ICMP:Аспірантура

Інститут Фізіології ім. Богомольця
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Правила прийому до аспірантури)
 
(Одна проміжна версія одного користувача не показана)
Рядок 3: Рядок 3:
 
== {{PAGENAME}} ==
 
== {{PAGENAME}} ==
  
<div style="font-size:16pt">Список аспірантів</div>
 
  
  
'''3 рік навчання'''
+
=== Правила прийому до аспірантури ===
 +
Міжінституційна аспірантура зі спеціальності  «091-Біологія»
  
: МАРТИНЮК Наталія Яківна, наук. кер. д.б.н., проф. Федулова С. А.
+
У відповідності до п. 4 нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ № 266 від 23.03.2016 р., в Міжнародному центрі молекулярної фізіології (МЦМФ) НАН України проводиться прийом до міжінституційної аспірантури за спеціальністю «091 Біологія»,  спеціалізації:
 +
* Біофізика;
 +
* Фізіологія людини та тварин.
 +
Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням буде відбуватися із залученням широкого кола фахівців з провідних інститутів Національної Академії Наук України.
  
 +
Координацію циклу загальної підготовки в аспірантурі здійснює [http://gradschool.ukma.edu.ua/index.php?option=com_frontpage&Itemid=142 Докторська школа ім. родини Юхименків] Національного університету «Києво-Могилянська академія»,  а науково-практична частина відбуватиметься в лабораторіях МЦМФ НАН України та [http://biph.kiev.ua/en/ICMP:Main Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України]
  
'''2 рік навчання'''
+
Започаткування такого інноваційного типу підготовки науковців на третьому (освітньо-науковому рівні освіти), створює передумови для надзвичайно продуктивного і значущого наукового осередку завдяки поєднаному науковому потенціалу, спільному матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню.
  
: ПАЦЕВА Дарья Андріївна, наук. кер. д.б.н., проф. Шуба Я.М.
+
Така форма організації наукової освіти дає можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей, об’єднує у колегіальну фахову спільноту молодих і досвідчених науковців, на основі якого стає можливим виникнення унікальних проектних груп для виконання міждисциплінарних наукових проектів у галузі біології і екології.
: ШАРОПОВ Біжан Рашидович, наук. кер. д.б.н., проф. Шуба Я.М.
+
Міжінституційна група забезпечує формування фахових компетентностей для дослідження в галузі біології у здобувачів ступеня доктора філософії через викладання дисциплін циклу професійної підготовки, наукове керівництво аспірантами, колегіальне оцінювання дисертаційних проектів.
  
 +
Згідно вимог МОН до вступної кампанії 2016 р. повідомляємо наступне:
 +
* З 1 до 31 серпня 2016 р. – відбуватиметься прийом заяв вступників.
 +
* З 2 до 12 вересня  2016 р. – проведення вступних випробувань
 +
* Звіт про виконання держзамовлення – 15 вересня 2016 р.
 +
* Зарахування – з 1 жовтня 2016 р.
 +
* Документи приймаються за адресою: вул. Волоська 8/5, м. Київ, друге університетське містечко НаУКМА, корпус 5, кімн. 309
 +
* Детальніше про правила прийому до аспірантури на [http://www.ukma.edu.ua/images/docs/admission/2016pravyla/dodatok_6.pdf сайті Докторської школи ім. родини Юхименків]
  
'''1 рік навчання'''
+
Програми вступних іспитів по спеціальності «091 – біологія» дивіться тут:
 +
* Зі спеціалізації [[Програма зі спеціальності Біофізика|Біофізика]]
 +
* Зі спеціалізації [[Програма зі спеціальності Фізіологія людини і тварин|Фізіологія людини та тварин]]
  
: БОГОВИК Руслан Ігоревич, наук. кер. академік Кришталь О.О.
+
Перед поданням документів в аспірантуру необхідно пройти співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримати тему наукового реферату (дослідницької пропозиції)  з обраної спеціальності.
: ФЕДОРЮК Михайло Петрович, наук. кер. академік Кришталь О.О.
+
  
 
+
Для узгодження дати та часу співбесіди та за наявності інших питань звертайтесь в науково-навчальну частину МЦМФ за електронною адресою:
<div style="font-size:16pt">Правила прийому до аспірантури</div>
+
lop@biph.kiev.ua  та yshuba@biph.kiev.ua або за телефонами:
 
+
* 256 24-35 (Ярослав Михайлович Шуба, заступник директора)
 
+
* 256 20-48 (Ольга Петрівна Любанова, вчений секретар)
Згідно з «ПОЛОЖЕННЯМ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Перевага надається особам, що мають стаж роботи за спеціальністю або рекомендацію з вищого навчального закладу. Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:
+
* 253 57-10 відділ кадрів та канцелярія.
 
+
* заяву;
+
* особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений відділом кадрів за місцем роботи;
+
* 3 фотокартки 3x4;
+
* список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); при відсутності див. наступний пункт
+
* реферат з обраної наукової спеціальності;
+
* медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у;
+
* засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);
+
* рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
+
* посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
+
* характеристика з останнього місця роботи, якщо стаж роботи перевищує 6 місяців або з двох останніх місць роботи, якщо стаж роботи на останньому місці складає менше 6 місяців;
+
* направлення від організації,  якщо навчання в аспрірантурі буде здійснюватись за її кошт;
+
* копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
+
* автобіографія
+
* засвідчену копію трудової книжки (за наявності)
+
* довідку про середньомісячний заробіток (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
+
* Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера), подаються вступником особисто.
+
* Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі.
+
 
+
Документи подаються у пластиковому швидкозшивачі.
+
 
+
Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 25 червня до 10 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 10.00 до 16.00.
+
 
+
Вступні іспити проводяться з 15 вересня по 15 жовтня.
+
 
+
Допуск до вступних іспитів до аспірантури надається приймальною комісією за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.
+
 
+
Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України із розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Всі вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності «біофізика», в обсязі навчальної програми МОН державного іспиту для магістра або спеціаліста, з філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі навчальної програми для вищого учбового закладу. Якщо вступник раніше склав кандидатський іспит, то він звільняється від здачі відповідного іспиту. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності та реферат. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою вищого навчального закладу (факультету, інституту), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.
+
 
+
Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:
+
 
+
* отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
+
* іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
+
* користуються щорічно оплачуваними канікулами тривалістю два місяці, які включаються до загального терміну навчання.
+
 
+
Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.
+
 
+
За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.
+
 
+
Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
+
 
+
Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, згідно з умовами контракту.
+
 
+
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 3 роки, без відриву від виробництва - 4 роки.
+
 
+
Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада.
+

Поточна версія на 15:58, 18 серпня 2016

ICMP logo

Міжнародний Центр Молекулярної Фізіології

Аспірантура

Правила прийому до аспірантури

Міжінституційна аспірантура зі спеціальності «091-Біологія»

У відповідності до п. 4 нового «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою КМУ № 266 від 23.03.2016 р., в Міжнародному центрі молекулярної фізіології (МЦМФ) НАН України проводиться прийом до міжінституційної аспірантури за спеціальністю «091 Біологія», спеціалізації:

 • Біофізика;
 • Фізіологія людини та тварин.

Навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням буде відбуватися із залученням широкого кола фахівців з провідних інститутів Національної Академії Наук України.

Координацію циклу загальної підготовки в аспірантурі здійснює Докторська школа ім. родини Юхименків Національного університету «Києво-Могилянська академія», а науково-практична частина відбуватиметься в лабораторіях МЦМФ НАН України та Інституту фізіології ім. Богомольця НАН України

Започаткування такого інноваційного типу підготовки науковців на третьому (освітньо-науковому рівні освіти), створює передумови для надзвичайно продуктивного і значущого наукового осередку завдяки поєднаному науковому потенціалу, спільному матеріально-технічному та інформаційному забезпеченню.

Така форма організації наукової освіти дає можливість забезпечити високу академічну якість освітніх і дослідницьких можливостей, об’єднує у колегіальну фахову спільноту молодих і досвідчених науковців, на основі якого стає можливим виникнення унікальних проектних груп для виконання міждисциплінарних наукових проектів у галузі біології і екології. Міжінституційна група забезпечує формування фахових компетентностей для дослідження в галузі біології у здобувачів ступеня доктора філософії через викладання дисциплін циклу професійної підготовки, наукове керівництво аспірантами, колегіальне оцінювання дисертаційних проектів.

Згідно вимог МОН до вступної кампанії 2016 р. повідомляємо наступне:

 • З 1 до 31 серпня 2016 р. – відбуватиметься прийом заяв вступників.
 • З 2 до 12 вересня 2016 р. – проведення вступних випробувань
 • Звіт про виконання держзамовлення – 15 вересня 2016 р.
 • Зарахування – з 1 жовтня 2016 р.
 • Документи приймаються за адресою: вул. Волоська 8/5, м. Київ, друге університетське містечко НаУКМА, корпус 5, кімн. 309
 • Детальніше про правила прийому до аспірантури на сайті Докторської школи ім. родини Юхименків

Програми вступних іспитів по спеціальності «091 – біологія» дивіться тут:

Перед поданням документів в аспірантуру необхідно пройти співбесіду з майбутнім науковим керівником та отримати тему наукового реферату (дослідницької пропозиції) з обраної спеціальності.

Для узгодження дати та часу співбесіди та за наявності інших питань звертайтесь в науково-навчальну частину МЦМФ за електронною адресою: lop@biph.kiev.ua та yshuba@biph.kiev.ua або за телефонами:

 • 256 24-35 (Ярослав Михайлович Шуба, заступник директора)
 • 256 20-48 (Ольга Петрівна Любанова, вчений секретар)
 • 253 57-10 відділ кадрів та канцелярія.
Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії