Educational activity

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ


У 2016 році Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця (ІФБ) НАН України отримав ліцензії МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія та 222 Медицина. Наказ МОН № 51-л від 17.03.2017.

У 2023 році Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України пройшов електронне ліцензування освітньої діяльності за спеціальностями Біологія (091) та Медицина (222), Наказ МОН від 13.03.2023 № 86-л.

У 2023 році програми за спеціальностями Біологія ( Біофізика; Фізіологія людини і тварин; Патологічна фізіологія) (091) та Медицина (Патологічна фізіологія) (222) акредитовані до 25.04.2024 року,Рішення НАЗЯВО Додаток 1 до протоколу № 6 (35) від 25.04.2023.

У 2024 році програми за спеціальностями Біологія ( Біофізика; Фізіологія людини і тварин; Патологічна фізіологія) (091) та Медицина (Патологічна фізіологія) (222) акредитовані до 26.03.2025 року,Рішення НАЗЯВО Додаток 1 до протоколу № 7 (57) від 26.03.2024. Також акредитована програма "Біологія та біохімія" до 26.03.2025 року

  • Сертифікати:

091 Біологія | 091 Біологія та біохімія | 222 Медицина

---

Для ефективного провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» в Інституті створена та успішно функціонує відділ "Випускова кафедра".


Нормативно-правові документи


Концепція освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти


Положення


Освітні програми


Силабуси


Академічна мобільність

Академічна доброчесність (відеоматеріал к.б.н. Яворський)


Матеріально-технічне забезпечення ІФБ НАН України (презентація)


Зауваження та пропозиції щодо ОНП заінтересованих сторін (стейкхолдерів, викладачів та аспірантів)


Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions