ВІК:Загальна інформація

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук
Загальна інформація Основні напрямки досліджень та методи дослідження Співробітники Вибрані публікації
ВІФ.jpg

Відділ як структурний підрозділ Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України створено в 1960 році. Спочатку мав назву «Відділ біологічно активних речовин», з 1966 р. «Відділ експериментальної терапії». Засновником і його першим керівником був проф. Ю.О. Спасокукоцький. З 1975 р. назва відділу «Відділ імунології і цитотоксичних сироваток». З 1973 по 1988 рр. відділ очолював проф. М.В. Ільчевич, а із 1989 по 2010 рр. – д. б. н. І.М. Алексєєва. З 2014 р. відділ має назву «Відділ імунофізіології».

З 2011 року відділ очолює д.б.н., проф. Р.І. Янчій

При відділі є лабораторія експериментальної бальнеології (м. Трускавец) – зав. лаб. к.м.н. І.Л.Попович. Основні напрямки досліджень лабораторії скеровані на з’ясування нейроендокринних механізмів впливу бальнеотерапії на жінок репродуктивного віку з ендокринно-імуно-гінекологічною патологією. Головні напрямки наукових досліджень відділу зосереджені на подальшому розвитку ідей О.О. Богомольця щодо вивчення механізмів порушення і корегуючого відновлення функцій організму під дією органоспецифічних антитіл, механізмів імунологічної реактивності організму за умов патології жіночої та чоловічої репродуктивних систем а також печінки, серцево-судинної і видільної систем.

На основі експериментальних розробок у відділі були створені лікувальні препарати «Прооварін» та «Протестикулін» для лікування жінок дітородного віку та чоловічої імпотенції кортико-спинальної та ендокринної етіології. Для підвищення відтворюючої здатності та продуктивності сільськогосподарських тварин створено препарати для корів (АОЦС-к), свиней (АОЦС-с) та биків (АТЦС-б).


Розроблена технологія отримання білково-колоїдного кровозамінника «Геосен».


У відділу працює 3 доктори наук, 6 кандидатов наук, навчаются 2 аспіранта.


За останні пять років опубліковано 133 наукові праці у вітчизняних та міжнародних (25) виданнях. Співробітники взяли участь у 31 науковому форумах. Захищино 2 докторські та 5 каднидатських дисертацій. На базі відділу підготовлено 10 магістрів та 6 спеціалістів (НТУУ «КПІ», НаУКМА, НУ ім.Тараса Шевченка).

Співробітниками відділу отримано нагороди:

3 премії ім.О.О. Богомольця НАН України;

  • Янчій Р.І. – звання заслужений діяч науки і техніки України; кращий винахідник НАН України; почесна грамота Президії НАН України;
  • Грушка Н.Г., Шепель О.А. – степендії молодих вчених НАН України;
  • Шепель О.А. – степендія Президинта України.

Співробітниками опубліковано 10 монографій. Отримано два авторських свідотста на винахід, три деклараційних патенти на препарати, два патенти на корисну модель.

Виконувалися гранти: Фонду фундаментальних досліджень комітету з науки і техніки та Президії НАН України, Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище.

Співробітники відділу поруч із науково-дослідною діяльністю свій досвід передають студентам вузів міста Києва: к.б.н. Колейникова О.М. та к.б.н.Литвиненко А.П. – асистенти кафедри фізіології Медичного університету народної медицини, д.б.н. Янчій Р.І. – професор кафедри фізичної та біомедичної електроніки НТУУ «КПІ».

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії