Г.Г.Скибо

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук
GGSkibo.jpg

Галина Григорівна Скибо - доктор медичних наук, професор, лауреат премії НАН України ім. О.О.Богомольця, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки за 2013 р., завідувачка відділу цитології Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.

Резюме наукової кар'єри

У 1957 р. Галина Григорівна поступила в Київський медичний інститут ім.О.О.Богомольця (зараз – Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця), який закінчила у 1963 р. Розпочала свою наукову діяльність у 1963 р. у відділі загальної фізіології нервової клітини Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України як аспірантка П.Г.Костюка. В 1968 р. захистила кандидатську, а в 1989 р. – докторську дисертації. В 1993 р. отримала звання професора. Під керівництвом Г.Г.Скибо було захищено 9 кандидатських і 2 докторських дисертації. З 1996 р. до теперішнього часу Г.Г.Скибо очолює відділ цитології Інституту.

Наукові інтереси

Наукова діяльність Г.Г.Скибо спрямована на вивчення структурних особливостей головного мозку в нормі, в процесі розвитку та в умовах моделювання різних патологічних станів центральної нервової системи. За допомогою методів світлової та електронної мікроскопії, імуногістохімії нею проведені детальні дослідження структурної пластичності нервових клітин та синаптичного апарату головного мозку. Особлива увага приділяється вивченню клітинних та молекулярних механізмів ушкодження нервових клітин при розвитку нейродегенеративних процесів, впливу нейропатій на нейрональну та синаптичну пластичність, участі гліальних клітин у розвитку нейродегенерацій.

  • Г.Г.Скибо - автор більш ніж 300 наукових робіт, серед яких 2 монографії – «Структурные закономерности развития нейронов в условиях культивирования». Киев, Наукова думка, 1992, 152 с., «Експериментальна ішемія мозку», Київ: Наукова думка, 2015, 15 др.ар. Вона має публікації в таких високорейтингових журналах як Hippocampus, Stem Cells, Neurosci Lett., Eur J Neurosci, J Cell Mol Med., Neurosci Meth, J Comp Neurol, Microsc Res Tech., Cell Calcium. Г.Г.Скибо є членом редакційних колегій журналів «Український неврологічний журнал», «Патологія», «Journal of Pre-Clinical and Clinical Research».

Як запрошений професор Г.Г.Скибо працювала у провідних університетах Великої Британії, Швейцарії, Швеції, Данії, Німеччини, США та Канади. Г.Г. Скибо було обрано експертом Європейської організації з кооперації в науці і техніці (COST) в галузі біомедицини та молекулярних біонаук (BMBS). Вона є членом Міжнародної організації по дослідженню мозку (IBRO), Європейської Федерації Товариств з Нейронаук (FENS).

  • Дослідження Скибо Г.Г. мають грантову підтримку міжнародних організацій (Гранти SCOPE - 7UKPJ 062401 – на виконання досліджень спільно з Dépt. des Neurosciences Fondamentales, Faculté de Médecine, Université de Géneve, Centre Médical Universitaire, Швейцарія; SCOPE Project № IZ73Z0_128015 – на виконання досліджень спільно з Department of Neurosciences University of Geneva, Switzerland), Швейцарія; INTAS - 2001-0064 -– на виконання досліджень спільно з Protein Laboratory Institute of Molecular Pathology Panum Institute University of Copenhagen, Данія; УНТЦ - проект #4424 (2008-2010), #4419 (2009-2011), #5977 (спільно з НАН України, 2014-2016)).
  • Нагороджена орденами Княгині Ольги ІІІ ступеня та Святого Князя Володимира IV ступеня.
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії