Ukrainian Society for Pathophysiology (USP)

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук
Емблема НТПУ

АКТУАЛЬНІ НОВИНИ

Зміст

Про товариство

Наукове товариство патофізіологів України є всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує на добровільних засадах працівників, які беруть участь у науково-дослідницькій, педагогічній та практичній діяльності у галузі патофізіології та суміжних дисциплін для реалізації мети і завдань, передбачених Статутом.

Українське товариство патофізіологів у складі об’єднаного товариства патофізіологів і патологоанатомів організовано в 1949 році. У 1954 році товариство патофізіологів виділилось у самостійну організацію, яку очолив академік АН УРСР Ростислав Євгенович Кавецький. У 1958-1966 рр. головою товариства був академік АМН СРСР Микола Миколайович Сиротинін, науковим секретарем — ст.н.с. Олександр Павлович Морозов. У 1966 по 1991 рік науково-медичне товариство очолював чл.-кор. АМН СРСР Микола Никифорович Зайко. Науковими секретарями були: у 1966-1979 рр. — Юрій Вікторович Биць; у 1979-1993 рр. — Олександр Васильович Атаман. У 1992-1993 рр. обов’язки голови товариства виконував Юрій Вікторович Биць. У 1992 році на Науковій конференції „Фундаментальні механізми розвитку патологічних процесів”, що проходила 23-25 вересня у м. Дніпропетровську, головою Науково-медичного товариства патофізіологів України обраний академік АН України О.О. Мойбенко, у 1993 році головним ученим секретарем обрана ст.н.с, к.б.н Павлович Світлана Іванівна, які виконують ці обов’язки по теперішній час.

На сьогодні близько 300 науковців є членами Наукового товариства патофізіологів України.

Мета

Метою діяльності Товариства є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів патофізіологів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики в галузі патофізіології.

Основні завдання

Основні завдання товариства: Задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів; Сприяння науковій розробці питань теорії медицини і практики охорони здоров’я в галузі патофізіології та суміжних дисциплін; Сприяння підвищенню кваліфікації медичних працівників, розширенню і поглибленню їх фахових знань; Пропаганда в установленому порядку досягнень науки та пріоритетних напрямків наукових досліджень в галузі патофізіології суміжних спеціальностей; Сприяння у становленні та розвитку міжнародних наукових зв’язків.

Статут НТПУ

Статут НТПУ

Керівництво НТПУ

Президент академік НАНУ МОЙБЕНКО Олексій Олексійович (+38044) 253-61-51, 256-24-79

moibenko@biph.kiev.ua

Заступник президента НТПУ академік НАМНУ, чл.-кор. НАНУ РЕЗНІКОВ Олександр Григорович (+38044) 432-86-55

reznikov39@gmail.com

Заступник президента НТПУ д.м.н., проф. КОЛЕСНИК Юрій Михайлович (+380612) 34-35-61

kolesnik@zsmu.zp.ua

Заступник президента НТПУ д.м.н., проф. КУБИШКІН Анатолій Володимирович (+380652) 29-49-40

anatoly_diltek@mail.ru

Заступник президента НТПУ чл.-кор. НАМНУ ЄЛЬСЬКИЙ Віктор Миколайович (+38062) 385-95-23

victor.jelski@dsmu.edu.ua

Науковий секретар ст.н.с. ПАВЛОВИЧ Світлана Іванівна (+38044) 256-24-89

spavl@biph.kiev.ua

Факс: (+38044) 2562000

Правління НТПУ

Правління Наукового товариства патофізіологів України

 • Абрамов Андрій Володимирович
 • Атаман Олександр Васильович
 • Бондаренко Юрій Іванович
 • Гоженко Анатолій Іванович
 • Горбань Владислав Олександрович
 • Досенко Віктор Євгенович
 • Єльський Віктор Миколайович
 • Заяць Любомир Мирославович
 • Зінкович Ігор Іванович
 • Казимірко Ніла Казимирівна
 • Клименко Микола Олексійович
 • Колесник Юрій Михайлович
 • Кононенко Надія Миколаївна
 • Костенко Віталій Олександрович
 • Кришталь Микола Васильович
 • Кубишкін Анатолій Володимирович
 • Маньковська Ірина Микитівна
 • Міхньов Володимир Анатолійович
 • Мислицький Валентин Францович
 • Мойбенко Олексій Олексійович
 • Павлович Світлана Іванівна
 • Пустовойт Михайло Михайлович
 • Регеда Михайло Степанович
 • Резніков Олександр Григорович
 • Рикало Надія Анатоліївна
 • Роговий Юрій Євгенович
 • Сагач Вадим Федорович
 • Ткачук Світлана Сергіївна
 • Тронько Микола Дмитрович
 • Чоп'як Валентина Володимирівна

Почесні члени Правління НТПУ:

 • Березнякова Алла Іллівна
 • Курпіш Мацей (Польща)
 • Макулькін Руслан Федорович
 • Навасардзян Грізельда Асатурівна (Вірменія)
 • Осаму Мацуо (Японія)
 • Пішак Василь Павлович
 • Скибо Галина Григорівна
 • Сукманський Олег Іванович
 • Хара Марія Романівна
 • Харченко Володимир Захарович
 • Чурілов Леонід Павлович (Росія)

Ревізійна комісія Правління НТПУ

 • Абрамов Андрій Володимирович
 • Маньковська Ірина Микитівна
 • Французова Стела Борисівна

Президія Правління

Прізвище, ім'я,

по батькові

Посада Місце роботи
Бутенко Генадій Михайлович Директор ДУ "Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМНУ",

зав. лаб. патофізіології та імунології ДУ "Інститут геронтології НАМНУ".

04114 м. Київ, вул. Вишгородська 67,

Інститут геронтології АМНУ тел. сл. 432-99-83

Кришталь Микола Васильович Зав. кафедрою патофізіології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 03064 . Київ, пр. Перемоги 34,

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця тел. сл. 441-49-27

Мойбенко Олексій Олексійович Президент НТПУ

Зав. відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ

01024 м. Київ, вул. Богомольця 4,

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ тел.сл. 253-61-51, 256-24-79

Павлович Світлана Іванівна Науковий секретар НТПУ

ст.н.сп. відділу імунології та цитотоксичних сироваток Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ

01024 м. Київ, вул. Богомольця 4,

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ тел.сл. 256-24-89

Резніков Олександр Григорович Зав. відділу ендокринології репродукції та адаптації

Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМНУ

м. Київ, 04114 м. Київ,

вул. Вишгородська 69, Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П.Комісаренка НАМНУ тел.сл. 432-86-55

Сагач Вадим Федорович Заст. директора, зав. відділу фізіології кровообігу Інституту фізіології

ім. О.О. Богомольця НАНУ

01024 м. Київ, вул. Богомольця 4,

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ тел. сл. 253-63-72, 256-24-01

Єльський Віктор Миколайович Зав. кафедрою патофізіології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького 83003 м.Донецьк, пр.Ілліча 16

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького тел.сл. 385-95-23

Членство у товаристві

Прийняття до членів Товариства науковців, чия професійна діяльність пов'язана з патофізіологією, здійснюється місцевими осередками або Правлінням Товариства на підставі письмової заяви та сплати вступного членського внеску, який становить 3% від окладу працівника. Членські внески для аспірантів становлять 30 грн на рік.

Реквізити для сплати членських внесків:

Банк отримувача: Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк", код банку отримувача - 09322277, МФО: 322669
Реквізити отримувача: р/р 26000300601135, Всеукраїнська громадська організація "Наукове товариство патофізіологів України"

Конгреси, Пленуми

Конгреси НТПУ Пленуми НТПУ
I Конгрес Науково-медичного товариства патофізіологів України пройшов у рамках Наукової конференції „Фундаментальні механізми розвитку патологічних процесів”, що проходила 23-25 вересня 1992 року у м. Дніпропетровськ. I Пленум Науково-медичного товариства патофізіологів України відбувся 23-25 вересня 1993 р. у Львові. Пленум був присвячений проблемі: „Клітинні та молекулярні механізми розвитку патологічних процесів”.
II Конгрес Науково-медичного товариства патофізіологів України, присвячений 100-річчю з дня народження академіка М.М. Сиротиніна відбувся 9-11 жовтня 1996 року в м. Києві. II Пленум Науково-медичного товариства патофізіологів України, присвячений 90-річчю від дня народження чл.-кор. АМН СРСР проф. Зайка М.Н., відбувся 20-22 травня 1998 р. в м. Чернівці.
III Конгрес Науково-медичного товариства патофізіологів України з міжнародною участю, присвячений 100-річчю від дня народження академіка АМН СРСР М.М. Горєва, відбувся 29-31 травня 2000 року в м. Одеса. III Пленум Наукового товариства патофізіологів України відбувся 19-21 вересня 2002 року в м. Одеса. Наукова програма Пленуму була присвячена патофізіологічним основам нових медичних технологій, які застосовуються при серцево-судинних захворюваннях, нефропатіях, патології репродуктивної системи, порушеннях функції нирок та водно-сольового гомеостазу, екстремальних станах
IV Конгрес Наукового товариства патофізіологів України з міжнародною участю за тематикою „Фундаментальні аспекти сучасної медицини” був проведений 26-28 травня 2004 р. у м. Чернівці. IV Пленум Наукового товариства патофізіологів України, присвячений 110-й річниці від дня народження видатного патофізіолога академіка М.М. Сиротиніна, відбувся 5-6 жовтня 2006 року в м. Ялта. Наукова програма була присвячена проблемі: „Молекулярно-генетичні механізми патологічних процесів”.
V Конгрес Наукового товариства патофізіологів України „Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів” був присвячений 100-річчю від дня народження чл.-кор. АМН СРСР М.Н. Зайка і відбувся 17-19 вересня 2008 р. в м. Запоріжжя. V Пленум Наукового товариства патофізіологів України, присвячений 110-річчю від дня народження академіка АМН СРСР М.М. Горєва, відбувся 9-10 вересня 2010 р. у м. Луганськ.
VI Конгрес Наукового товариства патофізіологів України "Від експериментальних досліджень до клінічної патофізіології", відбувся 3-5 жовтня 2012 р. у м. Ялта. VI Пленум НТПУ та науково-практична конференція за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання експериментальної та клінічної патофізіології», відбулися 23-25 вересня 2014 року у м. Вінниця
VІІ НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНГРЕС ПАТОФІЗІОЛОГІВ УКРАЇНИ з міжнародною участю «Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції», присвячений пам’яті академіка НАНУ О.О. Мойбенка, який відбудеться 5-7 жовтня 2016 р. у місті Харків на базі Національного фармацевтичного університету та Харківського національного медичного університету.

VI Конгрес Наукового товариства патофізіологів України

Детальна інформація

V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ

14 – 16 жовтня 2014 року у м. Києві (ВЦ «КиївЕкспоПлаза») відбудеться V ЮВІЛЕЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ МЕДИЧНИЙ ФОРУМ – масштабний комплексний захід інноваційного напрямку галузі охорони здоров'я України, який об'єднує науково-практичну програму, школи, виставки та спеціалізовані експозиції і створює міжнародну платформу для обміну досвідом та підвищення кваліфікації фахівців охорони здоров'я. Організатори Форуму – Національна академія медичних наук України, Національна академія наук України, Компанія LMT. За підтримки Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з лікарських засобів і при сприянні медичних асоціацій, громадських об'єднань, вищих навчальних медичних закладів України, соціальних фондів.

Детальна інформація

VI Пленум Наукового товариства патофізіологів України

Детальніше про VI Пленум Наукового товариства патофізіологів України

Відкриття меморіальної дошки академіку НАН України Олексію Олексійовичу Мойбенку

Відкриття меморіальної дошки академіку НАН України Олексію Олексійовичу Мойбенку

VII Конгрес Наукового товариства патофізіологів України

Детальніше про VII Конгрес Наукового товариства патофізіологів України

VII Міжнародний Медичний Форум і V Ювілейний Міжнародний Медичний Конгрес

19-21 квітня 2016 року – важливі дати у розкладі успішного фахівця охорони здоров'я, адже саме в ці дні у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбудеться VII Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації» – головна подія галузі, міжнародна професійна платформа для обміну досвідом та підвищення кваліфікації, яка об'єднує потужну науково-практичну програму і найбільші в Україні спеціалізовані виставки останніх досягнень ринку охорони здоров'я.

Детальна інформація

Про історію створення

Про історію створення, діяльність та досягнення лабораторій, кафедр, інститутів патофізіологічного профілю та обласних відділень НТПУ можна дізнатись детальніше, ознайомившись з книгою «Розвиток патофізіології в Україні» (за ред. академіка НАН України О.О. Мойбенка, науковий укладач – д.м.н. проф. С.Б. Французова). Книга вийшла у світ в 2009 році, і була присвячена 90-річчю НАН України та ювілею її Президента академіка Б.Є. Патона, та 75-річчю Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України та ювілею його директора академіка П.Г. Костюка.

Журнал

Фізіологічний журнал

Контактна інформація

Наукове товариство патофізіологів України (НТПУ)

Інститут фізіології ім.О.О. Богомольця НАН України

Вул. Богомольця, 4,

Київ

Україна

01024

Ukrainian Society for Pathophysiology (USP)

Bogomoletz Institute of Physiology NAS of Ukraine

4, Bogomoletz Str.,

Kiev

Ukraine

01024


Президент НТПУ

академік НАНУ МОЙБЕНКО Олексій Олексійович

Тел.сл. +380 (44) 253-61-51, +380 (44) 256-24-79

Факс +380 (44) 256-20-00

e-mail: moibenko@biph.kiev.ua

Науковий секретар

ст.н.с. ПАВЛОВИЧ Світлана Іванівна

Тел.сл. +380 (44) 256-24-89

Факс +380 (44) 256-20-00

e-mail: spavl@biph.kiev.ua

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії