ICMP:Аспірантура

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук
ICMP logo

Міжнародний Центр Молекулярної Фізіології

Аспірантура

Правила прийому до аспірантури

Міжінституційна аспірантура зі спеціальності «091-Біологія»

У відповідності до п. 4 нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ № 266 від 23.03.2016 р., в Міжнародному центрі молекулярної фізіології (МЦМФ) НАН України проводиться прийом до міжінституційної аспірантури за спеціальністю «091 Біологія», спеціалізації:

 • Біофізика;
 • Фізіологія людини та тварин.

Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням буде відбуватися із залученням широкого кола фахівців з провідних інститутів Національної Академії Наук України.

Координацію циклу загальної підготовки в аспірантурі здійснює Докторська школа ім. родини Юхименків Національного університету «Києво-Могилянська академія», а науково-практична частина відбуватиметься в лабораторіях МЦМФ НАН України та Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України

Започаткування такого інноваційного типу підготовки науковців на третьому (освітньо-науковому рівні освіти), створює передумови для надзвичайно продуктивного і значущого наукового осередку завдяки поєднаному науковому потенціалу, спільному матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню.

Така форма організації наукової освіти дає можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей, об’єднує у колегіальну фахову спільноту молодих і досвідчених науковців, на основі якого стає можливим виникнення унікальних проектних груп для виконання міждисциплінарних наукових проектів у галузі біології і екології. Міжінституційна група забезпечує формування фахових компетентностей для дослідження в галузі біології у здобувачів ступеня доктора філософії через викладання дисциплін циклу професійної підготовки, наукове керівництво аспірантами, колегіальне оцінювання дисертаційних проектів.

Згідно вимог МОН до вступної кампанії 2016 р. повідомляємо наступне:

 • З 1 до 31 серпня 2016 р. – відбуватиметься прийом заяв вступників.
 • З 2 до 12 вересня 2016 р. – проведення вступних випробувань
 • Звіт про виконання держзамовлення – 15 вересня 2016 р.
 • Зарахування – з 1 жовтня 2016 р.
 • Документи приймаються за адресою: вул. Волоська 8/5, м. Київ, друге університетське містечко НаУКМА, корпус 5, кімн. 309
 • Детальніше про правила прийому до аспірантури на сайті Докторської школи ім. родини Юхименків

Програми вступних іспитів по спеціальності «091 – біологія» дивіться тут:

Перед поданням документів в аспірантуру необхідно пройти співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримати тему наукового реферату (дослідницької пропозиції) з обраної спеціальності.

Для узгодження дати та часу співбесіди та за наявності інших питань звертайтесь в науково-навчальну частину МЦМФ за електронною адресою: lop@biph.kiev.ua та yshuba@biph.kiev.ua або за телефонами:

 • 256 24-35 (Ярослав Михайлович Шуба, заступник директора)
 • 256 20-48 (Ольга Петрівна Любанова, вчений секретар)
 • 253 57-10 відділ кадрів та канцелярія.
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії