UPS:Рада товариства

Інститут Фізіології ім. Богомольця
(Перенаправлено з Rada)
Перейти до: навігація, пошук

Президія Центральної Ради

Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка

Затверджено на 18-му з’їзді Українського фізіологічного товариства,Одеса, 2010 року


Президент

Віце-президенти

Генеральний Секретар

СКЛАД РАДИ

 1. Проф. ВАДЗЮК Степан Несторович,Тернопільський медичний університет тел. 0352229641
 2. Проф. ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця, nana@biph.kiev.ua
 3. Проф. ВОРОНИЧ-СЕМЧЕНКО Наталія Миколаївна, Івано-Франківський Національний Медичний Університет
 4. Чл.кор. АМНУ ГЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович, Львівський національний медичний університет gzhegotsky@meduniv.lviv.ua
 5. Проф. КАРПОВСЬКИЙ Валентин Іванович Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
 6. Акад.НАНУ КРИШТАЛЬ Олег Олександрович, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця krishtal@biph.kiev.ua
 7. Проф. КУЩ Оксана Георгіївна, Запорізький державний медичний університет тел.: (061) 239-89-51
 8. Проф. ЛИЗОГУБ Володимир Сергійович, Навчально-науковий інститут фізичної культури, спорту і здоров’я
 9. Проф. ЛУК'ЯНЕЦЬ Олена Олександрівна, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця, Київ elena@biph.kiev.ua
 10. Проф. МАКАРЧУК Микола Юхимович Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ mykola.makarchuk@gmail.com
 11. проф. МІЩЕНКО Ігор Віталійович, зав. кафедрою Української медичної стоматологічної академії Полтава, вул. Шевченка
 12. Акад. АМНУ МОРОЗ Василь Максимович, Вінницький національний медичний університет foredean@vsmu.vinnica.ua
 13. Проф. РОДИНСЬКИЙ Олександр Георгійович, Дніпропетровська державна медична академія nphys@dsma.dp.ua
 14. Член-кор.НАНУ САГАЧ Вадим Федорович, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця, Київ vsagach@biph.kiev.ua
 15. Проф. ТКАЧУК Світлана Сергіївна, Буковинський державний медичний університет bma@msa.cv.ua
 16. Проф. ТРОКОЗ Віктор Олександрович, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
 17. Проф. ФЕКЕТА Володимир Петрович, Ужгородський державний університет vfeketa@gmail.com
 18. проф. ФЕДОРУК Ростислав Степанович,Інститут біології тварин , Львів inenbiol@mail.lviv.ua
 19. Проф. ШАНДРА Олексій Антонович, Одеський державний медичний університет shandra@odesa.net


Члени ревізійної комісії

 1. проф. ЛИЗОГУБ Володимир Сергійович, НДІ Черкаського національного університету v_lizogub@ukr.net
 2. Проф. ЯНЧУК Петро Іванович, Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ yanchuk49@ukr.net
 3. Проф. МІЩЕНКО Ігор Віталійович, Українська медична стоматологічна академія, Полтава

СПИСОК КЕРІВНИКІВ ВІДДІЛЕНЬ ТОВАРИСТВА

 1. Проф. АТАМАН Олександр Васильович, кафедра фізіології і патофізіології Сумського державного університету, ataman@med.sumdu.edu.ua
 2. Проф. ВАДЗЮК Степан Несторович, зав. кафедрою нормальної фізіології Тернопільського медичного університету. 46001 Тернопіль, пл.Свободи, Тел. 8 035 22 29641, vadzyuk@tdmu.edu.ua
 3. Доц.ГАСЮК Олена Миколаївна, державний університет, , каф.фізіології людини і тварин, Херсон 73000, вул.. 40річчя Жовтня, 27, р.тел. 052 326774; Gasuk@ksu.kherson.ua
 4. Член-кор. НАМН України. ГЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович, перший проректор Львівського медичного університету. 79010 Львів, вул.Пекарська, Тел. 8 032 2726562 gzhegotsky@meduniv.lviv.ua
 5. Проф. ВОРОНИЧ-СЕМЧЕНКО Наталія Миколаївна, кафедра нормальної фізіології Івано-Франківського медичного університету. 76000 Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2.
 6. Проф. КОЦАН Ігор Ярославович, зав.кафедрою анатомії і фізіології, ректор Східноєвропейського державного університету. 43025, Луцьк, проспект Волі, 8. Тел. 03322 49947; 31282
 7. проф. ЛИЗОГУБ Володимир Сергійович, НДІ фізіології Черкаського національного університету, 18031 Черкаси, б. Шевченка, 81 v_lizogub@ukr.net
 8. Проф. МІЩЕНКО Ігор Віталійович, зав. кафедрою Української медичної стоматологічної академії 36024 Полтава, вул. Шевченка, 23. umsa_mischenko@mail.ru
 9. акад. МОРОЗ Василь Максимович, член-кор АМН, професор, зав кафедри нормальної фізіології, ректор Вінницького медичного університету. 21018 Вінниця, вул. Пирогова, 54. Тел. 8 0432 326812 e-mail: foredean@vsmu.vinnica.ua
 10. Проф. РОДИНСЬКИЙ Олександр Георгієвич, зав. кафедрою нормальної фізіології Дніпропетровської медичної академії. 49600 Дніпропетровськ, вул.Севастопольська, 19. nphys@dsma.dp.ua
 11. Доц. РОМАНЮК Володимир Леонтійович, зав. лаб. психофізіології та клінічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, Рівне 33028, вул. Князя Володимира 16/18, psuhologia@gmail.com
 12. Член-корр САГАЧ Вадим Федорович, зав. відділом фізіології кровообігу Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця, 01024 Київ, вул.Богомольця, 4. vsagach@biph.kiev.ua (044 2536372)
 13. проф.ТКАЧУК Світлана Сергіївна, зав кафедрою нормальної фізіології Буковинської медичної академії. 58000 Чернівці, вул.Богомольця, 2. Тел. 8 037 22 26729 (Факс 0372 553754), bma@msa.cv.ua
 14. Проф. КУЩ Оксана Георгіївна, зав. кафедрою нормальної фізіології Запорізького медичного університету. 69074 Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.
 15. Проф. ФЕКЕТА Володимир Петрович, зав. кафедрою нормальної і патологічної фізіології Ужгородського університету. 294000 Ужгород, пл. Народна,1. Тел. 03122 14280 vfeketa@gmail.com
 16. Проф. ДАНЧУК В’ячеслав Володимирович Подільський державний агро-технічний університет, Каменець-Подільськ

РІШЕННЯ

20-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченого 95-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка (Київ, 27-30 травня 2019 року)

20-й з’їзд Українського фізіологічного товариства відбувся 27-30 травня 2019 року на базі інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та та Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП). У роботі з'їзду взяли участь біля 200 вчених: академіки і члени-кореспонденти НАН України та УААН, професори, доктори та кандидати наук, а також велика кількістьмолодих вчених. У пленарних та секційних доповідях учасників з’їзду були представлені досягнення сучасної української та світової фізіології, тенденції та перспективи розвитку найбільш актуальних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень, сформульовано завдання щодо подальшої інтеграції українських учених в європейську та світову фізіологічну спільноту, наголошено на необхідності приділяти більшу увагу талановитій студентській і науковій молоді. Активно обговорювалося питання щодо зміцнення міжнародних контактів Товариства, участі вчених-фізіологів у міжнародних конференціях, з'їздах, школах і семінарах, які присвячені актуальним проблемам фізіології. Наголошувалося на посиленні зв’язків із суміжними дисциплінами: молекулярною, та клітинною, біологією, біохімією, біофізикою, молекулярною генетикою та нанотехнолологією. Особливо важливим вважається поглиблення зв’язку між наукою та освітою, для підготовки високоякісної української еліти. Було проведено на круглому столі «Перспективи використання клітинних ліній в наукових дослідженнях». Дискутувалися найактуальніші питання викладання фізіологічної науки, зокрема у рамка з’їзду було проведено засідання завідуючих кафедрами фізіології медичних вузів. На з’їзді, зверталася увага учасників на низку невирішених питань, які потребують систематичної уваги з боку Президії Товариства та керівників обласних відділень. Зокрема, необхідно шукати нові, адекватні сучасним умовам форми наукової та науково- організаційної роботи і співпраці, ефективніше залучати до досліджень талановиту молодь, постійно розширювати міжнародні наукові контакти. На всіх рівнях – від Президії до наукових і навчальних установ – вкрай важливо пожвавити діяльність, спрямовану на залучення додаткових коштів від спонсорів, за вітчизняними та міжнародними науковими проектами та грантами. Це дасть можливість поновити парк застарілого лабораторного обладнання, поліпшити матеріальне забезпечення вчених. Розглянувши та проаналізувавши організаційні питання та найактуальніші питання сучасної фізіологічної науки, 20-й з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю постановляє: 1. Вважати організаційну роботу Центральної Ради Українського фізіологічного товариства в звітний період задовільною. 2. Вважати, що за звітний період фізіологічна наука в Україні досягла певних успіхів, незважаючи на складну політичну і економічну ситуацію в країні. 3, Вважати, що у звітний період членами Українського фізіологічного товариства проведено великий обсяг наукових досліджень, частина яких є пріоритетними, виконаними на високому методичному рівні. 5. Відмітити високий рівень наукових доповідей молодих науковців преміями Товариства. 6. Вважати доцільним продовжити вдосконалення шляхів координації наукових фізіологічних досліджень в різних установах України 7. Зобов’язати керівників відділень Товариства надавати звіти про проведену роботу і членські внески до кінця звітного року без додаткових нагадувань. 8. Встановити новий порядок сплати членський внесків: величина членського внеску дійсному члену товариства – 150 грн. на рік, а молодим вченим (до 35 років включно) – 100 грн на рік. 9. Винести подяку Організаційному Комітету з’їзду: співробітникам інституту фізіології ім. Богомольця, серед яких – директор академік Кришталь, заступник директора академік Веселовський, науковий секретар з’їзду - професор Лук’янець О.О., заст дир. Максимюк О.П., а також наукові співробітники та аспіранти інституту: Ченцова І.І., Іванова С. Ю., Горбаченко В.А., Пурнинь О. Е., Яворський В.А., Дромарецький А. В., Шеремет Є.Ю., Дробна О.Л., Розумна Н., Ганжа В.В., Рихальський О., Коп’як Б. З боку НУБіП науково-педагогічним працівникам факультету ветеринарної медицини були співорганізаторами та активними учасниками з’їзду.- ректор університету, професор Ніколаєнко С. М., професори Томчук В. А., Карповський В. І., Трокоз В. О. Професори Мазуркевич А. Й., Хомич В. Т., Малюк М. О., доценти Кладницька Л. В., Журенко О. В., Данілов В. Б, Мазуркевич Т. А., Ковпак В. В., Криворучко Д. І., Харкевич Ю. О., Стегней Ж. Г., старший викладач Журенко В. В., аспіранти Студенок А. А. і Шнуренко Е. О. . 10. Затвердити новий склад Центральної Ради Українського фізіологічного товариства. 11. Провести наступний з’їзд Українського фізіологічного товариства у 2023 році у м. Тернопіль.

Деталі проведення з'їзду


Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії