Спеціалізована вчена рада

Інститут Фізіології ім. Богомольця
Версія від 14:57, 13 листопада 2017; Lop (Обговореннявнесок)
(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

12 червня 2018 р. о 14.00 годині


Публічний захист дисертації Колесник Оксаною Павлівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02– біофізика.
“Регуляція короткотривалої пластичності ГАМК-ергічної синаптичної передачі між нейронами гіпокампа”
Науковий керівник: Федулова Світлана Анатоліївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторією біофізики синаптичної передачі у відділі фізіології нейронних мереж Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
Офіційні опоненти:

 • Говорун Дмитро Миколайович, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України). Електронна версія відгуку.
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

12 червня 2018 р. о 16.00 годині


Публічний захист дисертації Струтинським Русланом Борисовичем на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
“Механізми кардіопротекторної дії активації SUR-рецепторів калієвих каналів”
Науковий консультант: Мойбенко Олексій Олексійович, академік НАН України, доктор медичних наук, професор, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
Офіційні опоненти:

 • Пархоменко Олександр Миколайович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідуючий відділом реанімації та інтенсивної терапії ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України». Електронна версія відгуку.
 • Янчук Петро Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології та анатомії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
 • Тишкін Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, головний науковий співробітник відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України». Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

29 травня 2018 р. о 14.00

Публічний захист дисертації Кротовим Володимиром Вадимовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.
«Зміни функціювання нейронної мережі поверхневих пластин спинного мозку при хронічному болю різного ґенезу»
Науковий керівник:
Войтенко Нана Володимирівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини» КНУ ім. Тараса Шевченка. Електронна версія відгуку.
 • Єсилевський Семен Олександрович, доктор фізико-математичних наук, провідний науковий співробітник відділу фізики біологічних систем Інституту фізики НАН України. Електронна версія відгуку.
 • Гергалова Галина Леонідівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу імунології Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

29 травня 2018 р. о 16.00


Публічний захист дисертації Жернокльов Уляною Олександрівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.
«Сезонні відмінності реакції кісткової тканини на екзогенний мелатонін та нормобаричну гіпоксію саногенного рівня»
Науковий керівник:
Літовка Ірина Георгіївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу клінічної фізіології сполучної тканини Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України
Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, академік АН ВШ України, завідувач кафедри фізіології та анатомії Інституту біології та медицини Київського Національного Університету ім. Т.Г. Шевченка. Електронна версія відгуку.
 • Магомедов Олександр Магомедович, доктор біологічних наук, керівник лабораторії біохімії Інституту травматології та ортопедії НАМН України. Електронна версія відгуку.


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту

20 березня 2018 р. о 14:00

1. Публічний захист дисертації Цупиковим Олегом Михайловичем на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

Вплив трансплантації стовбурових клітин на процеси регенерації нервової тканини після ішемічного ушкодження головного мозку

Науковий консультант:

Скибо Галина Григорівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу цитології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України

Офіційні опоненти:

 • Чайковський Юрій Богданович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця МОЗ України. Електронна версія відгуку.
 • Лісяний Микола Іванович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, керівник відділу нейроімунології ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМНУ». Електронна версія відгуку.
 • Борисова Тетяна Олександрівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Електронна версія відгуку.

Додатковим опонентом призначений:

 • Зябліцев Сергій Володимирович, доктор медичних наук, 14.03.04 – патологічна фізіологія, професор, Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, завідувач відділу патофізіології, ендокринології та трансплантології Електронна версія відгуку


З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті Інституту


Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: zaxist@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії