Кафедра ЮНЕСКО

Інститут Фізіології ім. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

У 1999 році на базі МЦМФ була організована Кафедра Молекулярної та клітинної фізіології ЮНЕСКО співголовами якої стали академік НАНУ та РАН П.Г. Костюк та лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1991 року проф. Ервін Нейер з інституту ім. Макса Планка (Німеччина). Діяльність кафедри спрямована на залучення молодих кадрів до фундаментальних досліджень в галузі молекулярної фізіології клітин на основі демонстрації досвіду та досягнень провідних лабораторій світу, надання можливості практичної роботи із новітніми методиками та проведення шкіл-семінарів із актуальних наукових питань.

Співробітниками Центру є науковці НАНУ різних спеціальностей - молекулярні біологи, біохіміки, біофізики, електрофізіологи, які в своїй більшості мають спільні наукові проекти із закордонними науковими установами та фондами, в яких Центр виступає як організація співвиконавець, а також аспіранти та студенти вузів, які залучаються для виконання досліджень. За роки існування Центр набув розвитку як комплексний науково-дослідний та базовий науково-педагогічний заклад, де разом із відомими вченими працює та набуває досвіду перспективна молодь у тому числі із-за кордону. Для проведення наукової роботи на відповідному світовому рівні в лабораторіях Інституту фізіології ім. Богомольця та МЦМФ створено потужну матеріальну базу. Основними задачами Кафедри ЮНЕСКО на момент її створення і до теперішнього часу є:

  • організація та проведення досліджень у різних галузях нейрофізіології і клітинної біології;
  • забезпечення можливостей для застосування знань у галузі фізіології для молодого покоління дослідників та інженерів з країн, що розвиваються;
  • сприяння застосуванню досягнень молекулярно-нейрофізіологічної науки і технологій для поліпшення якості життя в країнах, що розвиваються;
  • здійснення дослідницьких проектів по молекулярній нейрофізіології, включаючи дослідження медичних препаратів і лікарських засобів на клітинних культурах, одиночних клітинах, тканинах, органах як тварин, так і людини, з метою розширення фундаментальних знань про людський організм.

За останні роки в МЦМФ НАН України проводилася робота на основі 5-ти двосторонніх угод про міжнародне наукове співробітництво між МЦМФ та іноземними науковими установами.

  • Продовжувалася співпраця Центру з Лабораторією клітинної фізіології Лільського Університету наук та технологій в рамках двосторонньої угоди по співробітництву між Францією та Україною (2005-2012) у сфері фізіології, біофізики та фармакології.
  • Продовжувалася співпраця з Університетом Об’єднаних Арабських Еміратів, Дубаї з питань модуляції іонних каналів клітин біоактивними ліпідами, зокрема, ендоканабіноїдами. З цим закладом укладено угоду про двостороннє співробітництво та обмін молодими вченими на 2011-2015 р.р.
  • Відбулися обмін співробітниками та консультації з міжнародного співробітництва між Центром нейрональних досліджень, Медична школа, Центрального Карибського університету.
  • Продовжувалося співробітництво з групою Neurobiologie des Réseaux Moteurs. Modéle Murin de Sclérose Latérale Amyotrophique (керівник - Dr. Jacques Durand) лабораторії Plasticité et Physio-Pathologie de la Motricité, CNRS-Université de la Méditerranée, Marseille.
  • По двосторонній угоді про наукове співробітництво між МЦМФ НАНУ та Інститутом фізіології ім. Беріташвілі Грузинської АН (2009-2014), скерованій на дослідження ролі опіоідних та неопіоідних рецепторів при інфламаторному болю, було досліджено толерантність щурів різного віку до неопіоідних анальгетиків.

Середній вік співробітників МЦМФ 35 років. За роки існування центру було підготовлено 26 аспірантів, серед них більшість захистили кандидатські дисертації та працюють в Інститутах НАН України або в закордонних наукових центрах. Щорічно на базі Інституту фізіології ім. Богомольця та МЦМФ НАНУ відбуваються міжнародні наукові конференції та наради, школи-семінари для молодих вчених, участь в яких беруть українські вчені та науковці з країн СНГ, Європи та США. Для проведення таких заходів є певна інфраструктура, яка включає в себе конференц-холи з мультимедійним обладнанням, навчальні аудиторії та лабораторії, кімнати для проживання вчених, кафе.

Report_UNESCO_2011_12-eng.pdf

Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії