Спеціалізована вчена рада

Інститут Фізіології ім. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 – Біофізика (біологічні науки), 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки), 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні та біологічні науки) - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та працює згідно з Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім.. Богомольця НАН України (ІФБ НАНУ) та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Зміст

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

Попередні події ►

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Березовський Вадим Акимович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
6 Білан Павло Володимирович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
7 Василенко Дмитро Артурович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Войтенко Нана Володимирівна Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
9 Досенко Віктор Євгенович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Корогод Сергій Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
12 Костюков Олександр Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Кришталь Микола Васильович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
14 Левашов Михайло Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
15 Магура Ігор Сильвестрович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
16 Макарчук Микола Юхимович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
17 Маньковська Ірина Микитівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
18 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, мед.
19 Скибо Галина Григорівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
20 Соловйов Анатолій Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
21 Шаповал Людмила Миколаївна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
22 Шейко Віталій Ілліч Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія, біол.
23 Шуба Ярослав Михайлович Д.б.н., 03.00.02, патологічна фізіологія, біол.
24 Янчій Роман Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: lop@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії