ICMP:Аспірантура

(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 2: Рядок 2:
  
 
== {{PAGENAME}} ==
 
== {{PAGENAME}} ==
 +
 +
<div style="font-size:16pt">Список аспірантів</div>
 +
  
 
'''3 рік навчання'''
 
'''3 рік навчання'''
Рядок 18: Рядок 21:
 
: БОГОВИК Руслан Ігоревич, наук. кер. академік Кришталь О.О.
 
: БОГОВИК Руслан Ігоревич, наук. кер. академік Кришталь О.О.
 
: ФЕДОРЮК Михайло Петрович, наук. кер. академік Кришталь О.О.
 
: ФЕДОРЮК Михайло Петрович, наук. кер. академік Кришталь О.О.
 +
 +
 +
<div style="font-size:16pt">Правила прийому до аспірантури</div>
 +
 +
 +
Згідно з «ПОЛОЖЕННЯМ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Перевага надається особам, що мають стаж роботи за спеціальністю або рекомендацію з вищого навчального закладу. Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:
 +
 +
* заяву;
 +
* особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений відділом кадрів за місцем роботи;
 +
* 3 фотокартки 3x4;
 +
* список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); при відсутності див. наступний пункт
 +
* реферат з обраної наукової спеціальності;
 +
* медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у;
 +
* засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);
 +
* рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 +
* посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 +
* характеристика з останнього місця роботи, якщо стаж роботи перевищує 6 місяців або з двох останніх місць роботи, якщо стаж роботи на останньому місці складає менше 6 місяців;
 +
* направлення від організації,  якщо навчання в аспрірантурі буде здійснюватись за її кошт;
 +
* копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 +
* автобіографія
 +
* засвідчену копію трудової книжки (за наявності)
 +
* довідку про середньомісячний заробіток (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 +
* Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступником особисто.
 +
* Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі.
 +
 +
Документи подаються у пластиковому швидкозшивачі.
 +
 +
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 25 червня до 10 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 16.00.
 +
 +
Вступні іспити проводяться з 15 вересня по 15 жовтня.
 +
 +
Допуск до вступних іспитів до аспірантури надається приймальною комісією за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.
 +
 +
Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України із розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Всі вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності «біофізика», в обсязі навчальної програми МОН державного іспиту для магістра або спеціаліста, з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі навчальної програми для вищого учбового закладу. Якщо вступник раніше склав кандидатський іспит, то він звільняється від здачі відповідного іспиту. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та реферат. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.
 +
 +
Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:
 +
 +
* отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
 +
* іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
 +
* користуються щорічно оплачуваними канікулами тривалістю два місяці, які включаються до загального терміну навчання.
 +
 +
Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.
 +
 +
За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.
 +
 +
Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
 +
 +
Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, згідно з умовами контракту.
 +
 +
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 3 роки, без відриву від виробництва - 4 роки.
 +
 +
Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада.

Версія за 18:30, 9 вересня 2015

ICMP logo

Міжнародний Центр Молекулярної Фізіології

Аспірантура

Список аспірантів


3 рік навчання

МАРТИНЮК Наталія Яківна, наук. кер. д.б.н., проф. Федулова С. А.


2 рік навчання

ПАЦЕВА Дарья Андріївна, наук. кер. д.б.н., проф. Шуба Я.М.
ШАРОПОВ Біжан Рашидович, наук. кер. д.б.н., проф. Шуба Я.М.


1 рік навчання

БОГОВИК Руслан Ігоревич, наук. кер. академік Кришталь О.О.
ФЕДОРЮК Михайло Петрович, наук. кер. академік Кришталь О.О.


Правила прийому до аспірантури


Згідно з «ПОЛОЖЕННЯМ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Перевага надається особам, що мають стаж роботи за спеціальністю або рекомендацію з вищого навчального закладу. Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:

 • заяву;
 • особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений відділом кадрів за місцем роботи;
 • 3 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); при відсутності див. наступний пункт
 • реферат з обраної наукової спеціальності;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у;
 • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);
 • рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • характеристика з останнього місця роботи, якщо стаж роботи перевищує 6 місяців або з двох останніх місць роботи, якщо стаж роботи на останньому місці складає менше 6 місяців;
 • направлення від організації, якщо навчання в аспрірантурі буде здійснюватись за її кошт;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 • автобіографія
 • засвідчену копію трудової книжки (за наявності)
 • довідку про середньомісячний заробіток (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 • Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступником особисто.
 • Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі.

Документи подаються у пластиковому швидкозшивачі.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 25 червня до 10 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 16.00.

Вступні іспити проводяться з 15 вересня по 15 жовтня.

Допуск до вступних іспитів до аспірантури надається приймальною комісією за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України із розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Всі вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності «біофізика», в обсязі навчальної програми МОН державного іспиту для магістра або спеціаліста, з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі навчальної програми для вищого учбового закладу. Якщо вступник раніше склав кандидатський іспит, то він звільняється від здачі відповідного іспиту. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та реферат. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
 • користуються щорічно оплачуваними канікулами тривалістю два місяці, які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, згідно з умовами контракту.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 3 роки, без відриву від виробництва - 4 роки.

Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада.

Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії