Відділ імунології і цитотоксичних сироваток

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Співробітники відділу)
 
Рядок 6: Рядок 6:
 
Встановлено роль NО у спонтанній скоротливій активності міометрію миші при моделюванні імунного гестозу, а також участь NO у функціонуванні мітохондріальних переносників в ооцито- та фолікулогенезі за умов дії прозапальних цитокінів. Досліджується участь янус-кіназ і білків сигнальної трансдукції та активації транскрипції  (Jak-STAT) у механізмі дії ІФН-α на життєздатність та загибель фолікулярних клітин, та активація фосфатидилінозитол-3-кінази при дії ІФН-α на мейотичне дозрівання ооцитів мишей.
 
Встановлено роль NО у спонтанній скоротливій активності міометрію миші при моделюванні імунного гестозу, а також участь NO у функціонуванні мітохондріальних переносників в ооцито- та фолікулогенезі за умов дії прозапальних цитокінів. Досліджується участь янус-кіназ і білків сигнальної трансдукції та активації транскрипції  (Jak-STAT) у механізмі дії ІФН-α на життєздатність та загибель фолікулярних клітин, та активація фосфатидилінозитол-3-кінази при дії ІФН-α на мейотичне дозрівання ооцитів мишей.
 
==Співробітники відділу==
 
==Співробітники відділу==
{|
+
{|class=sortable
 +
|-
 +
!ПІБ
 +
!
 +
!кімната
 +
!телефон
 
|-
 
|-
 
|Янчій Роман Іванович||Керівник НДР, зав. відділом, доктор біол. наук, професор, пров. наук. співр.||309||253-37-86
 
|Янчій Роман Іванович||Керівник НДР, зав. відділом, доктор біол. наук, професор, пров. наук. співр.||309||253-37-86

Поточна версія на 16:40, 22 грудня 2011

Зліва направо: Макогон, Вознесенська, Сердюк (сидить), Янчій, Бризгіна (сидить), Блашків

Проводяться дослідження механізмів імунного запалення за умов моделювання аутоімунних захворювань печінки і репродуктивних органів.

Встановлено важливу роль ядерного транскрипційного фактору NF-kB в розвитку імунного ушкодження печінки Т-клітинного ґенезу, індукованого поліклональним активатором Т-лімфоцитів мітогеном конканаваліном А. За даних умов показана протективна дія інгібіторів активації NF-kB, речовин рослинного походження куркуміну та андрографоліду. Досліджується участь ядерного ферменту полі(АДФ-рибоза) полімерази в патогенезі імунного гепатиту та можливе терапевтичне застосування інгібіторів даного ферменту.

Встановлено роль NО у спонтанній скоротливій активності міометрію миші при моделюванні імунного гестозу, а також участь NO у функціонуванні мітохондріальних переносників в ооцито- та фолікулогенезі за умов дії прозапальних цитокінів. Досліджується участь янус-кіназ і білків сигнальної трансдукції та активації транскрипції (Jak-STAT) у механізмі дії ІФН-α на життєздатність та загибель фолікулярних клітин, та активація фосфатидилінозитол-3-кінази при дії ІФН-α на мейотичне дозрівання ооцитів мишей.

Зміст

Співробітники відділу

ПІБ кімната телефон
Янчій Роман Іванович Керівник НДР, зав. відділом, доктор біол. наук, професор, пров. наук. співр. 309 253-37-86
Макогон Наталія Володимірівна К.б.н., пров. наук. співр. 310 256-20-25
Вознесенська Тетяна Юріївна К.б.н., пров. наук. співр. 313 256-25-72
Бідзіля Юрій Петрович К.б.н., старш. наук. співр. 211 256-24-88
Бризгіна Тетяна Михайлівна К.м.н., старш. наук. співр. 312 256-24-87
Блашків Тарас Вірославович К.б.н., старш. наук. співр. 323 256-20-83
Павлович Світлана Іванівна К.б.н., старш. наук. співр. 311 256-24-8
Мартинова Тетяна Василівна К.б.н., старш. наук. співр. 312 256-24-87
Шепель Олена Анатоліївна К.б.н., старш. наук. співр. 307 256-20-92
Грушка Наталія Георгіївна К.б.н., наук. співр. 307 256-20-92
Сердюк Оксана Міколаївна К.б.н., наук. співр. 211 256-24-88
Сухіна Віра Степанівна Наук. співр. 312 256-24-87

Об’єкти дослідження

тварини

миші;

органи

печінка, селезінка, тимус, лімфовузли, яєчники, матка;

тканини

смужка міометрію матки;

клітини

печінки, крові та імунокомпетентних органів, ооцити, кумулюсні клітини, ембріони.


Методи

 • біохімічні,
 • морфологічні,
 • цитологічні,
 • імуногістохімія,
 • вестерн-блот аналіз,
 • метод полімеразної ланцюгової реакції,
 • метод ДНК-комет.

Наукове співробітництво

 1. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України, відділ проблем інтерферону та імуномодуляторів;
 2. Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України, відділ біогазодинаміки.


Вибрані наукові публікації

 1. Makohon NV, Pavlovych SI, Bryzhina TM, Aleksiuk LI, Sukhina VS, Hrushka NH, Aleksieieva IM. [Proliferation and death of liver mononuclear cells in immune lesions induced by concanavalin A and anti-liver antibodies in mice]. Fiziol Zh. 2008;54(6):49-57. Ukrainian. Cited in PubMed; PMID 19227240.
 2. Макогон Н., Бризгіна Т., Павлович С., Алексюк Л., Мартинова Т., Сухіна B., Алексєєва І. Вивчення дії інгібітора активації ядерного транскрипційного фактора каппа В (NF-kB) куркуміну при імунному ушкодженні печінки. Вісник фармакології та фармації. 2009;1:48-52.
 3. Алексеева И.Н., Макогон Н.В., Павлович С.И., Брызгина Т.М., Алексюк Л.И., Мартынова Т.В., Сухина В.С. Влияние на экспериментальную иммунную патологию печени ингибитора активации ядерного транскрипционного фактора кВ - куркумина. Российский журнал Гастроэнтерологии Гепатологии Колопроктологии. 2010;20(1):38-43.
 4. Makogon N, Voznesenskaya T, Bryzgina T, Sukhina V, Grushka N, Alexeyeva I. Poly(ADP-ribose) polymerase inhibitor, 3-aminobenzamide, protects against experimental immune ovarian failure in mice. Reprod Biol. 2010;10(3):215-26. Cited in PubMed; PMID 21113202.
 5. Вознесенская Т.Ю., Блашкив Т.В. Влияние ингибиторов NO - синтаз на созревание ооцитов мышей в составе кумулюсно-ооцитарных клеточных комплексов. Онтогенез. 2006;37(6):465-8.
 6. Voznesenskaya T, Makogon N, Bryzgina T, Sukhina V, Grushka N, Alexeyeva I. Melatonin protects against experimental immune ovarian failure in mice. Reprod Biol. 2007;7(3):207-20. Cited in PubMed; PMID 18059973.
 7. Blashkiv TV, Voznesens'ka TIu, Ianchiĭ RI. [Role of mitochondria in oocytes and embryos]. Fiziol Zh. 2007;53(2):90-7. Cited in PubMed; PMID 17595917.
 8. Блашкив Т.В., Вознесенская Т.Ю. Митохондрии и Ca2+-сигналы в процессе оплодотворения. Проблемы репродукции. 2008;14(3):23-9.
 9. Вознесенская Т.Ю., Блашкив Т.В., Шепель А.Н., Янчий Р.И. Экспериментальная митохондриальная дисфункция в ооцитах мышей. Проблемы репродукции. 2008;14(1):13-7.
 10. Шепель Е.А., Вознесенская Т.Ю., Блашкив Т.В., Янчий Р.И. Механизм угнетающего действия фактора некроза опухоли-α на мейотическое созревание ооцитов мишей. Проблемы репродукции. 2010;16(5):8-13.
 11. Павлович С.И., Брызгина Т.М., Макогон Н.В.,Алексюк Л.И., Мартынова Т.В., Янчий Р.И., Алексеева И.Н. Инфильтрация печени клетками иннатного и адаптивного иммунитета и их гибель в динамике експериментального иммунного конканавалин-А индуцированного гепатита. Российский журнал гастроэнтерологии гепатологии колопроктологии. 2011;6:42-8.

Публікації по роках

Список захищених дисертацій

 • Сердюк Оксана Миколаївна «Скоротлива активність міометрію за умов впливу прозапальних цитокінів та експериментального ушкодження яєчників у мишей», Спеціальність 03.00.13. – Фізіологія людини і тварин, 2010 р.
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії