Director 2021

Інститут Фізіології ім. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

ВИБОРИ ДИРЕКТОРА ІНСТИТУТУ ФІЗІОЛОГІЇ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ НАН УКРАЇНИ


Line-b.png
21 січня 2021 р. Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголосила конкурс на заміщення посад директорів наукових установ НАН України:

по Відділенню біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця Національної академії наук України.
•Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України;
•Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада наукової установи, колективи наукових відділів установи.

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Відповідно до Статуту Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора приймаються Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора Інституту.

Прийом документів претендентів здійснюється Відділенням біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 21 березня 2021 року за адресою: вул. Володимирська, 54, м. Київ. Довідки за телефонами: 2396539; 2344799.

Вичерпна інформація розміщена на офіційній сторінці НАН України
Line-b.png

З метою підготовки і проведення виборів директора ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України у 2021 році, згідно з «Методичними рекомендаціями щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», наказом директора ІФ ім. О.О. Богомольця НАН України № 19 від 28.01.2021 р.

1. Утворено Організаційний комітет з проведення виборів директора Інституту у 2021 році у складі:
Максимюк О.П. - заступник директора з науково-технічних питань, к.б.н.
Портніченко В.І. - вчений секретар, к.м.н.
Морозько І.І. - головний інженер
Юдіна Т.Є. - провідний інженер з підготовки кадрів
Ченцова І.І - молодший науковий співробітник
Рихальський О.В. - молодший науковий співробітник

2. Утворено Виборчу комісію з проведення виборів директора Інституту у 2021 році у складі:
Лук’янець О.О. - зав. відділом, д.б.н., проф.
Пурнинь О.О. - старший науковий співробітник, голова ППО Інституту, к.б.н.
Алексенко О.В. - начальник відділу кадрів
Блашків Т.В. - провідний науковий співробітник, д.б.н.
Разбейкова Н.А. - начальник відділу майнових питань

Line-b.png

4 лютого 2021 р. Спираючись на пункт 3.12.2. Статуту НАН України, вчена рада ІФБ НАН України на своєму засіданні (Протокол №3 від 04.02.2021 р., де були присутні 23 із 25 її членів) висунула на посаду директора ІФБ НАН України таємним голосуванням кандидатуру Веселовського Миколи Сергійовича, академіка НАН України, доктора біологічних наук, професора, заступника директора з наукової роботи.

Veselovsky.jpg


Line-b.png
Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії