Відділ фізіології головного мозку

Інститут Фізіології ім. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Основний напрямок роботи – дослідження клітинних та молекулярних механізмів функціонування нейронів головного мозку в нормі та патології. У відділі проводять експериментальні дослідження нейронних механізмів умовного рефлексу, а також аналіз ролі нейромодуляторів синаптичної передачі дофаміну, норадреналіну та асцетилхоліну в корі та підкоркових структурах головного мозку при виконанні умовного рефлесу та здісненні когнівтивних функцій. Іншим напряком роботи відділу є з’ясування механізмів передачі клітинного сигналу всередину ядра нейрона.

Зміст

Співробітники відділу

 1. Марченко Сергій Михайлович – зав. відділом, д.б.н., тел. 253 2731, к.1008
 2. Майский Володимир Олексійович – провід.н.с., д.б.н., тел. 256 2461, к. 1010
 3. Розумна Наталя Миколаївна – ст. н.с., к.б.н., тел. 256 2462, к. 1007
 4. Маньківська Олена Петрівна – ст. н. с., к.б.н., тел. 256 2461, к.1009
 5. Федоренко Олена Андріївна – ст.н.с., к.б.н., тел. 256 2461, к. 1003 а
 6. Пількевич Наталія Олександрівна – н.с., тел. 256 2462, к.1006
 7. Мамонтов Сергій Михайлович – м.н.с., тел. 256 2461, к. 1002
 8. Большунов Іосип Борисович – провід.інженер, тел. 256 2060, к.1005
 9. Полівода Людмила Григорівна – інженер, тел. 256 2461, к. 1009
 10. Гайовий Богдан - инженер, тел. 256 2461, к. 1001
 11. Шандиба Тетяна Митрофанівна – ст. лаборант, к. 1001

Аспіранти

 1. Семенова Олеся Володимирівна - тел. 256 2461, к. 1002

Студенти

 1. Кирієнко Анастасія Василівна - тел. 256 2461, к. 1002
 2. Дяченко Олександр Олександрович - тел. 256 2462, к. 1007

Об’єкти дослідження

 • ізольовані ядра нейронів різних відділів головного мозку;
 • переживаючі зрізи гіпокампа щурів;
 • щури;
 • коти.

Методи

 • електрофізіологічні дослідження in vivo;
 • позаклітинне відведення потенціалів;
 • петч-клемп від мембран ядерної оболонки клітин;
 • мікроіонофорез;
 • імуногістохімія;
 • поведінкові тести.

Наукове співробітництво

Спільно із співробітниками Відділення екстрапірамідних захворювань нервової системи Інституту геронтології НАМН України І. М. Карабань та М. А. Чівліклій проводяться дослідження по темі “Ефективність курсового прийому нейропротекторних препаратів у комплексній патогенетичній терапії хвороби Паркінсона.” Я проводжу об’єктивізацію ефекту лікування шляхом дослідження ендогенних викликаних потенціалів мозку (CNV і P300), та аналізу електроміографічних характеристик у пацієнтів з хворобою Паркінсона. (Виконавець О. П. Луханіна)

Спільно з Проф. Уткіним Ю.Н. з відділу молекулярних основ нейросигналізації, Інституту біоогранічної хімії ім. Акад. М.М. Шемякіна та Ю.О. Овчиннікова Російської Академії Наук (м. Москва, Росія), проводяться дослідження впливу органічних отрут (різних видів змій та скопріону) на катіонні канали великої провідності ядерних мембран нейронів з метою виявлення специфічного блокатору до цих каналів. (Виконавці С.М. Марченко, О.А. Федоренко, О.В. Семенова, С.М. Мамонтов)

Наукові публікації

2011 рік

 1. Lukhanina EP, Pil’kevich NA. Modulating Action of an α2Adrenoreceptor Agonist, Clonidine, on Neuronal Activity and Synaptic Transmission in the Rat Prefrontal Cortex. Neurofisiologia. 2011;43(4):327-330. doi: 10.1007/s11062-011-9225-1
 2. Карабань И. Н, Луханина Е. П., Березецкая Н. М., Чивликлий М. А. Электромиографическое исследование мышечной активности у пациентов с болезнью Паркинсона и их родственников. Международный неврологический журнал. 2011;5(43):83-9.
 3. И. Н. Карабань, Е. П. Луханина, Н. В. Карабань, Н. В. Карасевич, В. В. Гаркавенко, М. А. Чивликлий, Н. А. Мельник, Т. А. Хныкина, Н. М. Березецкая. Ноотропный препарат нового поколения Энтроп в комплексной патогенетической терапии болезни Паркинсона. Український неврологічний журнал. 2011;1:83-9.
 4. И. Н. Карабань, Е. П. Луханина, Н. А. Мельник, Н. М. Березецкая. Особенности вариабельности ритма сердца у пациентов с болезнью Паркинсона. Український неврологічний журнал. 2011;1:35-41.
 5. Lukhanina E, Berezetskaya N, Karaban I. Paired-pulse inhibition in the auditory cortex in Parkinson's disease and its dependence on clinical characteristics of the patients. Parkinsons Dis. 2010;2011:342151. Cited in PubMed; PMID 21052541.
 6. Man’kovskaya EP. Effect of stimulation of β adrenoreceptors on conditioned reflex-related spike activity of neurons of the cat somatosensory cortex. Neurofisiologia. 2011;43(3):236-239. doi: 10.1007/s11062-011-9216-2
 7. Razoumnaya NN. Effect of an Agonist of β2 Adrenoreceptors on Inhibition in the Rat Hippocampal CA1 Area Induced by Activation of GABAB Receptors. Neurofisiologia. 2011;43(3):233-235. doi: 10.1007/s11062-011-9211-7
 8. Dovgan’ AV, Vlasenko OV, Maznychenko AV, Pilyavskii AI, Maiskii VA. Operant reflexes and expression of the c-fos gene in the amygdalar nuclei and insular cortex of rats. Neurofisiologia. 2011;43(3):244-247. doi: 10.1007/s11062-011-9218-0
 9. Vlasenko OV, Dovhan' OV, Maĭs'kyĭ VO, Piliavs'kyĭ OI, Maznychenko AV. [Laminar distribution of the active spinal cord neurons during the feeding-related stereotyped movements in the rat]. Fiziol Zh. 2010;56(4):86-95. Cited in PubMed; PMID 20968041.
 10. Maisky VA. My first 20 years in neuroscience. Fiziol Zh. 2011;57(3):76-87. Cited in PubMed; PMID 21870522.
 11. Pilyavskii AI, Maznychenko AV, Maiskii VA, Korneyev VV, Kostyukov AI. Changes in the levels of activity of spinal neurons after long-lasting vibrational stimulation of the shin muscles in rats. Neurofisiologia. 2011;43(3):240-243. doi: 10.1007/s11062-011-9217-1
 12. Fedorenko EA, Semenova OV, Marchenko SM. Properties of Large-Conductance Cationic Channels in the Neuronal Nuclear Envelope. Neurofisiologia. 2011;43(3):192-194. doi: 10.1007/s11062-011-9202-8

2010 рік

 1. Lukhanina EP, Karaban’ IN, Chivliklii MA, Pil’kevich NA, Berezetskaya NM. Electromyographic Manifestations of Hereditary Signs of Extrapyramidal Insufficiency. Neurofisiologia. 2010;42(1):39-49. doi: 10.1007/s11062-010-9129-5
 2. Lukhanina E, Berezetskaya N, Karaban I. Paired-pulse inhibition in the auditory cortex in Parkinson's disease and its dependence on clinical characteristics of the patients. Parkinsons Dis. 2010;2011:342151. Cited in PubMed; PMID 21052541.
 3. Безкопильний О.О., Макаренко М.В., Гречуха С.В. Успішність оволодіння навичками спортивного плавання хлопцями 8-9 років з різним станом властивостей основних нервових процесів. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків, 2010;1:155-8.
 4. Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Кожемяко Т.В., Черненко Н.П., Юхименко Л.І. Серцевий ритм при переробці зорової інформації з різним темпом її пред’явлення. Вісник Черкаського ун-ту. Серія біологічні науки. Вип. 184. Черкаси, 2010:74-80.
 5. Макаренко М.В., Лизогуб В.С. Інформація про роботу IV науково-практичної конференції «Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність» (21-23 жовтня 2009р., м. Черкаси). Fiziol Zh. 2010;56(1):149-50.
 6. Макаренко М., Лизогуб В., Пустовалов В. Комп’ютерна програма «Фізкульт - Ура» для оцінювання фізичної підготовленості учнів. Спортивний вісник Придніпров’я Наук практ журн Дніпропетровського держ ін ту фізкульт і спорту. 2010;2:127-9.
 7. Vlasenko OV, Dovhan' OV, Maĭs'kyĭ VO, Piliavs'kyĭ OI, Maznychenko AV. [Laminar distribution of the active spinal cord neurons during the feeding-related stereotyped movements in the rat]. Fiziol Zh. 2010;56(4):86-95. Cited in PubMed; PMID 20968041.
 8. Razoumnaya NN. β2 Adrenoreceptor-Mediated Noradrenergic Effect on GABA-ergic Transmission in the CA1 Zone of the Rat Hippocampus in vitro. Neurofisiologia. 2010;42(3):163-168. doi: 10.1007/s11062-010-9146-4

Історична довідка про створенння відділу

Відділ фізіології вищої нервової діяльності і трофічних функцій був створений в 1953р. акад. Г.В.Фольбортом. Після декількох реорганізацієй і змін керівників (проф. Хільченко О.Є та Трошихін В.О.) з 1973р. відділ фізіології вищої нервової діяльності очолив Сторожук В.М. В 1995р. до відділу приєднались частина співробітників відділу фізіології кори головного мозку (завідувачі акад. Д.С.Воронцов та акад. Сєрков П.М.) та відділу фізіології підкоркових структур (зав. проф.Черкес В.А.) – відділ отримав назву фізіологї кори головного мозку.

Початківцями тематики цих відділв були видатні українські вчені – електрофізіологи акад.Воронцов Д.С., Серков П.М., в галузі фізіології вищої нервової діяльності проф. Трошихін.В.О. В розробці і виконанні тематики відділу брали учать спеціалісти д.б.н..Макаренко М.В., д.б.н.Майський В.О., д.м.н. Луханіна О.П. канд.наук Крученко Ж.О., Бусель Б.І., ст.н. співр. Маньковска О.П., Розумна Н.М.

З 2010 року відділом керує д.б.н. Марченко С.М., дослідження його групи спрямовані на з’ясування властивостей внутрішньоклітинних іонних каналів та механізмів регуляції вивільнення Са2+ з депо.

Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії