Список засідань спецради

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук


Зміст

21 вересня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88585082587 Meeting ID: 88585082587

Публічний захист дисертації Федічкіної Раїси Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Роль різних шляхів метаболізму L-цистеїну в реакціях серця на навантаження

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, професор, доктор мед. наук, член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

 • Офіційні опоненти:
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин, ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Коваленко Станіслав Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного Університету ім. Богдана Хмельницького "Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

21 вересня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88585082587 Meeting ID: 88585082587 Публічний захист дисертації Мамотенко Алли Віталіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Нові підходи до корекції розладів адренокортикальної та репродуктивної систем щурів за умов змін режиму освітлення

Науковий керівник: Комісова Тетяна Євгенівна, кандидат біологічних наук, професор кафедри анатомії і фізіології людини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 • Офіційні опоненти:
 • Янчій Роман Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач Відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О О. Богомольця НАН України; Електронна версія відгуку
 • Сачинська Ольга Володимирівна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник Відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ‘‘Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

21 вересня 2021 р. о 16:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88585082587 Meeting ID: 88585082587 Публічний захист дисертації Легедзи Олексія Віталійовича на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Активація м’язів руки людини в умовах зорового відстеження базових параметрів двосуглобових рухів

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, професор, доктор біол. наук, зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

 • Офіційні опоненти:
 • Ільїн Володимир Миколайович, доктор біологічних наук, професор, член-кор. Української академії наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного Університету фізичного виховання та спорту ."Електронна версія відгуку
 • Ноздренко Дмитро Миколайович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, с.н.с. НДС “Біофізика”, відділення експериментальної біології, ННЦ «Інститут біології та медицини», КНУ ім. Тараса Шевченка."Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

14 вересня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88585082587 Meeting ID: 88585082587 Публічний захист дисертації Ганжі Віти Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Дослідження впливу нейропротективних та ушкоджуючих факторів на культивовані з бета-амілоїдом нейрони гіпокампу щурів

Науковий керівник: Лук’янець Олена Олександрівна, професор, доктор біологічних наук , завідувач відділу біофізики іонних каналів, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

 • Офіційні опоненти:
 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин, ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Берченко Ольга Григорівна, доктор біологічних наук , професор, завідувач лабораторії нейрофізіології, імунології та біохімії, «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України»."Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

14 вересня 2021 р. о 16:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88585082587 Meeting ID: 88585082587

 • Публічний захист дисертації Ткаченко Вікторії Миколаївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
 • МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТИМУСА, НАДНИРКОВИХ ЗАЛОЗ І ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЩУРІВ НА ТЛІ МЕХАНІЧНОЇ РАНИ ПРИ ТЮТЮНОВІЙ ІНТОКСИКАЦІЇ ЇХНІХ БАТЬКІВ

Науковий керівник: Комісова Тетяна Євгенівна, кандидат біологічних наук, професор кафедри анатомії і фізіології людини, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

 • Офіційні опоненти:
 • Вознесенська Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О О. Богомольця НАН України; Електронна версія відгуку
 • Фалюш Оксана Анатоліївна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ‘‘Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України"Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися сайті.

27 квітня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Насібян Ліліт Седраківни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Механізм дії пептидоглікану золотистого стафілококу на скоротливість міометрія щурів

Науковий керівник: Філіппов Ігор Борисович, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Цимбалюк Ольга Володимирівна, доктор біологічних наук, професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Торянік Еріка Леонідівна, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики, Національний фармацевтичний університет, МОЗ України.Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

27 квітня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Запухляк Ольги Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Епілептиформна активність гіпокампа щурів за умов повної або часткової блокади синаптичної передачі

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Кузнецов Ілля Павлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

20 квітня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Портніченка Володимира Ілліча на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Механізми розвитку гіпометаболічного стану при гіпоксії та нові підходи до патогенетичної корекції гіпоксичних і метаболічних порушень

Науковий консультант: Маньковська Ірина Микитівна, доктор мед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу гіпоксії, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Офіційні опоненти:

 • Резніков Олександр Григорович, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»; Електронна версія відгуку
 • Заморський Ігор Іванович, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакології, Буковинський державний медичний університет МОЗ України; Електронна версія відгуку
 • Абрамов Андрій Володимирович, доктор мед. наук, професор, професор кафедри патофізіології, Запорізький державний медичний університет МОЗ України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

13 квітня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Колосової Олени Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Модуляційні впливи на Н-рефлекс у фізично нетренованих та тренованих людей

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Йолтухівський Михайло Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. .Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

13 квітня 2021 р. о 14.00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Лунько Олесі Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Модуляція катіонних каналів великої провідності внутрішньої мембрани ядер нейронів Пуркіньє мозочка щурів

Науковий керівник: Марченко Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, завідувач відділом фізіології головного мозку, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. Офіційні опоненти:

 • Савченко Леонід Петрович, доктор біологічних наук, Інститут нейрології Університетського коледжу Лондона, науковий співробітник відділу клінічної і експериментальної епілепсії Електронна версія відгуку оригінал (англійською) та переклад (українською)
 • Сидоренко Вадим Геннадійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інституту фармакології та токсикології НАМНУ»; Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

30 березня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Абрамович Тетяни Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • АКТИВАЦІЯ М’ЯЗІВ РУК ЛЮДИНИ У ПЕРЕБІГУ ПОВІЛЬНИХ ДВОСУГЛОБОВИХ РУХІВ

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор ,завідувач відділом фізіології рухів ,Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця Офіційні опоненти:

 • Ільїн Володимир Миколайович, доктор біологічних наук, професор, член-кор. Української академії наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного Університету фізичного виховання та спорту Електронна версія відгуку
 • Цимбалюк Ольга Володимирівна, доктор біологічних наук, доцент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Інститут високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

30 березня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Гончарова Сергія Вікторовича на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ МЕХАНІЗМИ ПОРУШЕННЯ ПРОТЕАСОМНОГО ПРОТЕОЛІЗУ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЇЇ КОРЕКЦІЇ

Науковий керівник: Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології

Офіційні опоненти:

 • Соловйов Анатолій Іванович , доктор медичних наук, професор, Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії Електронна версія відгуку
 • Талаєва Тетяна Володимирівна , доктор медичних наук, професор, Державна установа «Національний науковий центр "Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України», завідувач відділу фундаментальних досліджень Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

16 березня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Мись Лідії Анатоліївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Роль активації синтезу ендогенного сірководню у відновленні функціонального стану серцево-судинної системи у старих щурів

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, професор, доктор мед. наук, член-кор. НАН України, зав. відділом Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Офіційні опоненти:

 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин, ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Шатило Валерій Броніславович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Державної установи «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

9 лютого 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Панасюк Ольги Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Вплив складових фосфоліпідів на функціональний стан ендотелію і мітохондрій серця

Науковий керівник: Бондаренко Олександр Іванович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізіології кровообігу Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка ; Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

19 січня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Лапікової-Бригінської Тетяни Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Роль інсуліноподібного фактору росту 1 (IGF1) у молекулярно-генетичних механізмах розвитку гіпертрофії міокарда

Науковий керівник: Портниченко Алла Георгіївна, доктор медичних наук, завідувачка відділом гіпоксичних станів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Дроздовська Світлана Богданівна, доктор біологічних наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України, завідувач лабораторії стимуляції працездатності та адаптаційних реакцій у спорті вищих досягнень Науково-дослідного інституту Національного університету фізичного виховання і спорту України; Електронна версія відгуку
 • Лабунець Ірина Федорівна, доктор медичних наук, завідувачка лабораторії експериментального моделювання відділу клітинних та тканинних технологій, «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України». .Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

19 січня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Романовим Артуром Костянтиновичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Роль протон-чутливих іонних каналів у модуляції активності нейронних мереж гіпокампа щурів у нормі та за умов патологічної синхронізації

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Каспіржний Антон Володимирович, кандидат фіз.-мат. наук, доцент кафедри клінічних дисциплін ПЗВО Дніпровський Інститут медицини та громадського здоров’я.Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

17 листопада 2020 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/85606203359 Meeting ID: 856 0620 3359

Публічний захист дисертації Тельки Марії Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Зміни електричної активності культивованих нейронів ганглія трійчастого нерва при норадренергічній модуляції кальцієвих струмів

Науковий керівник: Федулова Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, зав. лабораторії синаптичної передачі Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Скок Марина Володимирівна, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, головний науковий співробітник Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України; Електронна версія відгуку
 • Ноздренко Дмитро Миколайович, канд.біол.наук., с.н.с., Київський національний ніверситет ім. Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут Біології та медицини», старший науковий співробітник НДЛ фізико-хімічної біології .Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

17 листопада 2020 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/85606203359 Meeting ID: 856 0620 3359

Публічний захист дисертації Яценко Катерини Валентинівни на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Механізми органічного ураження головного мозку і методи їх корекції

Науковий консультант: Скибо Галина Григоріївна, член-кореспондент НАН України, доктор мед. наук, професор, завідувач відділу цитології, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Офіційні опоненти:

 • Резніков Олександр Григорович, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», ; Електронна версія відгуку
 • Чайковський Юрій Богданович, член-кореспондент HAМH України, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця МОЗ України, .Електронна версія відгуку
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біол. наук, професор, завідувач відділу нейрохімії, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України ; Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

20 жовтня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Федорюком Михайлом Петровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Роль протон-чутливих іонних каналів в електричній активності гіпокампа та поведінці щурів у моделі індукованої епілепсії

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Крилова Вікторія Юріївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

20 жовтня 2020 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Боговиком Русланом Ігоровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Роль протеазаактивованих рецепторів першого типу у розвитку епілептичного статусу та його наслідків у щурів

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Берченко Ольга Григорівна, доктор біологічних наук, с.н.с, ДУ «Інститут неврології психіатрії та наркології НАМН України», зав. відділом нейрофізіології, імунології та біохімії; Електронна версія відгуку
 • Гурмач Василь Васильович, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник, Інститут високих технологій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

22 вересня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Шереметом Євгенієм Юрійовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Експресія та просторовий розподіл нейронного кальцієвого сенсорного білка гіпокальцину в субклітинних компартментах

Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Сиволоб Андрій Володимирович, доктор біологічних наук, професор кафедри загальної та медичної генетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

22 вересня 2020 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Агашковим Кирилом Сергійовичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Клітинні й мережеві механізми обробки ноцицептивних сигналів у спинному мозку та їх генно-інженерне модулювання як засіб терапії хронічного больового синдрому

Науковий керівник: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Білошицький Вадим Васильович, доктор медичних наук, заступник директора з наукової роботи ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України”; Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ “Інститут фармакології та токсикології НАМН України”; Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

30 червня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Грищенко Олексія Вадимовича на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Вплив мутацій кальційзв’язуючих білків та змін депо-залежного входу іонів кальцію на функціювання збудливих та незбудливих клітин

Науковий консультант: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Електронна версія відгуку.
 • Толстанова Ганна Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка науковою частиною КНУ імені Тараса Шевченка Електронна версія відгуку.
 • Панова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри патофізіології НМУ імені О.О. Богомольця Електронна версія відгуку.,

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

30 червня 2020 р. о 12:00

Публічний захист дисертації Лучкової Аліни Юріївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Роль сірководню (H2S) у регуляції кальцієвого гомеостазу та функцій мітохондрій серця дорослих і старих щурів

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, професор, доктор медичних наук, член-кор. НАН України, завідувач відділу фізіології кровообігу, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; Електронна версія відгуку.
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса Шевченка Електронна версія відгуку.
 • Натрус Лариса Валентинівна, доктор медичних наук, професор, директор НДІ експериментальної та клінічної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

09 липня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Копач Ольги Володимирівни на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Клітинні та молекулярні спінальні механізми ноцицепції як мішені для корегування хронічних больових синдромів

Науковий консультант: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сенсорної сигналізації, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Костерін Сергій Олексійович, , академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу біохімії м’язів (Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАН України) Електронна версія відгуку.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології та медицини” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Електронна версія відгуку.
 • Натрус Лариса Валентинівна,доктор медичних наук, професор, директор науково-дослідного інституту експериментальної та клінічної медицини (Національний мед. університет імені О.О. Богомольця) Електронна версія відгуку.,

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

09 липня 2020 р. о 12:00

Публічний захист дисертації Тимошенко Катериною Русланівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Структурно-функціональні перебудови мікрогемодинаміки при адаптації до фізичного навантаження

Науковий керівник: Розова Катерина Всеволодівна, доктор біол. наук, провідний науковий співробітник відділу гіпоксії , Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ. Офіційні опоненти:

 • Філіппов Михайло Михайлович, доктор біологічних наук, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України Електронна версія відгуку.
 • Асанов Ервін Османович, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів («Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»).Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

23 червня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Котик Оленою Адамівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Електрофізіологічні властивості катіонних каналів великої провідності та інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів ядерної мембрани кардіоміоцитів

Науковий керівник: Котлярова Анна-Малгожата Борисівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; Електронна версія відгуку.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЕлектронна версія відгуку.
 • Шатурський Олег Ярославович, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України Електронна версія відгуку .

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

23 червня 2020 р. о 12:00

Публічний захист дисертації Забенько Єлизаветою Юріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Морфофункціональні зміни в головному мозку мишей після повторюваної легкої черепно-мозкової травми та їх корекція корвітином

Науковий керівник: Півнева Тетяна Андріївна, доктор біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко. Електронна версія відгуку.
 • Медведєв Володимир Вікторович, доктор мед.наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

Шановні колеги! На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020 р. № 406 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та наказу директора Інституту фізіології ім. Богомольця № 39-к від 18 березня 2020 повідомляємо:

засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. Богомольця НАН України, призначене на 21 квітня 2020 року, переноситься. Захист перенесених у зв'язку з карантином дисертацій відбудеться 23 червня 2020 року.

21 квітня 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Котик Оленою Адамівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Електрофізіологічні властивості катіонних каналів великої провідності та інозитол-1,4,5-трифосфатних рецепторів ядерної мембрани кардіоміоцитів

Науковий керівник: Котлярова Анна-Малгожата Борисівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка; Електронна версія відгуку.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ “Інститут біології” Київський національний університет імені Тараса ШевченкаЕлектронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

21 квітня 2020 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Забенько Єлизаветою Юріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Морфофункціональні зміни в головному мозку мишей після повторюваної легкої черепно-мозкової травми та їх корекція корвітином

Науковий керівник: Півнева Тетяна Андріївна, доктор біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, м. Київ. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії, Київський національний університет імені Т.Г. Шевченко. Електронна версія відгуку.
 • Медведєв Володимир Вікторович, доктор мед.наук, доцент, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України, м. Київ.Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

4 лютого 2020 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Горячим Олексієм Володимировичем на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Патогенетичне обґрунтування та розробка технології катетерного лікування фібриляції передсердь в залежності від структурно-функціонального та електрофізіологічного ремоделювання лівого передсердя

Науковий консультант: Гоженко Анатолій Іванович, доктор мед. наук, професор, ДП «Український науково- дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, директор, м. Одеса. Офіційні опоненти:

 • Хара Марія Романівна, доктор мед. наук, професор кафедри патологічної фізіології, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» Електронна версія відгуку.
 • Резніков Олександр Григорович, доктор мед.наук, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації, м. Київ.Електронна версія відгуку.
 • Бородай Артем Олександрович, доктор мед.наук, старший науковий співробітник відділу аритмій серця, ДУ «Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска"» Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

19 грудня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Шаріповим Романом Рінатовичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Порушення кардіогемодинаміки при фокальній ішемії–реперфузії головного мозку та їх корекція

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, член-кор. НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. Богомольця. Офіційні опоненти:

 • Ткачук Світлана Сергіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» Електронна версія відгуку.
 • Шатило Валерій Броніславович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів, Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

15 жовтня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Чернобривцевим Олександром Петровичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Роль генетичного поліморфізму у розвитку ендотеліальної дисфункції при цукровому діабеті 2-го типу Науковий керівник: Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри патофізіології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця МОЗ Ураїни. Офіційні опоненти:

 • Савицький Іван Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології ім. В.В. Підвисоцького, ДВНЗ «Одеський національний медичний університет МОЗ України» Електронна версія відгуку.
 • Портніченко Алла Георгіївна, доктор медичних наук, ст. наук. співр., Міжнародний центр астрономічних та медико-екологічних досліджень НАН України, заст. директора з наук. роботи Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

15 жовтня 2019 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Ступчук Марією Сергіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварини. Вплив модуляторів сиртуїнів та наночастинок срібла на функціонування клітин яєчника Науковий керівник: Вознесенська Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Офіційні опоненти:

 • Співак Микола Якович, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу проблем інтерферону та імуномодуляторів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Електронна версія відгуку.
 • Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії імунології (ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України) Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

17 вересня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Шароповим Біжаном Рашидовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – Біофізика. Експресія та функція капсаїцинового рецептора TRPV1 у сечовому міхурі щура в нормі та при патології Науковий керівник: Шуба Ярослав Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
 • Шатурський Олег Ярославович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник,провідний науковий співробітник відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України. [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Shaturskyy.pdf Електронна версія відгуку].

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

11 червня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Савчук Оленою Іванівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Участь протеасомного протеолізу в ішемічному ушкодженні мозку Науковий консультант: Скибо Галина Григорівна, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Гарбузова Вікторія Юріївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії молекулярно-генетичних досліджень Сумського державного університету. Електронна версія відгуку.
 • Півень Оксана Олександрівна, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу генетики людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

11 червня 2019 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Портніченко Георгієм Володимировичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин. Участь стеролрегуляторних білків (SREBP) у регуляції морфофункціонального стану серцево-судинної системи гіпертензивних щурів при високохолестериновій дієті Науковий керівник: Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії, Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Електронна версія відгуку.
 • Ільїн Володимир Миколайович, доктор біологічних наук, професор,професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України. Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.

14 травня 2019 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Лушніковою Іриною Василівною на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Міжклітинні взаємодії та ендогенні механізми нейропротекції у гіпокампі при моделюванні ішемічного пошкодження

Науковий консультант: Скибо Галина Григорівна, член-кореспондент НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології та анатомії ННЦ «Інституту біології і медицини» Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Makarchuk.pdf Електронна версія відгуку].
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України Електронна версія відгуку.
 • Квітницька-Рижова Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії морфології та цитології ДУ «Інституту геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України Електронна версія відгуку.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту.


12 червня 2018 р. о 14.00 годині


Публічний захист дисертації Колесник Оксаною Павлівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02– біофізика.
“Регуляція короткотривалої пластичності ГАМК-ергічної синаптичної передачі між нейронами гіпокампа”
Науковий керівник: Федулова Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторією біофізики синаптичної передачі у відділі фізіології нейронних мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
Офіційні опоненти:

 • Говорун Дмитро Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України). Електронна версія відгуку.
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

12 червня 2018 р. о 16.00 годині


Публічний захист дисертації Струтинським Русланом Борисовичем на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
“Механізми кардіопротекторної дії активації SUR-рецепторів калієвих каналів”
Науковий консультант: Мойбенко Олексій Олексійович, академік НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
Офіційні опоненти:

 • Пархоменко Олександр Миколайович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідуючий відділом реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України». Електронна версія відгуку.
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та анатомії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
 • Тишкін Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

29 травня 2018 р. о 14.00

Публічний захист дисертації Кротовим Володимиром Вадимовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.
«Зміни функціювання нейронної мережі поверхневих пластин спинного мозку при хронічному болю різного ґенезу»
Науковий керівник:
Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
 • Єсилевський Семен Олександрович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України. Електронна версія відгуку.
 • Гергалова Галина Леонідівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

29 травня 2018 р. о 16.00


Публічний захист дисертації Жернокльов Уляною Олександрівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
«Сезонні відмінності реакції кісткової тканини на екзогенний мелатонін та нормобаричну гіпоксію саногенного рівня»
Науковий керівник:
Літовка Ірина Георгіївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології сполучної тканини Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри фізіології та анатомії Інституту біології та медицини Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка. Електронна версія відгуку.
 • Магомедов Олександр Магомедович, доктор біологічних наук, керівник лабораторії біохімії Інституту травматології та ортопедії НАМН України. Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

20 березня 2018 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Цупиковим Олегом Михайловичем на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Вплив трансплантації стовбурових клітин на процеси регенерації нервової тканини після ішемічного ушкодження головного мозку

Науковий консультант:

Скибо Галина Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Чайковський Юрій Богданович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Електронна версія відгуку.
 • Лісяний Микола Іванович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, керівник відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМНУ». Електронна версія відгуку.
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку.

Додатковим опонентом призначений:

 • Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, 14.03.04 – патологічна фізіологія, професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Електронна версія відгуку


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

13 лютого 2018 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Лінник Оксаною Олександрівною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Порушення мітохондріального апарату кардіоміоцитів при доксорубіцин-індукованому оксидативному стресі: механізми та корекція

Науковий керівник:

Маньковська Ірина Микитівна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу з вивчення гіпоксичних станів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Лановенко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії патофізіології крові ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» Електронна версія відгуку
 • Чекман Іван Сергійович, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН і НАМН України; заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри фармакології, клінічної фармакології ПНВЗ «Київський медичний університет УАНМ» Електронна версія відгуку
 • Нагорна Олена Олександрівна, кандидат медичних наук, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця МОЗ України, доцент кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

13 лютого 2018 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Срібною Валентиною Олександрівною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Розлад оваріальної функції в умовах експериментального імунокомплексного ушкодження

Науковий керівниик:

Янчій Роман Іванович, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Резніков Олександр Григорович, академік НМАН України, член-кореспондента HAH України, доктор медичних наук, професор, зав. відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка» НАМН України Електронна версія відгуку
 • Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

28 лютого 2017 о 14:00

Публічний захист дисертації Лісухою Любов'ю Михайлівною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

«Вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії на соматовегетативний статус дітей, які проживають на радіоактивно забруднених територіях»

Науковий керівник:

Березовський Вадим Якимович заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом клінічної патофізіології Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Абрамов Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри патологічної фізіології Запорізького державного медичного університету. Електронна версія відгуку
 • Логановський Костянтин Миколайович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом радіаційної психоневрології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

31.01.2017 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Драчуком Костянтином Олеговичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

«Роль сірководню в порушенні функцій серця і судин при старінні».

Науковий керівник:

Сагач Вадим Федорович, член-кор. НАНУ, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії Інституту фармакології та токсикології НАМН України. Електронна версія відгуку
 • Шатило Валерій Броніславович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Інституту геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

31.01.2017 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Малєєвою Галиною Василівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

«Модуляція функції та експресії гліцинових рецепторів у різних клітинних системах».

Науковий керівник:

 • Скибо Галина Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом цитології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 • Брежестовський Петер, доктор біологічних наук, професор, заслужений науковий директор (Institut de Neurosciences des Systèmes, Marseille, France).

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізіології людини та тварин. Електронна версія відгуку
 • Недзвецький Віктор Станіславович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики і біохімії (Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара). Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

15.11.2016 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Болговою Тетяною Вікторівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

«Структурно-динамічні та функціональні особливості мітохондрій легень і серця при різних режимах інтервальних гіпоксичних тренувань».

Науковий керівник: Маньковська Ірина Микитівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу по вивченню гіпоксичних станів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

Офіційні опоненти:

 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології» Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Абрамов Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор кафедри патофізіології Запорізього Медичного Університету. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

15.11.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Коченовим Артемом Веніаміновичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Збудливість гладеньком'язової клітини: вплив співвідношення іонотропних і метаботропних механізмів (модельні дослідження)».

Науковий керівник: Корогод Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, професор, завідувач Дніпропетровським відділенням міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, в.о. завідувача кафедри біофізики. Електронна версія відгуку
 • Філіпов Ігор Борисович, кандидат біологічних наук, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу нервово-м’язової фізіології. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

18.10.2016 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Єгоровою Оленою Володимирівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Високоафінна позитивна модуляція кальцієвих каналів P-типу агоністами μ-опіоїдних рецепторів».

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділом фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Мірошниченко Микола Степанович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії Інституту фармакології та токсикології НАМН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua


18.10.2016 р. о 16:00

Публічний захист дисертації Куликом В'ячеславом Борисовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

«Опіоїдергічна регуляція активності Р2Х3-рецепторів у нейронах спінальних гангліїв».

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділом фізико-хімічної біології клітинних мембран Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізіології людини та тварин. Електронна версія відгуку
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, завідувач відділу сигнальних систем клітини. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

27.09.2016 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Думанською Ганною Валентинівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Синаптична передача між гангліозними клітинами сітківки та нейронами colliculus superior в кокультурі в нормі та при гіпоксії»

Науковий керівник: Веселовський Микола Сергійович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології нейронних мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, завідувач відділом нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

21.06.2016 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Топол Інною Олександрівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.14 – патологічна фізіологія.

«Функціональний стан кишково-асоційованої лімфоїдної тканини щурів в умовах соціального стресу і при модуляції складу кишкової мікрофлори».

Науковий керівник: Камишний Олександр Михайлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри мікробіології, вірусології та імунології Запорізького державного медичного університету.

Офіційні опоненти:

 • Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. Електронна версія відгуку
 • Блашків Тарас Вірославович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.

21.06.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Болдирєвим Олексієм Ігоровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Експресія та функція низькопорогових кальцієвих каналів у таламусі та соматосенсорній корі головного мозку щурів в онтогенезі та в експериментальній моделі абсансної епілепсії».

Науковий керівник: Шуба Ярослав Михайлович, доктор біологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Міжнародного центру молекулярної фізіології НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри біофізики, ННЦ «Інститут біології» Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua.

07.06.2016 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Сухановою Христиною Юріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Механізми кальцієвої сигналізації в артеріальних гладеньком’язових клітинах при активації іонотропних пуринорецепторів»

Науковий керівник: Гордієнко Дмитро Валерійович, заслужений діяч науки і техніки України, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії молекулярної фармакології та біофізики клітинної сигналізації (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України).

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики (ННЦ «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка). Електронна версія відгуку
 • Кізуб Ігор Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу експериментальної терапії (ДУ «Інститут фармакології і токсикології№ НАМН України). Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua

07.06.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації Мальченко Ольгою Анатоліївною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

«Патогенетичне обґрунтування підходів до корекції пошкоджень тканин кінцівки при експериментальному реперфузійному синдромі»

Науковий керівник: доктор мед. наук, професор Кубишкін Анатолій Володимирович.

Офіційні опоненти:

 • Левашов Михайло Іванович, доктор мед. наук, професор, пров. наук. співробітник Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України. Електронна версія відгуку
 • Артеменко Михайло Олегович, кандидат мед. наук, наук. співробітник відділу хірургії магістральних судин Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця та на сайті www.biph.kiev.ua


17.05.2016 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації МАЙСТРЕНКО Анастасією Михайлівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

Участь гіпоксія-індукованого фактору в молекулярних механізмах нейропротекції клітин гіпокампа

Науковий керівник: Скибо Галина Григорівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Мінченко Олександр Григорович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України Електронна версія відгуку
 • Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України, завідувач лабораторії епігенетики. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці та на сайті Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

17.05.2016 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації ЗАБУГОЮ Оксаною Геннадіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

Вплив обмеження харчування в період розвитку на параметри життєздатності та тривалість життя Drosophila melanogaster.

Науковий керівник: Вайсерман Олександр Михайлович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ "Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України", завідувач лабораторії епігенетики

Офіційні опоненти:

 • Літовка Ірина Георгіївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник відділу клінічної патофізіології. Електронна версія відгуку
 • Козерецька Ірина Анатоліївна, доктор біологічних наук, доцент, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри загальної та молекулярної генетики Навчально-наукового центру "Інститут біології. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці та на сайті Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця


19.04.16 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Дроздовською Світланою Богданівною на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Фізіологічні та молекулярно-генетичні фактори фізичної працездатності у спорті

Наукові консультанти:

 • Ільїн Володимир Миколайович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри медико-біологічних дисциплін Національного університету фізичного виховання і спорту України
 • Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Коваленко Станіслав Олександрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького. Електронна версія відгуку
 • Гарбузова Вікторія Юріївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології і патофізіології з курсом медичної біології Сумського державного університету. Електронна версія відгуку
 • Коритко Зоряна Ігорівна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.


16.02.16 р. о 14:00

Публічний захист дисертації Ісаєвою Оленою Валентинівною на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Вплив епілептиформної активності на функціонування головного мозку щурів

Науковий консультант: Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, доктор біологічних наук, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку
 • Цимбалюк Віталій Іванович, академік АМН України, доктор медичних наук, професор, заступник директора Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова АМН України, завідувач кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця. Електронна версія відгуку
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.


17.11.2015 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Гончарової Катерини Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

Вплив екзокринної панкреатичної недостатності та її корекції на стан нейронів CA1 зони гіпокампа

Науковий керівник: Скибо Галина Григорівна, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, завідувач відділу цитології.

Офіційні опоненти:

 • Стеченко Людмила Олександрівна, доктор біологічних наук, професор Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця професор кафедри гістології і ембріології. Електронна версія відгуку
 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор Навчально-наукового центру “Інститут біології” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри фізіології людини і тварин. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

17.11.2015 р. о 16:00

1. Публічний захист дисертації Гур’янової Вероніки Леонідівни на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

МікроРНК-1 при експериментальній патології серця різного ґенезу

Науковий керівник: Досенко Віктор Євгенович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» НАМН України. Електронна версія відгуку
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» Електронна версія відгуку
 • ПІВЕНЬ Оксана Олександрівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу генетики людини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

22.09.2015 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації ЛИТВИНЕНКО Аліною Петрівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Cкоротливість міометрія матки при експериментальній імунокомплексемії та залізодефіцитній анемії у мишей».

Науковий керівник: Янчій Роман Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Резніков Олександр Григорович, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, завідувач відділу ендокринології, репродукції і адаптації ДУ «Інституту ендокринології і обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України». Електронна версія відгуку
 • Скрипнюк Зеновій Дмитрович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології, біофізики, медичної біології та біологічної хімії Київського медичного університету УАНМ. Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

22.09.2015 р. о 16:00

2. Публічний захист дисертації ПЛОТНІКОВОЮ Лідією Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Вплив парціального тиску кисню та донора сірководню на проліферацію соматичних клітин людини лінії 4BL».

Науковий керівник: Березовський Вадим Якимович, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділом клінічної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Мурадян Хачік Казарович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії фізіології ДУ «Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України». Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.


09.06.15 р. о 12:00

1. Публічний захист дисертації КРЯЧОК Тетяною Анатоліївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.04– патологічна фізіологія.

«Характер взаємозв’язку між патогенетичними факторами синдрому інсулінорезистентності в експериментальній моделі».

Науковий керівник: Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії патофізіологічних та цитологічних дослiджень відділу фундаментальних дослiджень ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

Офіційні опоненти:

 • Кульчицький Олег Костянтинович, доктор медичних наук, професор, зав. лабораторії регуляції метаболiзму, заступник директора з наукової роботи ДУ «Iнститут геронтологiї iменi Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.
 • Шейко Віталій Ілліч, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології людини Київський університет ім. Бориса Гринченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 14:00

2. Публічний захист дисертації КОНОНЕНКО Ольгою Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Молекулярна адаптація нейротрансмітерних систем мозку людини при алкоголізмі».

Наукові керівники:

 • Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 • Бакалкін Григорій Якович, кандидат біологічних наук, професор, керівник групи молекулярної нейропсихофармакології Університету м. Упсала, Швеція.

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, зав. відділу сигнальних систем клітини, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 16:00

3. Публічний захист дисертації ІВАНЧЕНКО Оленою Зенонівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Випереджаючі зміни Н-рефлексів м’язів гомілки людини при довільних рухах контралатеральної нижньої кінцівки».

Науковий керівник: Сливко Емануїл Ілліч, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти:

 • Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 • Родинський Олександр Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.25.11.2014 о 12:00

1. Публічний захист дисертації КОЧУБЕЄМ Сергієм Олександровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Механізми генерації синхронних коливань в мережах інтернейронів гіпокампа з шунтуючими ГАМКергічними синапсами. Модельні дослідження»

Науковий керівник: Савченко Леонід Петрович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії синаптичної візуалізації, Університетський коледж Лондона, Лондон, Великобританія Офіційні опоненти:

 • Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії молекулярної біофізики, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 • Філімонова Наталя Борисівна, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, ННЦ Інститут біології , Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

о 14:00

2. Публічний захист дисертації ДОВГАНЕМ Олександром Васильовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Молекулярні механізми кальцій-залежної сигналізації гіпокальцину в дендритному дереві нейронів гіпокампа щурів».

Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Кулагіна Ірина Борисовна, доктор біологічних наук, завідуюча кафедри Медико-біологічної фізики та інформатики ДЗ "Дніпропетровська медична академія".
 • Філоненко Валерій Вікторович, доктор медичних наук, завідувач відділу сигнальних систем клітини, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

о 16:00

3. Публічний захист дисертації РИБАЧУК Оксаною Андріївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Регенеративні ефекти при кокультивуванні стовбурових клітин різного ґенезу зі зрізами гіпокампа після киснево-глюкозної депривації».

Науковий керівник: Півнева Тетяна Андріївна, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. Кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Цимбалюк Віталій Іванович, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заступник директора ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.14.10.2014 о 14:00

1. Публічний захист дисертації Борисюк Анною Леонідівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика:

«Визначення параметрів кінетичних моделей іонних каналів з макроскопічних синаптичних струмів» ''Курсивний текст Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України.
 • Жолос Олександр Вікторович, професор, доктор біологічних наук, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.

14.10.2014 о 16:00

2. Публічний захист дисертації Опанасенко Ганною Валеріївною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія:

"Стрес-індуковані порушення транспорту кисню і киснезалежних процесів у тканинах пародонта та їх фармакологічна корекція"

Науковий керівник – Маньковська Ірина Микитівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу з вивчення гіпоксичнихстанів Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Горчакова Надія Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця.
 • Непорада Каріне Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної, біологічної та біоорганічної хімії ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» .

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.


16.09.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації БЛАШКІВИМ Тарасом Вірославовичем на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

«Регуляція репродуктивної функції: роль оксиду азоту в забезпеченні овуляції та імплантації»

Науковий консультант: Янчій Роман Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу імунофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою фізіології людини і тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Скрипнюк Зеновій Дмитрович – доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи ПВНЗ «Київський медичний університет УАНМ»
 • Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім.О.О. Богомольця НАНУ.

24.06.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації СЕМЕНИХІНОЮ Оленою Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин.

«Роль сірководню в регуляції тонусу гладеньких м’язів судин і кардіопротекторні механізми його дії»

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович, чл. – кор. НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Тарасова Катерина Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри фізіології НМУ ім. О.О. Богомольця.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.

22.04.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації ХОМУЛОЮ Євгеном Валерійовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Особливості функціонування потенціалкерованих кальцієвих каналів Т-типу та ванілоїдних рецепторів TRPV1 при різних типах периферичної діабетичної нейропатії у щурів»

Науковий керівник: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, заступник директора, завідувач лабораторії сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, професор, доктор біологічних наук, Навчально-науковий центр «Інститут біології», Київський національний університет ім. Т. Шевченка.
 • Соловйов Анатолій Іванович, професор, доктор медичних наук, завідувач відділу експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.


Публічний захист дисертації ЧЕРКАСОМ Володимиром Петровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

«Клітинна сигналізація гіпокальцину у нейронах гіпокампа»

Науковий керівник: Білан Павло Володимирович, доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної фізіології нервової системи, завідувач лабораторії молекулярної біофізики Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.

Офіційні опоненти:

 • Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, Міжнародний центр молекулярної фізіології НАН України.
 • Філоненко Валерій Вікторович, професор, доктор біологічних наук, завідувач відділу сигнальних систем клітини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.

25.02.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації ПОРТНИЧЕНКО Аллою Георгіївною на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія – на тему:

"Молекулярні механізми кардіопротекції при прекондиціюванні міокарда"

Науковий консультант: Мойбенко Олексій Олексійович, академік НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Колесник Юрій Михайлович, доктор медичних наук, професор, ректор, завідувач кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету
 • Соловйов Анатолій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу експериментальної терапії Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
 • Ігрунова Ксенія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач Центральної науково-дослідної лабораторії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

14.01.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації ГОРКОВЕНКОМ Андрієм Васильовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Дослідження нелінійної динаміки передачі сигналів в системі мотонейрони-м’яз"

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Мірошниченко Микола Степанович, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор, кафедра біофізики КНУ ім. Тараса Шевченка
 • Сливко Еммануїл Ілліч, доктор медичних наук, завідувач кафедрою медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізький державний медичний університет

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця


Публічний захист дисертації СТРОЄМ Дмитром Олександровичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія - на тему:

"Комплексний аналіз асоціації генетичних факторів із ризиком розвитку серцево-судинної патології".

Наукові керівники:

 • Мойбенко Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
 • Настенко Євген Арнольдович, доктор біологічних наук, завідувач відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України

Офіційні опоненти:

 • Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» Академії медичних наук України
 • Россоха Зоя Іванівна, кандидат медичних наук, директор Державного закладу «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

10.12.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації КУЗЬМЕНКО Марією Олексіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Системні та молекулярно-генетичні механізми ремоделювання серця та його експериментальна терапія за допомогою біофлавоноїдів".

Науковий керівник: Мойбенко Олексій Олексійович, академік НАН України, завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ.

Офіційні опоненти:

 • Лановенко Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач лабораторії патофізіології крові Державної установи «Інститут гематології та трансфузіології НАМН»,
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізіології кровообігу НДІ фізіології імені академіка Петра Богача ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

12.11.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації МЕЛЬНИКОМ Ігорем Васильовичем на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Електрична активність вторинних сенсорних нейронів больової чутливості в спинному мозку: механізми та регуляція"

Науковий консультант:

 • Костюк Платон Григорович , академік НАН України та АМН України.
 • Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ

Офіційні опоненти:

 • Федірко Наталія Вікторівна, доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету ім. Івана Франка.
 • Корогод Сергій Михайлович, професор, доктор біологічних наук, завідувач Дніпропетровсь-кого відділення Міжнародного центру молекулярної фізіології НАНУ.
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ “Інститут біології” Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця

08.10.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації ЗАМОРСЬКОЮ Тетяною Михайлівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за. спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Дослідження впливу екзогенного мелатоніну та зміненого парціального тиску кисню на показники ремоделювання кісткової тканини".

Науковий керівник: Березовський Вадим Якимович, заслужений діяч науки і техніки України, професор, доктор медичних наук, завідувач відділом клінічної патофізіології (Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри фізіологія людини і тварин Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Навчально-науковий центр «Інститут біології»
 • Магомедов Олександр Магомедович, професор, доктор біологічних наук, керівник лабораторії біохімії Інституту травматології та ортопедії НАМН
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

Публічний захист дисертації НОВОСЬОЛОВОЮ Наталією Сергіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему:
"Десенситизація Р2Х3 рецепторів: залежність від структури рецептора та фармакологічна чутливість".

Науковий керівник:

 • Кришталь Олег Олександрович, академік НАН України, доктор біологічних наук, директор інституту (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця)
 • Гініатуллін Рашид Асхатович, професор, доктор медичних наук, завідувач лабораторії клітинної біології (Інститут молекулярних наук ім. А.І. Віртанена, Куопіо, Фінляндія)

Офіційні опоненти:

 • Тишкін Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу експериментальної терапії Державна Установа «Інститут Фармакології і Токсикології НАМН України»
 • Мірошниченко Микола Степанович, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології», Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

10.09.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації ШИПШИНОЮ Марією Сергіївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за. спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему: "Властивості нейропередачі в синапсах первинних аферентних нейронів на нейронах дорсальних рогів спинного мозку щурів у кокультурі".

Науковий керівник: Веселовський Микола Сергійович, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу фізіології нейронних мереж Інституту фізіології (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Романенко Олександр Вікторович, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою біології НМУ ім. О.О. Богомольця
 • Ямінський Юрій Ярославович, доктор медичних наук, науковий співробітник, лікар-нейрохірург відділення відновлюваної нейрохірургії ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова» АМН України
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

Публічний захист дисертації КУЗНЕЦОВИМ Кирилом Ігоровичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему: "Модуляція Kv3 каналами тонічної імпульсації та динаміки внутрішньоклітинного кальцію в гангліозних клітинах сітківки ока щура".

Науковий керівник: Федулова Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, зав. лабораторією біофізики синаптичної передачі відділу фізіології нейронних мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Говорун Дмитро Миколайович, член-кор. НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 • Жолос О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

11.06.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Жуковської Анни Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за. спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія - на тему:

"Вплив модифікації жирнокислотного складу клітинних мембран на механізми порушення функції серця при експериментальному цукровому діабеті".

Науковий керівник: Мойбенко Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Талаєва Тетяна Володимирівна, доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патофізіології (Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеска» АМН України)
 • Приступюк Олександр Максимович, кандидат мед. наук, доцент кафедри ендокринології (Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця).
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

Публічний захист дисертації Вятченко-Карпінського В’ячеслава Юрійовича на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему: "Модуляція функціонування Р2Х3-рецепторів аналогами діаденозинових поліфосфатів в сенсорних нейронах щурів при больових синдромах".

Науковий керівник: Войтенко Нана Володимирівна, доктор біол. наук, завідувач лабораторії сенсорної сигналізації відділу загальної фізіології нервової системи (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

 • Жолос О.В., доктор біологічних наук, професор кафедри біофізики ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Соловйов А.І., доктор медичних наук, професор, зав. відділом, ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМНУ»
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

21.05.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ Тетяни Юріївни на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

" Функціонування органів репродуктивної системи в умовах експериментального імунного ушкодження яєчників ".

Науковий консультант:
Янчій Роман Іванович – доктор біол. наук, професор, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедрою фізіології людини і тварин Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка
 • Носенко Надія Дмитрівна, доктор біологічних наук, завідувач лабораторії нейрогормональної регуляції репродукції і адаптації Інституту ендокринології та обміну речовин АМН України
 • Чернишов Віктор Павлович, доктор медичних наук, завідувач лабораторії імунології НДІ педіатрії акушерства і гінекології АМН України
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

23.04.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Кулагіної Ірини Борисівни на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика - на тему:

" Структурно-залежні особливості просторово-часової картини авторитмічної активності нейронів ".

Науковий консультант:
Корогод Сергій Михайлович – доктор біол. наук, професор, завідувач Дніпропетровским відділенням МЦМФ НАНУ

Офіційні опоненти:

 • Веселовський Микола Сергійович, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач Відділу нервових мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
 • Говорун Дмитро Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної біофізики, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України
 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біофізики Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

02.04.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Дорофеєвої Наталі Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія - на тему:

" Роль сірководню в зміні функціонування серця гіпертензивних тварин ".

Науковий керівник: Сагач Вадим Федорович –чл.-кор. НАН України,
доктор мед. наук, професор, завідувач відділу фізіології кровообігу, Інститут фізіології ім.. Богомольця НАНУ

Офіційні опоненти:
Талаєва Т.В., доктор мед. наук, професор, завідувач відділу патофізіології, Інститут кардіології ім. М. Д. Стражеско АМН України
Кришталь М.В., доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри патофізіології, Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

05.03.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Фучко Оксаною Любомирівною на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04. - патологічна фізіологія - на тему:

"ДОСЛІДЖЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ ФУНКЦІЯМИ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ ТА ПЕЧІНКИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ БАЛЬНЕОТЕРАПІЇ МІНЕРАЛЬНОЮ ВОДОЮ «НАФТУСЯ»".

Науковий керівник: д.м.н., професор Івасівка Степан Васильович,
Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, провідний науковий співробітник лабораторії експериментальної бальнеології

Офіційні опоненти:
д.м.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України Талько Вікторія Василівна,
ДУ „Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”, директор Інституту експериментальної радіології

д.б.н., доктор біологічних наук, професор Янчій Роман Іванович, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, завідувач відділу імунології і цитотоксичних сироваток

05.02.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Розовою Катериною Всеволодівною на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини та тварин - на тему:

"Структурні та функціональні зміни біологічних бар’єрів і мітохондріального апарату легень і серця та їх роль у забезпеченні організму киснем при гіпоксії та стресі".

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця.
Науковий консультант: д.б.н., професор Маньковська І.М., Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ.

Офіційні опоненти:
д.м.н., проф.Березовський В.Я., Інститут фізіології ім. Богомольця НАНУ
д.б.н., Лябах К.Г., Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ

д.б.н., проф. Квітницька-Рижова Т.Ю., ДУ „Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України”

15.01.2013 о 14:00

Публічний захист дисертації Мазниченком Андрієм Володимировичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 - фізіологія людини та тварин - на тему:

"Зміни активності в нейронних мережах спинного мозку при розвитку втоми та запаленні скелетних м'язів".

Науковий керівник: д.б.н., професор Костюков О.І.

Офіційні опоненти:
д.б.н., проф. Федулова С.А., Міжнародний центр молекулярної фізіології НАНУ, пров. н.с.
д.б.н., Півнева Т.А., Інститут фізіології НАНУ, пров. н.с.

к.б.н., Ноздренко Д. М., с.н.с. НД Сектору біофізики відділення експериментальної біології ННЦ Інститут біології, КНУ ім. Тараса Шевченка
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії