ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Jump to: navigation, search

У 2016 році Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця (ІФБ) НАН України отримав ліцензії МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія та 222 Медицина.

Ліцензіі на освітню діяльність


Нормативно-правові документи


Концепція освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти


Положення


Освітні програми


Силабуси


Академічна мобільність

Академічна доброчесність (відеоматеріал к.б.н. Яворський)


Матеріально-технічне забезпечення ІФБ НАН України (презентація)


Зауваження та пропозиції щодо ОНП заінтересованих сторін (стейкхолдерів, викладачів та аспірантів)


Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions