Прикріплення

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Прикріплення для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою

Прикріплення до відділів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України на безкоштовній основі відбувається два рази на рік з 1 вересня до 1 жовтня і з 1 січня до 1 лютого. Право на безкоштовне прикріплення до відділів Інституту мають співробітники Інституту, які здобули освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність, працюють в Інституті за основним місцем роботи та мають не менше двох публікацій (Правила та процедура прикріплення здобувачів в Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Перелік документів, які необхідно подати для прикріплення до відділу для написання дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії:

 • Заява про прикріплення на ім'я Голови вченої ради Інституту (приклад оформлення заяви)
 • Протокол відділу, до якого має намір бути прикріпленим здобувач, з рекомендацією відділу ( приклад оформлення витягу з протоколу засідання відділу);
 • Витяг з протоколу Вченої ради Інституту про прикріплення (готує Вчений секретар)
 • Дослідницька пропозиція (‎ зразок);
 • Копія документу, що посвідчує особу;
 • Копія диплома магістра (ОКР спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації). Диплом, виданий іноземним закладом вищої освіти, приймається за умови його визнання рішенням Вченої ради Інституту;
 • Довідка з основного місця роботи;
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (не менше двох) (приклад оформлення);
 • Згода на збір та обробку персональних даних (приклад згоди);
 • Документ, що посвідчує особу, та диплом про вищу освіту пред'являються здобувачем особисто;
 • Картонна (біла) папка - формату А4 для формування справи.
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії