ВФК:Участь у програмах

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук
Історична довідка Структура відділу Захищені дисертації Державні премії Премії і стипендії молодим вченим Публікації Державні патенти України Участь у програмах Методи Досягнення
 1. Участь у спільному проекті Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень. Проект “Роль оксиду азоту в реакціях серцево-судинної системи при дії стресорних агентів і гіперглікемії” (2007-2008рр.)
 2. Участь у спільному проекті Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень 2009-2010 рр. Проект "Роль оксиду азоту в реакціях серцево-судинної системи у тварин, адаптованих до фізичного навантаження"
 3. Комплексна програма НАН України “Новітні медико-біологічні проблеми та навколишнє середовище людини” 2006 -2009. “Проект Інгібітори відкриття мітохондріальної пори як засіб корекції порушень функції серцево-судинної системи”
 4. Проект у цільовій комплексній міждисциплінарній програмі наукових досліджень НАН України «Фундаментальні основи молекулярних та клітинних біотехнологій, 2010-2014 рр « Роль іонообмінних мембранних процесів у регуляції циклоспорин-чутливої пори та вільнорадикальних реакцій у мітохондріях».
 5. Endothelial Electrical Signaling in a murine model of Atherosclerosis. Identification of potential cannabinoid targets for treatment of the disease. Фінансування з швейцарського наукового фонду (SNSF).
 6. Відомча наукова програма НАН України 2006-2009 рр. “Вивчення механізмів регуляції функціональних систем організму в умовах норми і патології” Тема відділу “Вивчення ролі змін функціонального стану мітохондрій в реактивності серцево-судинної системи”
 7. Відомча наукова програма НАН України 2010-2013 “Вивчення ролі мітохондрій в реакціях серцевосудинної системи при різних функціональних станах організму “
 8. Відомча наукова програма НАН України 2014-2018 рр. «Вивчення механізмів регуляції функціональних систем організму в умовах норми і патології», тема відділу «Дослідження ролі сигнальних сполук сірки в реакціях серцево-судинної системи щурів при різних станах організму»
 9. Відомча наукова програма НАН України “Фундаментальні основи геноміки та протеоміки”, тема Інституту “Дослідження молекулярно-генетичних механізмів фізіологічних та патофізіологічних процесів та розробка методів їх корекції”, тема відділу “Дослідження генетичних механізмів змін функціонування мітохондрій при тривалих фізичних навантаженнях у старих тварин” 2006-2010
 10. Відомча наукова програма НАН України «Функціональна геноміка, протеоміка і метаболоміка в системній біології; тема: «Генетичні та епігенетичні механізмів регуляції вісцеральних функцій в нормі та при патології»; тема відділу «Вивчення генетичних та епігенетичних механізмів енергетичного забезпечення адаптації серцево-судинної системи до навантажень різного ґенезу» 2012-2016

Наукові контакти:

 • Інститут геронтології АМН України, Київ;
 • Інститут кардіології ім.М.Д.Стражеска;
 • Національний університет ім.Тараса Шевченка, Київ
 • Національний медичний університет, Київ;
 • Graz University, Austria
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії