Лук’янець Олена Олександрівна, д.б.н., професор, ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України;
тел. 044 2562430, ел.пошта: elena@biph.kiev.ua

члени ради:
• рецензент – Сторожук Максим Вікторович, д.б.н., ст.наук.сп., ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України;
• рецензент – Рибачук Оксана Андріївна, к.б.н, ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України;
• опонент – Жолос Олександр Вікторович, д.б.н., професор, Навчально - науковий центр «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
• опонент – Борисова Тетяна Олександрівна, д.б.н., професор, Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України

Gear.png Прийняття до розгляду дисертації Семеніхіної Маргарити Олексіївни
Прийнято до розгляду 07.07.2020

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.198.001 Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України утворена наказом МОН України від 06.07.2020 № 897 у складі: голова – доктор біологічних наук, професор Лук’янець Олена Олександрівна, завідуюча відділом біофізики іонних каналів ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України, рецензенти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Сторожук Максим Вікторович, провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України та кандидат біологічних наук Рибачук Оксана Андріївна, науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України; опоненти: доктор біологічних наук, професор Жолос Олександр Вікторович, професор кафедри біофізики Навчально - наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка та доктор біологічних наук, професор Борисова Тетяна Олександрівна, завідуюча відділом нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна Національної академії наук України прийняла до розгляду дисертацію аспірантки Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України Семеніхіної Маргарити Олексіївни на тему: «Роль протеазаактивованих рецепторів першого типу у патогенезі поведінкових розладів, спричинених епілептичним статусом» з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія»
Наукові керівники:
• відділ фізіології Медичного коледжу Вісконсіна (США), доктор біологічних наук, старший науковий співробітник., Ісаєва Олена Валентинівна;
• провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України, кандидат біологічних наук, старший дослідник, Максимюк Олександр Петрович.


Анотація дисертації


Microphone.png Захист дисертаційної роботи Семеніхіної Маргарити Олексіївни
оголошення розміщено 13.07.2020
Оголошення МОН

Захист відбудеться 24.07.2020 об 12-00
У Залі засідань Вченої ради (к.212, Адмін корпус) Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (м. Київ, вул. Богомольця 4)

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Семеніхіної Маргарити Олексіївни на тему: «Роль протеазаактивованих рецепторів першого типу у патогенезі поведінкових розладів, спричинених епілептичним статусом» з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія»

Наукові керівники:
• відділ фізіології Медичного коледжу Вісконсіна (США), доктор біологічних наук, старший науковий співробітник., Ісаєва Олена Валентинівна;
• провідний науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України, кандидат біологічних наук, старший дослідник, Максимюк Олександр Петрович.
Контакти: graddep@biph.kiev.ua

Академічна успішність
Здано 57 кредитів ECTS
Середній бал: 92 із 100
Всього балів: 1288 із 1400

Дисертація
Висновок комісії
Відгук опонента Жолос
Відгук опонента Борисова


Відеозапис захистуTrophy.png Затвердження рішення про присудження ступеню доктора філософії Атестаційною колегією Міністерства Освіти і Науки
Наказ № 1188 від 24.09.2020 МОН


Racingflags.png За наказом Директора Інституту, видати диплом доктора філософії та додатку до нього Семеніхіній Маргариті Олексіївні на підставі рішення Вченої ради Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Протокол № 10 від 28.10.2020 р та Положення «Про порядок замовлення, виготовлення, видачу та облік диплома доктора філософії і додатку до нього європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT) в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця».

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions