NMP:Main

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
 
Line 3: Line 3:
 
== {{PAGENAME}} ==
 
== {{PAGENAME}} ==
  
<div class="descr">Інформація<br> про відділ</div>
+
<div class="descr">About the<br> Department</div>
  
<div class="content">Іонні канали є не тільки важливими детермінантами нормальної внутрішньо- та міжклітинної сигналізації, а і задіяні майже у всіх патологіях людини, включаючи такі поширені та небезпечні як серцево-судинні, нейродегенеративні, діабет, рак, тощо.
+
<div class="content">
 +
Ion channels are not only important determinants of normal intra- and intercellular signaling, but they are also involved in pathogenesis of a multitude of human diseases, including such widespread and dangerous ones as cardiovascular, neurodegenerative, diabetes, and cancer.
  
Питання вже не стоїть, чи важливі канали в тій чи іншій патології, – нагальним є встановлення того, які їх конкретні типи і яким чином впливають на патологічний процес і як фармакологічну дію на них ефективно використати для боротьби з цією патологією.
+
It is no longer a question of whether or not malfunction of ion channels contributes to certain pathology - it is important to establish what their specific types and how they affect the pathological process and how their pharmacological targeting can be exploited to combat this pathology.
  
Фокусом наукових інтересів і досліджень відділу нервово-м'язової фізіології (НМФ) є молекулярні механізми функціонування та регуляції іонних каналів та з'ясування того як вони залучені у перебіг патологічних процесів, перш за все таких як рак, епілепсія та діабет.
+
The focus of scientific interests and research of the Department of Neuromuscular Physiology (NMF) is the molecular mechanisms of the functioning and regulation of ion channels and establishment of the type and manner of their involvement in the progression of human diseases, primarily such as cancer, epilepsy and diabetes.
  
Ми намагаємося зрозуміти, як зміни у функціонуванні іонних каналів позначаються на патофізіологічних характеристиках різних клітин і тканин, які є ознаками цих захворювань, і на основі такого розуміння виробити практично значимі рекомендації щодо можливого використання іонних каналів в якості терапевтичних мішеней.
+
We are trying to understand how changes in the functioning of the ion channels affect the pathophysiological characteristics of various cells and tissues that are the hallmarks of these diseases and, on the basis of such understanding, to develop practically significant recommendations on the possible use of ion channels as therapeutic targets.
  
Наші зусилля останніх років спрямовані на те, щоб на тваринних та клітинних моделях діабету, раку та епілепсії з використанням методів електрофізіології, флуоресцентної мікроскопії, молекулярної біології, імунохімії зробити якомога більший внесок в розуміння патофізіологічної ролі іонних каналів рамках наступних проектів:
+
By applying the methods of electrophysiology, fluorescence microscopy, molecular biology, immunochemistry to animal and cell models of diabetes, cancer and epilepsy we try to make as much as possible of a contribution to understanding the pathophysiological role of ion channels in the framework of the following projects:
  
* [[NMP:Projects#Участь іонних каналів і кальцієвої сигналізації у злоякісному переродженні клітин і канцерогенезі | Участь іонних каналів і кальцієвої сигналізації у злоякісному переродженні клітин і канцерогенезі]]
+
* [[NMP:Projects#Role of ion channels and calcium signaling in malignant transformation and carcinogenesis | Role of ion channels and calcium signaling in malignant transformation and carcinogenesis]]
* [[NMP:Projects#Роль термо- та механочутливих іонних каналів у функціонуванні гладких м'язів (ГМ) органів сечостатевої системи | Роль термо- та механочутливих іонних каналів у функціонуванні гладких м'язів (ГМ) органів сечостатевої системи]]
+
* [[NMP:Projects#Involvement of thermo- and mechanosensitive ion channels in the functioning of smooth muscles of the male urogenital system | Involvement of thermo- and mechanosensitive ion channels in the functioning of smooth muscles of the male urogenital system]]
* [[NMP:Projects#Вплив діабету на нервово-м'язову передачу та спряження збудження скорочення в ГМ сечостатевої системи | Вплив діабету на нервово-м'язову передачу та спряження збудження скорочення в ГМ сечостатевої системи]]
+
* [[NMP:Projects#The influence of diabetes on neuromuscular transmission and excitation-contraction coupling in smooth muscles of the male urogenital system | The influence of diabetes on neuromuscular transmission and excitation-contraction coupling in smooth muscles of the male urogenital system]]
* [[NMP:Projects#Іонні канали як мішені модуляторної дії ендогенних (ендоканабіноїдів) і екзогенних (активаторів калієвих каналів) факторів | Іонні канали як мішені модуляторної дії ендогенних (ендоканабіноїдів) і екзогенних (активаторів калієвих каналів) факторів]]
+
* [[NMP:Projects#Targets of pharmacological action of new openers of ATP-dependent potassium channels (KATP) and their selectivity towards tissue-specific KATP subtypes of these channels | Targets of pharmacological action of new openers of ATP-dependent potassium channels (K<sub>ATP</sub>) and their selectivity towards tissue-specific K<sub>ATP</sub> subtypes of these channels]]
* [[NMP:Projects#Експресія, біофізичні властивості, фармакологія та епігенетична регуляція низькопорогових кальцієвих каналів в нормі та при експериментальній абсансній епілепсії | Експресія, біофізичні властивості, фармакологія та епігенетична регуляція низькопорогових кальцієвих каналів в нормі та при експериментальній абсансній епілепсії]]
+
* [[NMP:Projects#Expression, biophysical properties, pharmacology and epigenetic regulation of low-threshold calcium channels in norm and in experimental abscess epilepsy | Expression, biophysical properties, pharmacology and epigenetic regulation of low-threshold calcium channels in norm and in experimental abscess epilepsy]]
 
</div>
 
</div>
  
[[uk:NMP:Main]]
+
[[uk:NMP:Головна]]

Latest revision as of 19:18, 16 March 2018

Main

About the
Department

Ion channels are not only important determinants of normal intra- and intercellular signaling, but they are also involved in pathogenesis of a multitude of human diseases, including such widespread and dangerous ones as cardiovascular, neurodegenerative, diabetes, and cancer.

It is no longer a question of whether or not malfunction of ion channels contributes to certain pathology - it is important to establish what their specific types and how they affect the pathological process and how their pharmacological targeting can be exploited to combat this pathology.

The focus of scientific interests and research of the Department of Neuromuscular Physiology (NMF) is the molecular mechanisms of the functioning and regulation of ion channels and establishment of the type and manner of their involvement in the progression of human diseases, primarily such as cancer, epilepsy and diabetes.

We are trying to understand how changes in the functioning of the ion channels affect the pathophysiological characteristics of various cells and tissues that are the hallmarks of these diseases and, on the basis of such understanding, to develop practically significant recommendations on the possible use of ion channels as therapeutic targets.

By applying the methods of electrophysiology, fluorescence microscopy, molecular biology, immunochemistry to animal and cell models of diabetes, cancer and epilepsy we try to make as much as possible of a contribution to understanding the pathophysiological role of ion channels in the framework of the following projects:

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions