Відділ імунології і цитотоксичних сироваток:Публікації по роках

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

2011 рік

 1. Алексеева И.Н., Макогон Н.В., Брызгина Т.М., Вознесенская Т.Ю., Сухина В.С. Влияние блокатора Nf-KB куркумина на оогенез и клетки иммунокомпетентных органов при иммунном повреждении яичников у мышей. Проблемы репродукции. 2011;17(5):21-4.
 2. Бризгіна Т.М., Макогон Н.В., Алексюк Л.І., Мартинова Т.В., Павлович С.І., Сухіна В.С., Янчій Р.І., Алексєєва І.М. Шляхи та механізми загибелі імунокомпетентних клітин у динаміці експериментального імунного ушкодження печінки. Патологія. 2011;8(2):108-10.
 3. [No authors listed] [Women ovarian autoimmunity]. Fiziol Zh. 2011;57(4):90-5. Cited in PubMed; PMID 22167839.
 4. Voznesens'ka TIu, Bryzhina TM, Sukhina VS, Makohon NV, Aleksieieva IM. [Effect of NF-kappaB activation inhibitor curcumin on the oogenesis and follicular cell death in immune ovarian failure in mice]. Fiziol Zh. 2010;56(4):96-101. Cited in PubMed; PMID 20968042.
 5. Швець В.І., Янчій Р.І., Анохіна С.І., Швець Н.В., Кузнецова О.В. Взаємозв´язок змін параметрів гемостазу і регуляції водно-сольового обміну при ізоосмолярній гіпергідратації. Буковинський вісник. 2011;1(57):155-8.
 6. Шепель О.А., Блашків Т.В., Вознесенська Т.Ю., Янчій Р.І. Вплив лінолевої кислоти та пірролідиндитіокарбамату на мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин їх кумулюсного оточення. Патологія. 2011;8(2):80.
 7. Шепель О.А., Янчій Р.І., Джуран Б.В., Янчій О.Р., Фічук Ю.Г. Вплив інтерлейкіну-2 та фактору некрозу пухлин- α на мейотичне дозрівання ооцитів мишей за умов експериментального імунного ушкодження яєчників. Медична гідрологія та реабілітація. 2011;9(1):4-7.
 8. Шепель О.А., Янчій Р.І., Вознесенська Т.Ю., Блашків Т.В., Джуран Б.В. Зміна продукції інтерферонів та фактору некрозу пухлин-α в умовах аутоімунного ушкодження яєчників мишей. Імунологія та алергологія: наука і практика. 2011;1:24.
 9. Шепель О.А., Досенко В.Є., Янчій Р.І. Аналіз експресії мРНК фактора некрозу пухлин-α в одиничних ооцитах мишей в нормі та в умовах аутоімунного ушкодження яєчників. Фізіол жур. 2011;57(5):104.
 10. Шепель О.А. Аналіз експериментального пошкодження клітин фолікулярного оточення ооцитів мишей за умов дії інтерферону-α, інтерлейкіну-2 та фактору некрозу пухлини-α. Перспективи медицини та біології. 2011;3(1):128-30.
 11. Жарков А.Я., Жарков Я.В., Коваленко М.М., Янчій Р.І. Залежність стабілізації заданої температури аплікатора кріохірургічної установки «Кріо-Пульс» від надлишкового тиску в кріостаті. Электроника и связь. 2011;1(60):133-7.

2010 рік

 1. Алексеева И.Н., Макогон Н.В., Павлович С.И., Брызгина Т.М., Алексюк Л.И., Мартынова Т.В., Сухина В.С. Влияние на экспериментальную иммунную патологию печени ингибитора активации ядерного транскрипционного фактора кВ - куркумина. Российский журнал Гастроэнтерологии Гепатологии Колопроктологии. 2010;20(1):38-43.
 2. Вознесенська Т.Ю., Блашків Т.В. Вплив естрадіолу й експериментального окисного стресу на морфологічні особливості та електрокінетичні властивості ядер клітин кумулюсного оточення ооцитів мишей. Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім П Л Шупика. 2010;19(3):879-83.
 3. Voznesens'ka TIu, Bryzhina TM, Sukhina VS, Makohon NV, Aleksieieva IM. [Effect of NF-kappaB activation inhibitor curcumin on the oogenesis and follicular cell death in immune ovarian failure in mice]. Fiziol Zh. 2010;56(4):96-101. Cited in PubMed; PMID 20968042.
 4. Т.Ю. Вознесенская Клеточный апоптоз кумулюсного окружения ооцитов при моделировании иммунной патологии яичников с использованием антиовариальных антител у мышей. Проблемы репродукции. 2010;16(2):21-3.
 5. Вознесенська Т.Ю., Блашків Т.В. Вплив антиоваріальних антитіл, інгібіторів кальцієвого уніпортера та малат-аспартатних мітохондріальних переносників на відновлення мейотичного дозрівання ооцитів у мишей. Загальна патологія та патологічна фізіологія. 2010;5(3):41-4.
 6. Картіфузова Ж.В., Решетнік Є.М., Павлович С.І., Пустовалов А.С., Матвієнко М.Г., Макарчук М.Ю. Вплив даларгіну на морфоструктуру тканини печінки та активність ферментів сироватки крові щурів за умов моделювання під гострого алкогольного гепатиту. Вісник наукових досліджень. 2010;1:88-91.
 7. Макогон Н., Вознесенская Т., Брызгина Т., Грушка Н., Судина В., Алексеева И. Антитела к фактору некроза опухолей-α (ФНО-α) оказывают нормализующее действие при иммунном поражении яичников у мишей. Проблемы репродукции. 2010;1:36-9.
 8. Makogon N, Voznesenskaya T, Bryzgina T, Sukhina V, Grushka N, Alexeyeva I. Poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor, 3-aminobenzamide, protects against experimental immune ovarian failure in mice. Reprod Biol. 2010;10(3):215-26. Cited in PubMed; PMID 21113202.
 9. Мартинова Т.В. Вивчення механізмів активації перитонеальних макрофагів при імунному пошкодженні печінки мишей антитільного ґенезу. Перспективи медицини та біології. 2010;1:42.
 10. Lykhmus O, Koval L, Pavlovych S, Zouridakis M, Zisimopoulou P, Tzartos S, Tsetlin V, Volpina O, Cloëz-Tayarani I, Komisarenko S, Skok M. Functional effects of antibodies against non-neuronal nicotinic acetylcholine receptors. Immunol Lett. 2010;128(1):68-73. Cited in PubMed; PMID 19931311.
 11. О.Н. Сердюк, Ю.П Бидзиля, Р.И Янчий. Экспериментальное иммунное поражение яичников: особенности сократительной активности яйцеводов и миометрия, пре- и постимплантационная смертность эмбрионов у мышей. Проблемы репродукции. 2010;3:19-23.
 12. Сердюк О.М., Бідзіля Ю.П., Янчій Р.І. Фазно-графічний аналіз скоротливості міометрію миші в умовах гестації. Перспективи медицини і біології. 2010;2:34-9.
 13. Шепель О.А. Проблема ґенезу аутоімунної патології органів репродуктивної системи: роль аутоімунітету, можливі механізми розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім В Гнатюка Серія: Біологія. 2010;1(42):124-30.
 14. Шепель Е.А., Вознесенская Т.Ю., Блашкив Т.В., Янчий Р.И. Механизм угнетающего действия фактора некроза опухоли-α на мейотическое созревание ооцитов мишей. Проблемы репродукции. 2010;16(5):8-13.
 15. Янчій Р.І., Сердюк О.М., Бідзіля Ю.П., Шепель О.А. Скоротливість міометрію миші за умов дії цитокіноподібного поліпептиду EMAP II. Загальна патологія і патологічна фізіологія. 2010;3:164-8.
 16. Ianchiĭ RI, Voznesens'ka TIu, Shepel' OA, Bryshina TM, Sukhina VS, Lazarenko LM, Olevins'ka ZM, Spivak MIa, Serbeniuk RM, Serdiuk OM. [Production of immunoregulatory cytokines in autoimimune damage of the ovaries in mammals]. Fiziol Zh. 2009;55(5):35-41. Cited in PubMed; PMID 20095382.
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії