Educational activity

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Revision as of 16:34, 23 March 2023 by Elena (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ


У 2016 році Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця (ІФБ) НАН України отримав ліцензії МОН України на провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук за спеціальністю 091 Біологія та 222 Медицина. Наказ МОН № 51-л від 17.03.2017.

У 2023 році Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України пройшов електронне ліцензування освітньої діяльності за спеціальностями Біологія (091) та Медицина (222), Наказ МОН від 13.03.2023 № 86-л.


Нормативно-правові документи


Концепція освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти


Положення


Освітні програми


Силабуси


Академічна мобільність

Академічна доброчесність (відеоматеріал к.б.н. Яворський)


Матеріально-технічне забезпечення ІФБ НАН України (презентація)


Зауваження та пропозиції щодо ОНП заінтересованих сторін (стейкхолдерів, викладачів та аспірантів)


Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions