Рада молодих вчених

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

У відповідності до Статуту Інституту, для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, забезпечення захисту їх прав та інтересів діє Рада молодих вчених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об'єднує молодих вчених Інституту та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор після погодження з Вченою радою Інституту.

Рада молодих вчених здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих учених Інституту у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту та реалізації їхніх прав та інтересів.

Інститут сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проєкти, що ініціюються Радою молодих вчених.

Голова Ради молодих вчених є членом Вченої ради Інституту.

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії