Спеціалізована вчена рада

Інститут Фізіології ім. Богомольця
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(21 квітня 2020 р. о 16:00)
(21 квітня 2020 р. о 14:00)
 
Рядок 28: Рядок 28:
 
* '''Манько Володимир Васильович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; [Електронна версія відгуку].
 
* '''Манько Володимир Васильович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; [Електронна версія відгуку].
 
* '''Жолос Олександр Вікторович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка[ Електронна версія відгуку].
 
* '''Жолос Олександр Вікторович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка[ Електронна версія відгуку].
''З [дисертацією] та [http://biph.kiev.ua/images/8/8a/Aref.Kotyk.pdf авторефератом] можна ознайомитися на сайті Інституту''.
+
''З [http://biph.kiev.ua/images/0/09/Kotyk_dis.pdf дисертацією] та [http://biph.kiev.ua/images/8/8a/Aref.Kotyk.pdf авторефератом] можна ознайомитися на сайті Інституту''.
  
 
==== 21 квітня 2020 р. о 16:00 ====
 
==== 21 квітня 2020 р. о 16:00 ====

Поточна версія на 11:08, 24 березня 2020

Зміст

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

21 квітня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Котик Оленою Адамівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

  • Електрофізіологічні властивості катіонних каналів великої провідності та інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів ядерної мембрани кардіоміоцитів

Науковий керівник: Котлярова Анна-Малгожата Борисівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

  • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; [Електронна версія відгуку].
  • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка[ Електронна версія відгуку].

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

21 квітня 2020 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Забенько Єлизаветою Юріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

  • Морфофункціональні зміни в головному мозку мишей після повторюваної легкої черепно-мозкової травми та їх корекція корвітином

Науковий керівник: Півнева Тетяна Андріївна, доктор біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ.

Офіційні опоненти:

  • Макарчук Микола Юхимович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко. [Електронна версія відгуку].
  • Медведєв Володимир Вікторович, доктор мед.наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.[ Електронна версія відгуку].

З [дисертацією] та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

4 лютого 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Горячим Олексієм Володимировичем на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

  • Патогенетичне обґрунтування та розробка технології катетерного лікування фібриляції передсердь в залежності від структурно-функціонального та електрофізіологічного ремоделювання лівого передсердя

Науковий консультант: Гоженко Анатолій Іванович, доктор мед. наук, професор, ДП «Український науково- дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, директор, м. Одеса.

Офіційні опоненти:

  • Хара Марія Романівна, доктор мед. наук, професор кафедри патологічної фізіології, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Електронна версія відгуку.
  • Резніков Олександр Григорович, доктор мед.наук, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації, м. Київ.Електронна версія відгуку.
  • Бородай Артем Олександрович, доктор мед.наук, старший науковий співробітник відділу аритмій серця, ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска"» Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: zaxist@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії